Preview Subtitle for The River


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:28,900 --> 00:00:31,300
În spatele fiecărui film
sunt sute de oameni care nu se văd.

2
00:00:31,700 --> 00:00:35,200
În spatele acestui film sunt mii.

3
00:00:35,800 --> 00:00:39,100
Trebuie să le mulţumim în grup.
Dacă i-am numi pe fiecare în parte,

4
00:00:39,600 --> 00:00:43,000
nu ar mai rămâne loc pentru film.

5
00:00:43,300 --> 00:00:48,000
Însă trebuie să le mulţumim
în mod special următorilor:

6
00:00:55,900 --> 00:01:00,000
BĂTĂLIA DE LA
RIO DE LA PLATA

7
00:02:10,500 --> 00:02:20,200
Traducerea şi adaptarea:
Mihai Dumitraşcu - Klaxxy

8
00:02:31,500 --> 00:02:41,200
Sincronizare:
Driv3r @ www.titrări.ro

9
00:02:42,000 --> 00:02:44,326
Aceasta este povestea
unei bătălii navale.

10
00:02:49,284 --> 00:02:52,318
În noiembrie 1939, războiul
dura deja de două luni.

11
00:02:53,229 --> 00:02:55,959
Blitzkrieg-ul declanşat asupra Poloniei
dăduse lumii noi cuvinte,

12
00:02:56,264 --> 00:02:58,186
iar generalilor noi idei privind
modul de a purta războaiele.

13
00:02:59,196 --> 00:03:00,511
Pe mare însă

14
00:03:00,916 --> 00:03:03,142
problemele continuau să fie aceleaşi.

15
00:03:08,098 --> 00:03:11,133
În timp de război, Germania se aproviziona
din resurse proprii, dar nu şi Anglia.

16
00:03:11,840 --> 00:03:15,179
Dacă navele de aprovizionare ale Angliei
ar fi putut fi scufundate sau imobilizate,

17
00:03:15,584 --> 00:03:17,911
Anglia ar fi fost înfometată, iar Germania
ar fi putut câştiga războiul.

18
00:03:18,720 --> 00:03:20,946
Pentru acest scop Germania
a construit trei arme puternice:

19
00:03:21,046 --> 00:03:22,463
Mine magnetice,

20
00:03:23,474 --> 00:03:27,218
submarine
şi nave rapide de suprafaţă.

21
00:03:32,074 --> 00:03:34,603
Aceste "cuirasate de buzunar"
erau nave puternice şi rapide.

22
00:03:35,007 --> 00:03:39,052
Nu mai exista nimic similar.
Erau "tigrii mărilor".

23
00:03:41,077 --> 00:03:44,211
Cu zece zile înainte de declararea
războiului, o asemenea navă

24
00:03:44,413 --> 00:03:46,337
a părăsit un port german
având ordine secrete.

25
00:03:47,044 --> 00:03:49,180
A navigat doar noaptea
mergând pe lângă coastele Norvegiei,

26
00:03:49,281 --> 00:03:52,911
a trecut neobservată prin Strâmtoarea
Danemarcei dintre Islanda şi Groenlanda,

27
00:03:53,214 --> 00:03:54,732
apoi a dispărut în Atlanticul de Sud

28
00:03:55,036 --> 00:03:57,464
unde se afla o navă de aprovizionare
care deja o aştepta.

29
00:03:58,171 --> 00:04:01,712
Luni de zile nimeni nu a bănuit
că un ucigaş stă la pândă,

30
00:04:02,218 --> 00:04:06,466
până când o navă după alta
nu au mai ajuns în porturile de destinaţie.

31
00:04:09,400 --> 00:04:15,571
Miercuri
15 noiembrie 1939

32
00:04:36,600 --> 00:04:40,323
- Biata navă Africa Shell !
- Destin de război, căpitane.

33
00:04:52,598 --> 00:04:54,006
Piraţi!
Asta sunteţi!

34
00:04:54,610 --> 00:04:57,025
Nava mea era
în apele teritoriale portugheze.

35
00:04:57,326 --> 00:04:59,541
Vă puteţi plânge comandantului nostru,
căpitanul Langsdorff.

36
00:04:59,742 --> 00:05:01,854
Să mă plâng?
La ce ar folosi o plângere?

37
00:05:02,256 --> 00:05:04,479
Mi-aţi scufundat nava,
mi-aţi furat documentele.

38
00:05:04,580 --> 00:05:08,995
- Poziţia mea era trecută aici, pe hartă.
- Harta dvs nu este corectă.

39
00:05:09,601 --> 00:05:11,915
Uită-te puţin!
Acolo este coasta de
[...]
Everything OK? Download subtitles