Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:17,124 --> 00:02:19,139
Здравейте, хора,
аз съм Дуейн Хувър.


2
00:02:19,327 --> 00:02:21,600
Намаляваме цените, защото
започва Хавайската седмица.


3
00:02:21,601 --> 00:02:25,526
Елате в Изход 11 Мотор Вилидж.
Ще сваля цените за вас!


4
00:02:25,750 --> 00:02:29,128
Знаете, че можете да
се доверите на Дуейн Хувар.


5
00:02:32,000 --> 00:02:34,965
Мисля, че попаднахме на нещо...

6
00:02:34,968 --> 00:02:38,181
Смъртоносният антракс
се използва за оръжие...


7
00:02:38,822 --> 00:02:41,673
Искаш ли да ми кажеш нещо?

8
00:02:42,000 --> 00:02:44,000
Съжалявам.
- Съжалявам?


9
00:02:44,485 --> 00:02:47,581
Съжалявам, че поисках да
поръчаме пеперони и аншуа.


10
00:02:47,780 --> 00:02:49,824
Закуската ви, г-жо Хувър.

11
00:02:50,000 --> 00:02:52,000
Когато стомахът ви е под прицел,

12
00:02:52,002 --> 00:02:54,206
отвърнете на удара с Трайпептон.

13
00:02:54,658 --> 00:02:56,748
Сега и с портокалов вкус.

14
00:02:57,564 --> 00:03:00,918
Успокоява, облекчава
по естествен начин.


15
00:03:01,500 --> 00:03:03,524
Е, как се чувствате сега?

16
00:03:09,296 --> 00:03:13,794
Хвани ръката ми.

17
00:03:13,797 --> 00:03:18,870
Аз съм странник в рая.

18
00:03:19,807 --> 00:03:24,865
Изгубен съм в
Страната на чудесата.


19
00:03:24,868 --> 00:03:29,910
Един странник в рая.

20
00:03:30,634 --> 00:03:36,198
Ако фантазирам,

21
00:03:36,500 --> 00:03:41,298
това ще е опасно в рая

22
00:03:42,207 --> 00:03:47,258
за мъртъвците,
които стоят отстрани,


23
00:03:47,266 --> 00:03:49,665
за ангел като теб.
- Г-н Хувър!


24
00:03:50,000 --> 00:03:52,000
Закуска за шампиони!

25
00:03:55,399 --> 00:03:57,689
Закуска за шампиони, г-н Хувър!

26
00:04:21,000 --> 00:04:23,000
Страхотни новини,
хора. Днес не е денят.

27
00:04:23,002 --> 00:04:25,303
Здравей, Лоти.
- Здравейте, сър.

28
00:04:25,305 --> 00:04:27,305
"Уайти Шолдърс".
Знаеш, че го обичам.

29
00:04:29,858 --> 00:04:33,253
Дуейн, отровните
мехурчета почти спечелиха.

30
00:04:33,840 --> 00:04:37,316
Отровните мехурчета почти спечелиха.

31
00:04:37,870 --> 00:04:40,219
Говори с мен, моля те.

32
00:04:42,269 --> 00:04:44,981
Ами, Хавайската
седмица започна.

33
00:04:45,467 --> 00:04:47,787
Да, видях рекламата ви по ТВ!

34
00:04:48,800 --> 00:04:51,606
Моля те кажи нещо.
- Какво да кажа?

35
00:04:51,851 --> 00:04:53,858
Каквото пожелаете.
Вие сте Дуейн Хувър!

36
00:04:54,000 --> 00:04:56,000
Хората знаят кой сте, нали така?

37
00:04:57,457 --> 00:05:01,495
Точно така, Лоти,
знаят кой съм аз.

38
00:05:03,000 --> 00:05:05,000
Кой съм аз?

39
00:05:05,002 --> 00:05:07,010
Моля те.

40
00:05:16,000 --> 00:05:18,000
Съжаляваш ли?

41
00:05:21,631 --> 00:05:24,302
Разбира се. Разбира
се, че съжалявам.

42
00:05:24,468 --> 00:05:27,600
Много съжалявам.
- Тогава кажи нещо.

43
00:05:29,000 --> 00:05:31,000
Какво трябва да
кажа, Силия? Аз...

44
00:05:31,978 --> 00:05:34,598
Търся...

45
00:05:38,000 --> 00:05:40,000
Знак.

46
00:05:40,762 --> 00:05:42,833
Какъвто и да е, Силия.

47
00:05:43,649 --> 00:05:46,989
По цял ден и...

48
00:05:48,500 --> 00:05:50,747

[...]
Everything OK? Download subtitles