Preview Subtitle for Chicken Little


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,740 --> 00:00:22,022
От къде да започнем?

2
00:00:22,983 --> 00:00:26,066
Какво ще кажете за "Имало едно време..."?

3
00:00:28,149 --> 00:00:31,832
Колко пъти сте чували това начало на история?
Да пробваме нещо друго.

4
00:00:32,312 --> 00:00:35,716
Сетих се, сетих се!
Ето едно начало за филм.

5
00:00:37,557 --> 00:00:40,640
Не, не мисля.
Звучи ми познато, а на вас?

6
00:00:42,803 --> 00:00:46,687
Не, не, не книгата!
Колко пъти сте виждали книгата да се отваря?

7
00:00:46,967 --> 00:00:49,169
Затворете книгата, няма да правиме това.

8
00:00:49,249 --> 00:00:56,135
Ето какво ще направим.
Ще се върна в деня, когато нещата тръгнаха на лошо.

9
00:01:02,502 --> 00:01:05,785
Спасявайте си живота!
Скрийте се всички!

10
00:01:05,865 --> 00:01:11,111
S.O.S., мейдей, мейдей!
Крийте се всички!

11
00:01:11,271 --> 00:01:13,673
Всички сме в опастност!

12
00:01:20,079 --> 00:01:21,641
Крийте се!

13
00:01:23,923 --> 00:01:25,925
Спасявайте си живота!

14
00:01:28,127 --> 00:01:30,610
Тревога, тревога!

15
00:01:56,555 --> 00:01:58,397
Пазете се!

16
00:02:18,456 --> 00:02:20,138
Крийте се!

17
00:02:22,140 --> 00:02:25,144
Чикън Литъл, какво има?
Какво става?

18
00:02:25,144 --> 00:02:27,746
Небето пада!
Небето пада!

19
00:02:28,186 --> 00:02:30,829
Небето пада?
- Ти нормален ли си?

20
00:02:30,869 --> 00:02:33,351
Истина е, елате с мен!

21
00:02:35,673 --> 00:02:36,314
Какво?

22
00:02:36,354 --> 00:02:39,958
Случи се при стария дъб.
Не си измислям!

23
00:02:40,118 --> 00:02:42,801
Знам, че е някъде тук.
Парчето от небето е някъде...

24
00:02:43,241 --> 00:02:46,284
тук на земята.
Имаше такава форма!

25
00:02:47,565 --> 00:02:49,487
Приличало е на знака STOP?
- Да!

26
00:02:49,607 --> 00:02:53,211
Само че не пишеше STOP, беше синьо
и имаше облак на него.

27
00:02:53,211 --> 00:02:54,652
Удари ме по главата.

28
00:02:54,933 --> 00:02:56,374
И приличаше на знака STOP.

29
00:02:56,414 --> 00:03:00,057
Какво е това?
- Синко, това ли те удари?

30
00:03:00,097 --> 00:03:02,820
Не, татко, определено беше парче от небето.

31
00:03:02,940 --> 00:03:05,262
Парче от небето!
Всичко е наред!

32
00:03:06,103 --> 00:03:08,146
Изглежда е станала малка грешка.

33
00:03:08,186 --> 00:03:12,470
Изглежда жълъд е ударил сина ми по главата, не...
- Не, татко, не!

34
00:03:12,470 --> 00:03:15,352
Тихо, синко, без това е достатъчно унизително.

35
00:03:16,313 --> 00:03:19,276
Чикън Литъл, какво си мислеше?
- Защо вдигна фалшива тревога?

36
00:03:19,276 --> 00:03:21,598
Как можа да сбъркаш знак STOP с жълъд?

37
00:03:25,403 --> 00:03:26,644
Какво каза?

38
00:03:29,006 --> 00:03:31,408
Било е голям жълъд?
- Било е маймуна, хвърляща салата?

39
00:03:35,091 --> 00:03:39,256
Дами и господа, това е просто ломотене.
Ломотене на един луд.

40
00:03:39,256 --> 00:03:42,940
Стига, Бък, не може хлапето ти
да плаши до смърт всички така!

41
00:03:42,940 --> 00:03:47,584
Ами да ви кажа, синът ми, нали знаете...

42
00:03:47,744 --> 00:03:50,346
от време на време прави откачени неща.

43
00:03:50,506 --> 00:03:57,154
Не, татко!
Не беше жълъд, беше парче от небето, наистина.

44
00:03:58,435 --> 00:04:00,236
Трябва да ми повярваш.

45
00:04:03,079 --> 00:04:12,769
ОЧАКВАЙТЕ ФИЛМА

[...]
Everything OK? Download subtitles