Preview Subtitle for The Dark Knight 2008


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:05,000 --> 00:00:45,000
Dịch bởi: squallA & Kain Jynez- Editor : Alex - www.updatesofts.com
Dragon 76 một thành viên của hdvietnam.com & hdvnbits.org hiệu chỉnh và sync

2
00:01:45,100 --> 00:01:47,940
Đi nào. Mà sao chỉ có mỗi 3 đứa?

3
00:01:48,100 --> 00:01:51,440
2 thằng trên mái nữa là 5.
Lính tráng có suất hết, yên tâm.

4
00:01:51,610 --> 00:01:54,070
Cả thằng đầu trò là 6 chứ.

5
00:01:54,230 --> 00:01:56,530
Ngồi 1 chỗ mà cũng đòi chia phần à.

6
00:01:56,690 --> 00:01:59,820
- Biết vì sao người ta gọi nó là Joker ko?
- Vì sao?

7
00:01:59,990 --> 00:02:01,820
- Vì nó luôn hóa trang thành Joker.
- Hóa trang à?

8
00:02:01,990 --> 00:02:03,950
Ừ. Để dọa mọi người.

9
00:02:16,510 --> 00:02:19,720
Nào nào, bà con. Cho tay ra sau gáy.

10
00:02:20,090 --> 00:02:22,890
Nhắc lại, cho tay ra sau gáy.

11
00:02:23,050 --> 00:02:26,020
Tránh ra, để bố mày rút tiền.

12
00:02:26,270 --> 00:02:27,730
- Tao bảo cho tay sau gáy cơ mà.
- Đừng!

13
00:02:28,100 --> 00:02:30,350
Còi báo động à?

14
00:02:30,520 --> 00:02:31,850
Để xem nào.

15
00:02:32,020 --> 00:02:33,230
Cúi xuống!

16
00:02:33,400 --> 00:02:35,730
Giờ thì mời cô em này đi cùng anh.

17
00:02:35,900 --> 00:02:38,610
- Tao bảo nằm xuống cơ mà?
- Đừng giết tôi.

18
00:02:38,820 --> 00:02:41,820
Nhắng nhỉ, lẽ ra phải kết nối
với 911 thì nó lại nối với số nội bộ.

19
00:02:41,990 --> 00:02:43,910
- Có phá được ko?
- Được rồi đây.

20
00:02:53,290 --> 00:02:55,670
Ngồi xuống!

21
00:02:56,170 --> 00:02:58,340
Ngồi xuống! Tao nói ngồi xuống!

22
00:03:02,590 --> 00:03:05,430
Dĩ nhiên bọn tao không muốn chúng mày
dùng bàn tay để làm gì khác...

23
00:03:05,600 --> 00:03:08,520
...hãy dùng nó để giữ mạng sống tụi bây thì hơn.

24
00:03:16,270 --> 00:03:18,280
Nắm yên đấy.

25
00:03:18,440 --> 00:03:22,110
Cấm đứa nào cựa quậy. Nằm im.

26
00:03:38,550 --> 00:03:39,590
Yeah!

27
00:03:42,430 --> 00:03:44,510
Chúng mày có biết
đang dây vào ai ko hả?

28
00:03:44,680 --> 00:03:48,390
- Chúng mày chết chắc rồi.
- Nó đang ở ngoài hả?

29
00:03:51,480 --> 00:03:52,730
Gì?

30
00:04:00,570 --> 00:04:02,320
Sáng mắt ra chưa, thằng khốn.

31
00:04:05,110 --> 00:04:07,160
Cái khóa này bảo vệ đến 5000 vôn.

32
00:04:07,330 --> 00:04:08,580
Thể loại ngân hàng gì không biết.

33
00:04:08,740 --> 00:04:11,790
Ngân hàng của bọn xã hội đen
Thằng Joker đúng là bị điên.

34
00:04:11,960 --> 00:04:13,000
Thằng đi cùng mày đâu?

35
00:04:13,160 --> 00:04:15,670
Ông chủ bảo tao
xong việc thì xử nó luôn.

36
00:04:15,830 --> 00:04:17,170
Như thế là bớt được 1 phần chia.

37
00:04:18,090 --> 00:04:20,340
Ừ. Mày cũng thế thôi.

38
00:04:20,510 --> 00:04:21,970
Hả? Không! Không!

39
00:04:33,690 --> 00:04:35,060
Nhiều tiền quá.

40
00:04:35,230 --> 00:04:38,940
Tao nghĩ thằng Joker phải
lái 1 cái xe to tới đây mới đủ.

41
00:04:40,360 --> 00:04:44,280
Tao cá là Joker cũng bảo mày
giết tao để hư
[...]
Everything OK? Download subtitles