Preview Subtitle for Men In Black Ii


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,658 --> 00:00:29,821
Мистерии в историята
с водещ Питър Грей.

2
00:00:29,995 --> 00:00:33,932
Въпреки че никой не е успял
да докаже съществуването им,...

3
00:00:34,100 --> 00:00:37,228
...квалифицирана държавна агенция,
наречена "Мъже в черно",...

4
00:00:37,404 --> 00:00:40,737
...провежда тайни операции
тук, на Земята,...

5
00:00:40,905 --> 00:00:45,003
...за да ни предпазва всички нас от
извънземните същества от други галактики.

6
00:00:45,176 --> 00:00:48,670
Ето една от техните истории,
която "никога не се е случвала".

7
00:00:48,847 --> 00:00:53,045
От едно от техните досиета,
което никога не е съществувало...

8
00:00:53,652 --> 00:00:57,817
1978. Лидерите на Зарта
напускат планетата си,...

9
00:00:57,990 --> 00:01:03,222
...за да избягат от ноктите
на злата Серлина.

10
00:01:03,728 --> 00:01:07,632
При идването си на Земята, зартанците
донесли най-голямото си съкровище:

11
00:01:08,001 --> 00:01:12,028
Светлината на Зарта -
космическа сила, толкова могъща,...

12
00:01:12,203 --> 00:01:16,733
...че в неподходящи ръце би довела
до унищожаването на Зарта.

13
00:01:17,242 --> 00:01:20,644
Принцесата на Зарта, Лорана,
помолила мъжете в черно...

14
00:01:20,813 --> 00:01:23,180
...да скрият Светлината от Серлина.

15
00:01:23,683 --> 00:01:25,650
Но те нямали избор.

16
00:01:25,819 --> 00:01:29,311
Тяхната намеса щяла да застраши
сигурността на Земята.

17
00:01:30,688 --> 00:01:35,787
Въпреки това те действали смело,
отвлякли вниманието на Серлина...

18
00:01:35,962 --> 00:01:38,191
...и така помогнали на зартанците
да избягат,...

19
00:01:38,364 --> 00:01:42,027
...за да скрият съкровището си
на друга планета.

20
00:01:43,168 --> 00:01:47,831
Серлина се освободила и
се зарекла, че ще намери Светлината...

21
00:01:48,007 --> 00:01:52,909
...и че ще разруши всяка планета,
която се изпречи на пътя й.

22
00:01:54,114 --> 00:01:56,878
И така, неподозиращи какво е
се е случило, хората на Земята...

23
00:01:57,049 --> 00:02:04,248
...отново били спасени от тайното
общество, познато като "Мъже в черно".

24
00:02:35,000 --> 00:02:38,000
Томи Лий Джоунс / Уил Смит

25
00:02:44,000 --> 00:02:47,000
М Ъ Ж Е В Ч Е Р Н О II

26
00:03:36,657 --> 00:03:39,520
Юли 2002

27
00:03:47,627 --> 00:03:50,151
Харви, ела тук!

28
00:03:50,628 --> 00:03:52,824
Харви. Тук, тук!

29
00:03:52,997 --> 00:03:55,229
Лаеш срещу луната, глупако.

30
00:03:55,401 --> 00:03:57,163
Харви. Харви!

31
00:05:12,177 --> 00:05:17,182


32
00:05:58,490 --> 00:06:00,288
Здравей, красавице.

33
00:06:01,225 --> 00:06:02,922
Сладка си.

34
00:06:07,100 --> 00:06:08,362
Хей, какво, по...?

35
00:06:13,473 --> 00:06:15,872
Да, и ти си сладък.

36
00:07:04,923 --> 00:07:07,391
Никакви импровизации,
никакви геройства. По устава.

37
00:07:07,560 --> 00:07:09,026
Ясно. Хей!

38
00:07:10,129 --> 00:07:12,495
Здрасти, Джеф, приятел,
какво става?

39
00:07:12,665 --> 00:07:16,624
-Чудехме се защо си тук.
-Човекът на теб говори.

40
00:07:16,968 --> 00:07:21,064
Знаеш уговорката ни.
Ти оставаш в другия край на метрото...

41
00:07:21,240 --> 00:07:23,673
...и получаваш всичкия боклук,
който искаш.

42
00:07:23,843 --> 00:07:26,607
Какво, по дяволите,
правиш тук, червей!

43
0
[...]
Everything OK? Download subtitles