Preview Subtitle for A1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:17,120 --> 00:00:23,520
SGM
ѕредстав¤.


2
00:00:24,040 --> 00:00:27,040
≈дин филм на –идли —кот.

3
00:00:32,800 --> 00:00:36,520
“ом —керит

4
00:00:38,600 --> 00:00:42,120
—игърни ”ивър

5
00:00:43,920 --> 00:00:47,480
¬ероника  атрайт

6
00:00:49,560 --> 00:00:52,520
’ари ƒийн —тентън

7
00:00:55,080 --> 00:00:58,360
ƒжон ’ърт

8
00:01:00,200 --> 00:01:03,720
ян ’олм

9
00:01:05,680 --> 00:01:09,200
и яфет  ото
в рол¤та на ѕаркър


10
00:01:11,760 --> 00:01:15,080
ћузика
ƒжери √олдсмит


11
00:01:18,200 --> 00:01:22,280
»зпълнителен продуцент
–оналд Ўъсит


12
00:01:24,960 --> 00:01:29,200
—ценарий
ƒан ќ`Ѕанън и –оналд Ўъсит


13
00:01:33,000 --> 00:01:37,240
ѕродуценти:
√ордън  арол, ƒейвид √илър и ”олтър ’ил


14
00:01:39,840 --> 00:01:44,320
–ежисьор
–идли —кот


15
00:01:44,600 --> 00:01:52,040
ѕ–»ЎЏЋ≈÷

16
00:02:01,560 --> 00:02:05,840
“ърговски влекач "Ќостромо"
≈кипаж: седем души.


17
00:02:05,840 --> 00:02:11,840
“овар: 20 000 000 тона руда
курс: връщане на «ем¤та


18
00:06:46,160 --> 00:06:47,120
—тудено ми е.

19
00:06:47,160 --> 00:06:48,560
Ќали ще ме подкрепиш, Ѕрет?

20
00:06:48,560 --> 00:06:50,800
ƒобре.

21
00:06:50,840 --> 00:06:52,920
„увствам се като мъртвец.

22
00:06:52,960 --> 00:06:55,160
—¤каш не приличаш на такъв.

23
00:06:59,080 --> 00:07:00,400
ќх,да.

24
00:07:00,400 --> 00:07:02,640
≈й за малко да забрав¤.

25
00:07:02,640 --> 00:07:04,400
я преди да кацнем...

26
00:07:04,440 --> 00:07:06,440
пак да поговорим
за трудовите възнаграждени¤.

27
00:07:07,600 --> 00:07:09,640
—поред мен ние с Ѕрет
заслужаваме пълна заплата.

28
00:07:09,680 --> 00:07:12,400
— г-н ѕаркър см¤таме,
че не ни се плаща справедливо.

29
00:07:14,400 --> 00:07:17,600
—ключили сте договор, като всички.

30
00:07:17,640 --> 00:07:19,960
ќбаче те взимат повече от нас.

31
00:07:20,000 --> 00:07:21,160
ƒалас "ћама" те вика.

32
00:07:23,080 --> 00:07:25,560
ƒа, вид¤х.
—ветне ли жълто за мен е.

33
00:07:27,440 --> 00:07:29,720
ќбличайте се. ’айде ѕаркър!

34
00:07:29,760 --> 00:07:31,560
ѕоне да си изпи¤ кафето!

35
00:07:31,600 --> 00:07:33,680
“ова е единственото добро нещо
на този кораб.

36
00:08:26,880 --> 00:08:28,000
ƒобро утро, "ћайкa".

37
00:08:50,120 --> 00:08:53,280
»нтерфейсът готов за диалог.
 акво има ћамче?


38
00:08:56,840 --> 00:08:58,160
ћоже ли вече?

39
00:09:00,040 --> 00:09:01,160
¬ключи ни към не¤.

40
00:09:03,440 --> 00:09:04,640
Ѕлагодар¤.

41
00:09:08,560 --> 00:09:09,680
Ќо къде е «ем¤та?

42
00:09:10,680 --> 00:09:11,840
“и тр¤бва да кажеш.

43
00:09:12,720 --> 00:09:14,120
“ова не е —лънчевата система.

44
00:09:15,560 --> 00:09:16,720
—канирай.

45
00:09:21,720 --> 00:09:23,320
—вържи се с контролни¤ център
на полетите.

46
00:09:25,280 --> 00:09:27,760
“ук влекач "Ќостромо"...

47
00:09:27,800 --> 00:09:29,040
връщащ се от —оломоновите...

48
00:09:29,080 --> 00:09:33,240
регистрационен номер
2-4-6-0-9eр на 1-8-0-9eр ...

49
00:09:33,280 --> 00:09:35,280
ƒиспечерите на "јнтарктика"

50
00:09:35,320 --> 00:09:36,800
„увате ли ме?

51
00:09:37,640 --> 00:09:39,840
“ук влекач "Ќостромо"......

52
00:09:39,880 --> 00:09:40,960
връщащ се от —
[...]
Everything OK? Download subtitles