Preview Subtitle for Bridget Jones S Diary


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:02,287 --> 00:01:04,721 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
на новата година...

2
00:01:04,807 --> 00:01:07,879 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
от 32-та година отживота ми
на неомъжена жена.

3
00:01:09,647 --> 00:01:12,115 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Отново се оказах съвсем сама...

4
00:01:12,207 --> 00:01:15,722 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
и приех ежегодната покана на майка ми
да отида на пуешко къри у тях.

5
00:01:15,807 --> 00:01:19,322 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Всяка година тя се опитва да ме запознава
с по някой рошав тъпак на средна възраст...

6
00:01:19,407 --> 00:01:22,604 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
и се опасявах, че и тази година
няма да бъде по-различно.

7
00:01:22,687 --> 00:01:25,406 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Ето те и теб, поничке.

8
00:01:25,487 --> 00:01:27,478 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Майка ми - странно същество...

9
00:01:27,567 --> 00:01:30,161 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
от времето, когато киселата краставичка
е минавала за върха на елегантността.

10
00:01:30,247 --> 00:01:33,762 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
- Покривчиците, Пам? Здравей, Бриджит.
- Третото чекмедже от горе надолу, Уна...

11
00:01:33,847 --> 00:01:35,678 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
под корнишончетата.

12
00:01:35,767 --> 00:01:38,122 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Между другото, сем. Дарси са тук.

13
00:01:38,207 --> 00:01:39,799 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Доведоха и Марк.

14
00:01:39,887 --> 00:01:42,720 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
- Ох, започна се.
- Помниш Марк.

15
00:01:42,807 --> 00:01:46,038 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Навремето си играеше в басейнчето му.
Адвокат е, много богат.

16
00:01:46,127 --> 00:01:47,958 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Не, не си спомням.

17
00:01:48,047 --> 00:01:49,924 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Разведен е, както разбрах.

18
00:01:50,007 --> 00:01:54,000 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Жена му била японка. Много жестока раса.
Така, какво ще си облечеш?

19
00:01:55,207 --> 00:01:57,004 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
- Това.
- Не ставай глупава, Бриджит.

20
00:01:57,087 --> 00:01:59,806 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Никога няма да си намериш приятел,
ако изглеждаш като излязла от Освиенцим.

21
00:01:59,887 --> 00:02:02,481 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Изтичай горе. Сложила съм
едно сладко тоалетче на леглото.

22
00:02:11,927 --> 00:02:14,919 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Чудесно. Бях облечена в килим.

23
00:02:16,407 --> 00:02:21,879 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Ето я и нея. Малката ми Бриджит.

24
00:02:22,607 --> 00:02:26,395 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
- Здрасти, чичо Джефри.
- Ще пийнеш ли нещо?

25
00:02:26,487 --> 00:02:28,398 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
- Хайде, ела.
- Всъщност, не ми е чичо.

26
00:02:28,487 --> 00:02:31,604 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Просто тип, който иска да му казвам
''чичо'; докато той ме опипва...

27
00:02:31,687 --> 00:02:34,406 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
и ми задава въпроса,
ненавиждан отвсички неженени.

28
00:02:34,487 --> 00:02:37,559 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Та, как е любовния живот?

29
00:02:37,647 --> 00:02:40,036 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Супер. Мерси, чичо Джи.

30
00:02:40,127 --> 00:02:41,765 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Значи, още не си си хванала някой, а?
Така значи.

31
00:02:41,847 --> 00:02:44,077 X1:000 X2:719 Y1:024 Y2:574
Ви
[...]
Everything OK? Download subtitles