Preview Subtitle for Bolt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:49,960 --> 00:00:54,800
Силвърлейк
Спасители на животни

2
00:01:52,640 --> 00:01:53,680
Искам това!

3
00:01:58,000 --> 00:01:59,040
Ела момче.

4
00:02:03,400 --> 00:02:04,480
Тежък си!

5
00:02:08,400 --> 00:02:09,600
И лигав!

6
00:02:15,560 --> 00:02:16,520
Ето.

7
00:02:17,680 --> 00:02:19,200
Ти си добро момче.

8
00:02:20,920 --> 00:02:22,080
Ти си моето добро момче !

9
00:02:27,240 --> 00:02:28,760
Пет години по-късно...

10
00:02:30,120 --> 00:02:31,360
Ало!

11
00:02:33,200 --> 00:02:35,440
Пени, нямам много време!

12
00:02:35,840 --> 00:02:36,960
Татко?!

13
00:02:37,800 --> 00:02:38,760
Добре ли си?

14
00:02:39,400 --> 00:02:41,320
Нещо изникна на работа,
скъпа...

15
00:02:42,400 --> 00:02:44,320
Татко няма да си е вкъщи
за известно време.

16
00:02:46,320 --> 00:02:47,360
Не разбирам.

17
00:02:47,680 --> 00:02:50,640
Не се прибирай вкъщи Пени,
разбра ли?

18
00:02:51,760 --> 00:02:52,920
Какво става?

19
00:02:53,800 --> 00:02:56,480
Всочко е наред.
Ти няма да си сама.

20
00:02:57,240 --> 00:02:58,400
Гръм е до теб.

21
00:02:59,760 --> 00:03:00,800
Аз го създадох.

22
00:03:18,280 --> 00:03:19,800
Той може да те защити!

23
00:03:24,400 --> 00:03:27,840
ГРЪМ

24
00:03:28,440 --> 00:03:33,600
Превод и субтитри:
LiL_Stenly

25
00:03:42,640 --> 00:03:45,680
Естествено, чудесни новини...

26
00:03:45,880 --> 00:03:48,560
всичко върви по план.

27
00:03:49,240 --> 00:03:52,200
Ето го, Д-р Калико!

28
00:03:54,520 --> 00:03:57,200
Накарахте ли нашият гост
да си каже всичко?

29
00:03:57,680 --> 00:04:00,440
Оу, той ще си каже всичко!

30
00:04:01,040 --> 00:04:03,040
По един или друг начин.

31
00:04:03,160 --> 00:04:05,080
Никога! Няма да ви кажа нищо.

32
00:04:07,040 --> 00:04:08,040
Татко!

33
00:04:08,040 --> 00:04:11,520
Започвате да ме изнервяте, професоре,
влудявам се.

34
00:04:12,400 --> 00:04:15,720
Това няма да стане.
Когато пратката пристигне...

35
00:04:15,920 --> 00:04:21,240
Мисля, че ще накарам моя скъп
приятел да бъде по-общителен.

36
00:04:21,240 --> 00:04:23,160
Изпращам агент
да прибере пратката.

37
00:04:23,560 --> 00:04:28,400
Великолепно, да я очаквам ли с първият полет?

38
00:04:42,240 --> 00:04:43,320
Гръм, да тръгваме!

39
00:05:08,640 --> 00:05:11,680
Трябва да тръгваме!

40
00:05:43,840 --> 00:05:46,720
- Какво?
- Къде е Калико?

41
00:05:46,920 --> 00:05:48,080
Не говоря на теб!

42
00:05:49,880 --> 00:05:53,280
В Боливия, в Боливия,
Калико е в Боливия.

43
00:05:53,640 --> 00:05:55,480
Близо до езеро Роуг Агуадо!

44
00:05:56,520 --> 00:05:59,120
Езерото Роуг Агуадо,
трябваше да се досетя!

45
00:06:05,120 --> 00:06:06,480
Хайде, Гръм,
да тръгваме.

46
00:06:30,920 --> 00:06:34,280
Боливия, има полет за Боливия
след десет минути.

47
00:06:46,640 --> 00:06:48,480
Гръм, измъкни ни!

48
00:07:38,640 --> 00:07:40,880
Гръм, вземи я.

49
00:07:57,640 --> 00:07:58,760
Кученце!

50
00:09:16,640 --> 00:09:17,800
Браво момче!

51
00:09:18,200 --> 00:09:19,240
Летището!

52
00:09:28,640 --> 00:09:30,160
Гръм, лай.

53
00:10:08,160 --> 00:10:10,080
Кротко, кротко...

54
00:10:10,440 --> 00:10:11,720
Добра работа, приятелче.

55
00:10:13,160 --> 00:10:14,400
Мисията завършена!


[...]
Everything OK? Download subtitles