Preview Subtitle for X Files S04e19 Synchrony


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:23,000 --> 00:00:24,500
23:40

2
00:00:32,512 --> 00:00:35,743
Знаеш, че е способен да го направи.
Моля те.

3
00:00:35,816 --> 00:00:38,546
Мак Фарлънд превърна това в лов на вещици.
Кой ще изгори на клада?

4
00:00:38,618 --> 00:00:41,052
Е, трябваше да помислиш за това
преди да публикуваш резултатите.

5
00:00:41,121 --> 00:00:43,521
Не, ти трябваше да дойдеш първо при мен
преди да отидеш при Мак Фарлънд.

6
00:00:43,590 --> 00:00:45,888
- Направих го, Джейсън, не веднъж. Но...
- Това е абсурдно!

7
00:00:45,959 --> 00:00:48,189
Не чуваше нищо, от това което
казвах. Никога.

8
00:00:48,261 --> 00:00:50,889
- Обсъждаше го, когато си тръгвах.
- Аз обсъждах... Какво?

9
00:00:50,964 --> 00:00:54,491
- Моля Ви. Трябва да говоря с Вас.
- Извинете ни.

10
00:00:54,568 --> 00:00:57,935
- Тази улица е опасна.
- Добре. Благодаря Ви. Ще се справим.

11
00:00:58,004 --> 00:01:01,633
- Виж. Аз няма да излъжа.
- Не те карам да го правиш.

12
00:01:01,708 --> 00:01:04,336
- Какво всъщност ме караш да направя?
- Изминах дълъг път.

13
00:01:04,444 --> 00:01:07,072
Какво? Пари ли искаш? Това ли е?
Ето ти долар. Това е всичко, което имам.

14
00:01:07,180 --> 00:01:09,114
- Не. Не. Изслушайте ме.
- Хей! Хей! Хей!

15
00:01:09,182 --> 00:01:12,379
- Опитвам се да спася живота Ви.
- Хей, по-полека!

16
00:01:12,452 --> 00:01:14,943
Пусни го!

17
00:01:15,021 --> 00:01:16,955
Какво става?

18
00:01:17,023 --> 00:01:19,389
Това старче
ме тормози!

19
00:01:19,459 --> 00:01:23,327
- Не, просто е превъзбуден.
- Не, той ще умре...

20
00:01:23,397 --> 00:01:26,264
точно в 23:46.

21
00:01:26,333 --> 00:01:28,267
- Автобусът! Авт...
- Всички ще умрем, татко.

22
00:01:28,335 --> 00:01:30,326
- Хайде. Време е за сън.
- Не!

23
00:01:30,404 --> 00:01:32,497
-Джейсън!
- Ще се почувстваш по-добре на сутринта.

24
00:01:32,572 --> 00:01:34,563
- Не го оставяйте да пресича улицата!
- Добре.

25
00:01:34,641 --> 00:01:37,007
Книжата му.
Няма да може да види автобусът!

26
00:01:37,110 --> 00:01:40,045
- В 23:46!
- Добре. Влизай в колата.

27
00:01:40,113 --> 00:01:42,047
Спрете го! Не!

28
00:01:42,115 --> 00:01:45,107
-Джейсън!
- Как е разбрал името ми?

29
00:01:45,218 --> 00:01:48,278
Откъде по дяволите да знам?

30
00:01:52,125 --> 00:01:55,356
Спрете го! Спрете го!
Трябваше да го спрете!

31
00:01:55,429 --> 00:01:59,126
Нямате никакво време!
Той ще умре! Спрете го веднага!

32
00:01:59,199 --> 00:02:01,724
- Спрете го веднага!
- Лукас!

33
00:02:01,802 --> 00:02:04,464
Чакай! Виж, човече,
дай ми шанс!

34
00:02:04,538 --> 00:02:07,939
Нямаме за какво да
говорим повече.

35
00:02:33,533 --> 00:02:35,933
Лукас!

36
00:02:36,002 --> 00:02:38,436
По дяволите!

37
00:02:40,307 --> 00:02:42,241
Лукас!

38
00:02:45,846 --> 00:02:48,781
Лукас!

39
00:02:52,719 --> 00:02:54,687
Лукас! Не!

40
00:03:00,360 --> 00:03:02,726
Какво му направихте?

41
00:03:05,165 --> 00:03:07,133
Бутна го.

42
00:03:07,200 --> 00:03:09,600
Бутнахте го точно
пред мен.

43
00:03:09,669 --> 00:03:11,933
Убихте го!

44
00:03:12,005 --> 00:03:14,166
Какво по дяволите направихте?

45
00:03:16,600 --> 00:03:18,200
ДОСИЕТАТА Х
четвърти сезон 19 епизод

46
00:03:19,600 --> 00:03:21,600
СИНХРОНИЯ

47
00:04:02,48
[...]
Everything OK? Download subtitles