Preview Subtitle for 1066


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:01,540 --> 00:03:05,010
DEN NORDAFRlKANSKE ORKEN
8000 F.KR.

2
00:04:19,420 --> 00:04:22,378
GlZA l EGYPTEN
1928

3
00:04:28,540 --> 00:04:31,373
Professor!

4
00:04:31,580 --> 00:04:34,413
Catherine!

5
00:04:39,700 --> 00:04:45,730
Vi har fundet noget vidunderligt.
Det er utroligt! Stor overraskelse.

6
00:06:09,860 --> 00:06:13,694
Se der!
Der er begravet noget under den.

7
00:06:36,100 --> 00:06:38,375
Det ligner et fossil.

8
00:06:48,540 --> 00:06:50,849
l DAG

9
00:06:59,940 --> 00:07:05,810
Der er symboler malet overalt.
Navne, lister over offergaver ...

10
00:07:06,020 --> 00:07:10,252
Alle andre store bygningsvaerker
var daekket af hieroglyffer.

11
00:07:10,460 --> 00:07:17,616
Det var ikke 4. dynastis faraoer,
der byggede Keopspyramiden.

12
00:07:19,260 --> 00:07:26,098
Men inde i den fantastiske pyramide
er der er ikke skrevet noget.

13
00:07:26,300 --> 00:07:28,291
Dr. Jackson, De glemte vist, -

14
00:07:28,500 --> 00:07:35,338
- at oberst Vyse fandt inskriptioner
med Khufus navn inde i pyramiden.

15
00:07:35,540 --> 00:07:40,295
- Det var en forfalskning.
- Kan De bevise det?

16
00:07:40,500 --> 00:07:44,379
Hvem byggede sa pyramiderne?

17
00:07:47,100 --> 00:07:53,096
- Jeg ved ikke, hvem det var, men ...
- Maend fra Atlantis? Marsmaend ...

18
00:07:53,300 --> 00:07:56,656
Sporgsmalet er,
hvornar de blev bygget.

19
00:07:56,860 --> 00:08:02,696
Nye geologiske fund viser,
at sfinksen er aeldre, end man troede.

20
00:08:02,900 --> 00:08:08,975
Derfor bor vi revurdere alt det,
vi har taget for givet om ...

21
00:08:09,180 --> 00:08:16,370
Under de to forste dynastier dukkede
et fuldt udviklet skriftsystem op.

22
00:08:16,580 --> 00:08:23,099
Man skulle naesten tro,
det byggede pa en tidligere model.

23
00:08:23,300 --> 00:08:27,293
Er der frokostpause?

24
00:08:41,300 --> 00:08:45,930
Dr. Jackson?
Der er nogen, der vil tale med Dem.

25
00:08:46,140 --> 00:08:49,371
Flyvevabnet?
Hvad sker der?

26
00:08:49,580 --> 00:08:53,175
Vaer venlig at komme over til bilen.

27
00:08:59,020 --> 00:09:03,855
- Skal vi ud at kore?
- Vi skal nok tage dem her.

28
00:09:08,580 --> 00:09:12,459
Jackson ...
er det her dine foraeldre?

29
00:09:14,940 --> 00:09:17,374
Plejeforaeldre ...

30
00:09:18,460 --> 00:09:21,975
- Hvad drejer det sig om?
- Etjob.

31
00:09:22,180 --> 00:09:25,297
- Hvad slags job?
- Oversaettelse.

32
00:09:25,500 --> 00:09:29,413
Gamle egyptiske hieroglyffer.

33
00:09:30,940 --> 00:09:33,977
lnteresseret?

34
00:09:34,180 --> 00:09:37,536
- Jeg gar nu.
- Hvorhen?

35
00:09:37,740 --> 00:09:41,938
Du er sat ud af din lejlighed,
og du har ikke flere stipendier ...

36
00:09:42,140 --> 00:09:46,338
Alt, hvad du ejer,
er i de to kufferter.

37
00:09:46,540 --> 00:09:52,536
Vil du bevise, dine teorier er korrekte?
Sa har du chancen nu.

38
00:09:55,780 --> 00:09:59,329
- Hvad er det?
- Rejseplaner.

39
00:10:33,180 --> 00:10:36,729
- Mrs. O'Neil?
- Kom ind.

40
00:10:43,700 --> 00:10:47,739
- Er Deres mand hjemme?
- Ja.

41
00:10:47,940 --> 00:10:53,697
- Ma vi tale med ham?
- De kan jo forsoge ...

42
00:11:25,100 --> 00:11:29,969
Oberst O'Neil,
vi kommer fra general West.

43
00:11:36,540 --> 00:11:40,658
Vi er her for at meddele
[...]
Everything OK? Download subtitles