Preview Subtitle for Citizen Kane Cd2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,922 --> 00:00:19,259
Знам, че сте изморени, господа, но аз
ви доведох тук по една много важна причина.

2
00:00:19,051 --> 00:00:22,179
- Мисля, че тази работа ще се окаже успешна.
- Хроникъл е добър вестник.

3
00:00:22,179 --> 00:00:25,282
Хроникъл е един добър пример
за вестник. Вижте само тиража му.

4
00:00:25,324 --> 00:00:30,192
495 000. Но вижте само
кой работи за Хроникъл.

5
00:00:30,525 --> 00:00:33,653
- Нищо чудно, че имат добър тираж.
- Прав сте.

6
00:00:33,653 --> 00:00:36,965
Знаете ли колко време е отнело
на Хроникъл да се сдобие с този персонал?

7
00:00:37,841 --> 00:00:40,636
- 20 години.
- 20 години ли?

8
00:00:40,969 --> 00:00:46,075
Преди шест години видях снимката
на най-великия издател на вестици на света.

9
00:00:46,200 --> 00:00:48,285
Почувствах се като хлапе в сладкарница.

10
00:00:48,285 --> 00:00:52,277
Днес, шест години по-късно, вече
си имам сладкиша, за който мечтаех.

11
00:00:52,444 --> 00:00:54,405
Господа, добре дошли в Инкуайърър.

12
00:00:54,530 --> 00:00:57,675
Направете допълнително копие
на тази снимка и я пратете на Хроникъл.

13
00:00:59,760 --> 00:01:02,888
Щастлив съм да ви съобщя,
че тиражът ни тази сутрин

14
00:01:02,888 --> 00:01:05,741
беше най-големият в Ню Йорк: 684 000.

15
00:01:07,076 --> 00:01:10,079
684 132.

16
00:01:10,192 --> 00:01:11,360
Точно така.

17
00:01:12,278 --> 00:01:15,965
Надвам се да ми простите,
обаче трябва да се сбогувам с вас.

18
00:01:16,466 --> 00:01:18,551
Другата седмица ще ходя в чужбина.

19
00:01:18,551 --> 00:01:22,096
Обещавам на лекаря си вече от много
време, че ще си взема отпуска.

20
00:01:22,722 --> 00:01:24,682
Сега разбирам, че всъщност не мога.

21
00:01:24,807 --> 00:01:27,452
Г-н Кейн, знаете ли,
че ако отидете в Европа

22
00:01:27,952 --> 00:01:31,861
там има много картини и статуи,
които още не сте купил.

23
00:01:32,111 --> 00:01:34,030
Не ме обвинявайте, г-н Бърнстийн.

24
00:01:34,197 --> 00:01:36,299
Те правят статуи от 2000 години.

25
00:01:36,299 --> 00:01:38,384
А пък аз ги купувам само от пет години.

26
00:01:38,384 --> 00:01:40,929
- Обещайте ми, г-н Кейн.
- Обещавам, г-н Бърнстийн.

27
00:01:41,513 --> 00:01:44,349
- Благодаря.
- Г-н Бърнстийн?

28
00:01:44,641 --> 00:01:47,911
Нали не очаквате, че ще спазя обещанията си?

29
00:01:49,871 --> 00:01:51,945
А сега, господа,

30
00:01:51,945 --> 00:01:55,215
моля за вашето внимание.

31
00:02:01,346 --> 00:02:04,432
Ще обявим ли война на Испания?

32
00:02:11,778 --> 00:02:15,340
Ох мале, гледай ги само.
Направо ще ме побъркат.

33
00:02:23,265 --> 00:02:28,495
Казах: "Ще обявим ли война
на Испания или не?"

34
00:02:28,495 --> 00:02:30,319
Инкуайърър вече е обявил.

35
00:02:30,569 --> 00:02:34,406
Ах ти, наконтен грозен анархист такъв!

36
00:02:34,740 --> 00:02:36,550
Не съм наконтен.

37
00:02:36,842 --> 00:02:39,970
Вие също сте наконтен.
Г-н Бърнстийн, вижте врътовръзката му.

38
00:02:39,970 --> 00:02:42,056
Хайде да изпеем песен за Чарли.

39
00:02:42,056 --> 00:02:45,451
- Има ли такава песен?
- Има ли песен за вас, г-н Кейн?

40
00:02:46,244 --> 00:02:50,569
В този град като си купиш пакетче фъстъци
и ще напишат песен специално за теб.

41
00:02:59,804 --> 00:03:02,139
Виждал съм този човек. Добър е.


[...]
Everything OK? Download subtitles