Preview Subtitle for Fahrenheit 451


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:04,000 --> 00:00:11,600
TVQS (Tv Quality Subtitle)
www.titrari.com

2
00:00:16,000 --> 00:00:36,000
Traducerea şi adaptarea
Eugen Roşu şi Vintze

3
00:02:08,000 --> 00:02:09,000
Alo.

4
00:02:10,000 --> 00:02:12,000
- Ieşi! Repede!
- Poftim? Cine este?

5
00:02:12,000 --> 00:02:14,520
- Pleacă! Pentru Dumnezeu, pleacă de acolo!
- Eu...

6
00:02:14,520 --> 00:02:15,520
Alo?

7
00:06:50,800 --> 00:06:51,920
Montag, vino aici.

8
00:06:57,800 --> 00:06:59,360
Din care au fost, Montag?

9
00:07:02,800 --> 00:07:05,800
Nu m-am uitat atent, domnule.
Puţin din fiecare.

10
00:07:06,040 --> 00:07:09,040
- Romane, biografii, aventuri.
- Ca de obicei, nu?

11
00:07:09,440 --> 00:07:12,280
De ce fac ceea asta?
Este curată perversitate.

12
00:07:13,320 --> 00:07:14,600
- Apropo...
- Treceţi!

13
00:07:15,800 --> 00:07:17,960
Ce face Montag
în ziua lui liberă?

14
00:07:18,800 --> 00:07:21,120
Nimic deosebit, domnule.
Tund gazonul.

15
00:07:21,800 --> 00:07:23,840
Şi dacă legea
ar interzice asta?

16
00:07:24,320 --> 00:07:26,320
Atunci aş privi-o cum creşte, domnule.

17
00:07:26,320 --> 00:07:27,320
Bine.

18
00:07:29,320 --> 00:07:33,320
Montag ar putea primi nişte vesti
interesante într-o zi sau două.

19
00:07:33,840 --> 00:07:37,320
S-ar putea ca Benedict să nu mai
fie cu noi prea mult timp,

20
00:07:37,320 --> 00:07:40,840
- şi să fie menţionat numele lui Montag.
- Avansare, domnule?

21
00:07:40,840 --> 00:07:43,880
Sper că acest gând
îl va face fericit pe Montag.

22
00:08:38,440 --> 00:08:41,440
Cred că suntem vecini.
Locuiesc lângă blocul 813.

23
00:08:41,920 --> 00:08:43,720
- Nu acolo locuiţi?
- Ba da.

24
00:08:44,920 --> 00:08:47,920
Ştiţi că facem aceeaşi drum
aproape în fiecare zi?

25
00:08:47,920 --> 00:08:48,960
Adevărat?

26
00:08:49,960 --> 00:08:51,480
De aceea, m-am gândit...

27
00:08:51,960 --> 00:08:54,080
că s-ar cuveni
să stăm de vorbă.

28
00:08:54,960 --> 00:08:57,280
Vă deranjează?
Că am intrat în vorbă.

29
00:08:57,960 --> 00:08:59,200
Nu, continuă.
Spune.

30
00:09:00,440 --> 00:09:02,960
Dar nu promit că am să mă
gândesc şi la răspuns.

31
00:09:02,960 --> 00:09:04,320
Nu vă faceţi probleme.

32
00:09:05,440 --> 00:09:08,080
Odată pornită,
nimic nu mă mai poate opri.

33
00:09:08,200 --> 00:09:10,680
Unchiul meu spune că sunt
ca o meliţă.

34
00:09:10,960 --> 00:09:14,880
Dar unchiul nu te-a povăţuit
să nu intri în vorbă cu străinii?

35
00:09:14,960 --> 00:09:18,880
Nu. Odată mi-a spus că dacă
mă întreabă cineva ce vârstă am...

36
00:09:18,960 --> 00:09:21,480
să-i răspund că am 20 de ani
şi că-mi filează o lampă.

37
00:09:21,480 --> 00:09:23,960
- Sunt mână în mână.
- "Că-ţi filează o lampă"?

38
00:09:23,960 --> 00:09:25,200
Da.
Sărită, nebună.

39
00:09:28,000 --> 00:09:30,120
Oricum, dumneata
nu mă înspăimânţi.

40
00:09:30,480 --> 00:09:33,000
- De ce te-aş înspăimânta?
- Fără motiv.

41
00:09:34,480 --> 00:09:36,080
Poate din cauză uniformei.

42
00:09:37,240 --> 00:09:38,760
Majoritatea se...
sperie.

43
00:09:40,000 --> 00:09:42,440
Înspăimântaţi de pompieri.
Eu cobor aici.

44
00:09:42,480 --> 00:09:43,480
Şi eu.

45
00:09:45,480 --> 00:09:47,000
Sunteţi ofiţer?
Nu încă.

46
00:09:48,520 --> 00:09:51,320
Un ofi
[...]
Everything OK? Download subtitles