Preview Subtitle for Children Of Dune


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{4}{113}Не отивайте,той е "гола"
{113}{198}Бе верен воин на моя дук.
{198}{291}Умря за живота на Муад'диб и моя.
{291}{392}Но той е съпруг на Алая.
{392}{556}Все още е атреид.
[...]
Everything OK? Download subtitles