Preview Subtitle for Children Of The Corn 666 Isaacs Return


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:27,999 --> 00:00:31,999
DECA KUKURUZA 666: AJZAKOV POVRATAK

2
00:02:03,000 --> 00:02:04,245
Draga mama.

3
00:02:05,336 --> 00:02:07,661
Znam da hoe da me za쉞iti od
sebe same,


4
00:02:07,880 --> 00:02:10,288
kada si rekla da nema veze
쉞o si me usvojila,


5
00:02:10,508 --> 00:02:11,836
Ali ima veze.

6
00:02:12,259 --> 00:02:15,925
Va엖o je jer jo uvek imam
vizije mesta gde sam roena.


7
00:02:16,305 --> 00:02:18,179
ula sam sva 쉆putanja.

8
00:02:18,391 --> 00:02:20,846
Niko ne misli dobro
o gradu u kojem sam roena.


9
00:02:21,227 --> 00:02:23,054
I znam da si htela da
me za쉞iti


10
00:02:23,271 --> 00:02:25,143
od tih strahota
punih 19 godina.


11
00:02:25,647 --> 00:02:26,726
Danas se vraam

12
00:02:26,940 --> 00:02:29,396
u mali napu쉞en gradi
po imenu Gatlin,


13
00:02:29,609 --> 00:02:31,104
da naem istinu.

14
00:02:31,945 --> 00:02:33,024
Sa ljubavlju, Hannah.

15
00:02:46,335 --> 00:02:48,458
Potrebna mi je pomo.

16
00:02:57,388 --> 00:03:00,508
- Mogu li vam pomoi?
- Hvala sto ste stali.

17
00:03:02,268 --> 00:03:03,513
Treba mi prevoz do Gatlina.

18
00:03:03,727 --> 00:03:05,850
Bio bih vam veoma zahvalan.

19
00:03:06,355 --> 00:03:07,814
Vi ste iz Gatlina, zar ne?

20
00:03:08,024 --> 00:03:08,971
Da.

21
00:03:11,443 --> 00:03:13,270
Koliko je daleko?

22
00:03:13,486 --> 00:03:14,897
Oko 16 Km.

23
00:03:18,450 --> 00:03:21,949
Mislim da vas ipak mogu povesti.
Ionako i ja idem tamo.

24
00:03:22,162 --> 00:03:23,953
Blagoslovena bila, sestro.

25
00:03:24,164 --> 00:03:25,243
Saekaj.

26
00:03:27,626 --> 00:03:29,618
DEAK PROPOVEDNIK PRIMLJEN
U GRADSKU BOLNICU GATLINA


27
00:03:29,836 --> 00:03:31,461
ZAPAO JE U MISTERIOZNU KOMU.

28
00:03:53,985 --> 00:03:56,191
Zovem se Zachariah Johnson.

29
00:03:57,655 --> 00:03:58,687
A ti?

30
00:03:59,324 --> 00:04:02,325
Ja sam Hannah, Hannah Martin.

31
00:04:04,371 --> 00:04:07,786
I Hannah ree:
"Ja sam 엁na 엁dnog duha.

32
00:04:08,249 --> 00:04:10,787
Kada bih imala sina,
predala bih ga Gospodu,

33
00:04:11,002 --> 00:04:14,169
da mu slu엍 za vjeke vjekova"
Prva Knjiga Samuel.

34
00:04:14,506 --> 00:04:17,376
Verovatno ti je poznat
istorijat tvoga imena.

35
00:04:17,676 --> 00:04:20,249
Verovatno nisam prisustvovala
tom asu u 쉓oli.

36
00:04:20,470 --> 00:04:21,799
Hajde da vidimo.

37
00:04:24,474 --> 00:04:28,258
"Hannah je bila nosea.
Molila je Boga za uslugu,

38
00:04:28,478 --> 00:04:30,637
I Bog je se setio.

39
00:04:30,898 --> 00:04:34,313
Hannah je rodila sina
i nazvala ga Samuel."

40
00:04:35,068 --> 00:04:36,527
To je ba lepo.

41
00:04:37,820 --> 00:04:40,062
To znai da
ima dar Vizija,

42
00:04:40,281 --> 00:04:42,440
Samuel je postao veliki propovednik.

43
00:04:45,870 --> 00:04:48,491
Ako bude imala sina,
treba ga nazvati Samuel.

44
00:04:49,332 --> 00:04:51,408
Ne vidim se sa decom u budunosti.

45
00:04:52,669 --> 00:04:55,124
Na nesreu, to nije na tebi da odlui.

46
00:04:55,964 --> 00:04:58,122
Za sigurno, imam izbora.

47
00:04:59,300 --> 00:05:00,545
Stvarno?

48
00:05:33,751 --> 00:05:35,993
- Tra엍te ne쉞o?
- Oh, pa da...

[...]
Everything OK? Download subtitles