Preview Subtitle for Kama Sutra


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{3180}{3224}Бих искала да бъда като нея.
{3228}{3270}Аз също.
{3273}{3330}Но ти си прислужница, Майя.
{3359}{3390}Трябва да тръгвам. Тя ще ме чака.
{3393}{3411}Ами аз?
{3414}{3432}Ти не можеш да дойдеш,
{3436}{3479}но аз ще се върна.
[...]
Everything OK? Download subtitles