Preview Subtitle for Boss


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:03,010
Uống rượu và hút thuốc
có hại cho sức khỏe.

2
00:00:04,010 --> 00:00:05,010
xemaydinh@hdvietnam.com

3
00:00:05,200 --> 00:00:06,200
requested

4
00:00:06,400 --> 00:00:07,400
nmtu@hdvietnam.com

5
00:00:07,600 --> 00:00:08,600
dịch

6
00:01:41,140 --> 00:01:46,140
BASKARAN, Biệt danh BOSS
(ÔNG CHỦ)

7
00:03:55,410 --> 00:03:56,620
Cái anh chàng

8
00:03:56,890 --> 00:03:58,220
mà đang chạy trên đường

9
00:03:58,490 --> 00:03:59,990
với con quắm trong tay kia

10
00:04:00,200 --> 00:04:01,270
đó là Baskaran.

11
00:04:01,540 --> 00:04:03,310
Ai cũng gọi anh ta là "ông chủ"

12
00:04:03,590 --> 00:04:04,990
Anh ta đang đuổi theo ai vậy?

13
00:04:05,260 --> 00:04:06,740
Và câu chuyện
thật ra là như thế nào?

14
00:04:12,020 --> 00:04:14,520
Một vài tháng trước đó.

15
00:04:15,100 --> 00:04:16,180
Đây là một thành phố của

16
00:04:16,400 --> 00:04:17,470
những đền đài

17
00:04:17,730 --> 00:04:18,870
và ao hồ.

18
00:04:19,150 --> 00:04:20,240
Đó là Kumbakonam,

19
00:04:20,440 --> 00:04:21,580
quê hương của "ông chủ".

20
00:04:23,940 --> 00:04:24,880
Anh này là Saravanan,

21
00:04:25,030 --> 00:04:26,050
là anh trai của "ông chủ".

22
00:04:26,310 --> 00:04:30,000
Đừng có tưởng tượng anh ta
là một tên khủng bố hung ác
đang cưỡi trên viên đạn nhé.

23
00:04:30,190 --> 00:04:33,000
Anh ấy ôn hòa như Murali,
diễn viên chính của phim Idhayam.

24
00:04:33,210 --> 00:04:35,280
Anh ấy là bác sĩ thú y
của tỉnh Thanjavur.

25
00:04:35,500 --> 00:04:37,080
Anh ấy có một vấn đề duy nhất là

26
00:04:37,280 --> 00:04:38,670
đã đến tuổi trung niên rồi

27
00:04:38,830 --> 00:04:40,600
mà vẫn còn độc thân.
Chào anh.

28
00:04:40,910 --> 00:04:42,010
Khỏe không?
Khỏe.

29
00:04:42,250 --> 00:04:44,000
Con bò nó vừa sinh con bê

30
00:04:44,380 --> 00:04:46,500
Anh nhận lấy đi,
tôi làm từ loại sữa tốt nhất đấy.

31
00:04:46,670 --> 00:04:47,480
Thật tuyệt.

32
00:04:47,650 --> 00:04:48,880
Nhờ có anh mát tay đấy.

33
00:04:49,000 --> 00:04:50,060
Không phải là do tôi mát tay đâu.

34
00:04:50,350 --> 00:04:51,240
Là nhờ ơn đức thánh đấy.

35
00:04:51,540 --> 00:04:52,340
Nhớ để ý đấy nhé.

36
00:04:52,480 --> 00:04:53,610
Lần sau tôi cũng sẽ đỡ đẻ cho nó.

37
00:04:53,750 --> 00:04:54,160
Anh này,

38
00:04:54,560 --> 00:04:58,400
Anh thì rất tốt với gia súc
mà sao anh vẫn độc thân.

39
00:05:01,400 --> 00:05:02,280
Cầm đi.
Ơ Anh?

40
00:05:02,470 --> 00:05:03,310
Tôi có hỏi ông không?

41
00:05:03,510 --> 00:05:04,650
Tôi có hỏi ông không hả?

42
00:05:04,920 --> 00:05:07,150
Tôi có lấy vợ hay không
có ảnh hưởng gì đến
nhà ông không hả?

43
00:05:07,520 --> 00:05:09,350
Trong thành phố
còn nhiều người độc thân đấy.

44
00:05:09,600 --> 00:05:10,680
Đi mà hỏi họ.

45
00:05:11,510 --> 00:05:12,120
Anh ấy

46
00:05:12,390 --> 00:05:13,650
sẽ rất chi là điên tiết

47
00:05:13,790 --> 00:05:14,880
nếu c
[...]
Everything OK? Download subtitles