Preview Subtitle for Romeo And Juliet


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ00,119 --> 00Ψ00Ψ01,565
Prole sezone u Psychu...

2
00Ψ00Ψ01,601 --> 00Ψ00Ψ04,881
Razmatrali smo da zauzmemo
nov stav, povezivanje,

3
00Ψ00Ψ04,927 --> 00Ψ00Ψ07,713
saradnja sa drugim odeljenjima,
agencijama, pomo sa strane...

4
00Ψ00Ψ07,761 --> 00Ψ00Ψ08,882
VidovnjaciΠ

5
00Ψ00Ψ13,294 --> 00Ψ00Ψ15,623
Mora neto da uini, brzo.
Ne mogu jo dugo drati.

6
00Ψ00Ψ19,115 --> 00Ψ00Ψ20,258
Imam te.

7
00Ψ00Ψ22,884 --> 00Ψ00Ψ26,904
Prihvatam. -OprostiΠ -Posao, posao koji
si mi ponudila Karen. Prihvatam ga.

8
00Ψ00Ψ26,972 --> 00Ψ00Ψ28,606
Sjajno je vratiti se.

9
00Ψ00Ψ32,611 --> 00Ψ00Ψ35,880
Upozoravam vas momci.
Gas zna karate.

10
00Ψ00Ψ35,948 --> 00Ψ00Ψ39,350
Ja ne znam karate.
-Zna. -Uio sam Vuu.

11
00Ψ00Ψ39,418 --> 00Ψ00Ψ43,054
Kinesku borilaku vetinu.
-Drue, veruj mi. Karate zvui stranije.

12
00Ψ00Ψ43,122 --> 00Ψ00Ψ47,425
Imao sam samo dve lekcije. -To je dve
lekcije vie nego to su oni imali.

13
00Ψ00Ψ47,493 --> 00Ψ00Ψ51,562
Ma daj, ovee. Tata me ne bi
pustio na karate, zato mora ti.

14
00Ψ00Ψ55,302 --> 00Ψ00Ψ57,820
DANANJICA

15
00Ψ01Ψ00,839 --> 00Ψ01Ψ03,174
Uradi ti.
-Uradi ti.

16
00Ψ01Ψ03,242 --> 00Ψ01Ψ06,577
Ne umem da otputam ljude.
-Ti si hteo pomonika. -Hteo sam ensko.

17
00Ψ01Ψ06,645 --> 00Ψ01Ψ13,384
On je jedini koji je hteo da prihvati
posao one. -ta to govori o namaΠ

18
00Ψ01Ψ13,452 --> 00Ψ01Ψ16,320
Uradiemo dobar/lo policajac.
-Ko je lo policajacΠ -Ti.

19
00Ψ01Ψ16,388 --> 00Ψ01Ψ19,590
Ti si beskrupulozan, cicijaki
ef, svadljiv i razmaen.

20
00Ψ01Ψ19,658 --> 00Ψ01Ψ22,677
Ja sam hraniteljsko-prijateljski
tip, Koji je onoΨ "Drue, Gas je

21
00Ψ01Ψ22,678 --> 00Ψ01Ψ25,696
drkadija, ali uvam ti lea.
Zajedno emo sruiti tog naivinu."

22
00Ψ01Ψ25,764 --> 00Ψ01Ψ26,832
Ne.

23
00Ψ01Ψ27,599 --> 00Ψ01Ψ31,836
Onda zajedno.
-Dobro.

24
00Ψ01Ψ31,904 --> 00Ψ01Ψ33,671
KeneΞ

25
00Ψ01Ψ35,908 --> 00Ψ01Ψ40,044
I ispalo je da posao ide neto
loije nego to smo oekivali.

26
00Ψ01Ψ40,112 --> 00Ψ01Ψ45,349
Momci, unajmili ste me pre
etiri dana. -Mnogo loije.

27
00Ψ01Ψ45,417 --> 00Ψ01Ψ47,985
Stvar je to je moj otac dobio
posao u policiji.

28
00Ψ01Ψ48,053 --> 00Ψ01Ψ49,905
Pa smo pretpostavili da
emo dobiti vie sluajeva.

29
00Ψ01Ψ49,906 --> 00Ψ01Ψ53,758
On je pretpostavio. Ja sam to
video iz aviona. -Tano. ekaj.

30
00Ψ01Ψ53,826 --> 00Ψ01Ψ56,360
Sveca mu, sad si ti
dobar policajac. -Znam.

31
00Ψ02Ψ18,483 --> 00Ψ02Ψ21,886
Da li mi je neko pomerao stoΠ
-Ja nikog nisam video.

32
00Ψ02Ψ21,954 --> 00Ψ02Ψ26,107
Koliko dana nedeljno si ovdeΠ
-Dva, tri, sve zavisi. Radim sa

33
00Ψ02Ψ26,108 --> 00Ψ02Ψ30,261
konsultantima. -Ali ne nareuje mi
ta da radim, zar neΠ -Nisam siguran.

34
00Ψ02Ψ30,329 --> 00Ψ02Ψ32,296
Ja jesam. Ne nareuje mi.

35
00Ψ02Ψ33,964 --> 00Ψ02Ψ37,101
Zamisli da Santa Barbara ima dan sa dosadnim
vestima, ali sa ubistvima i takvim stvarima.

36
00Ψ02Ψ37,169 --> 00Ψ02Ψ39,871
I kao na tritu nekretnina,
zloin e uvek biti u porastu.

37
00Ψ02Ψ39,938 --> 00Ψ02Ψ43,007
Jedino u ta smo sigurni,
je da e biti spreen.

38
00Ψ02Ψ43,075 --> 00Ψ02Ψ45,576
A ta nekretnina zvui kao
dugogodinja investicija.

39
00Ψ02Ψ45,644 --> 00Ψ02Ψ49,280
Ali uglavnomj zloin e
biti spreen, garantovano.

40
00Ψ02Ψ58,222 --> 00Ψ0
[...]
Everything OK? Download subtitles