Preview Subtitle for Dim


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ02Ψ54,607 --> 00Ψ02Ψ56,370
Elizabeth ovde.

2
00Ψ03Ψ00,480 --> 00Ψ03Ψ03,244
Boe. Priekaj malo, Jane.

3
00Ψ03Ψ11,424 --> 00Ψ03Ψ12,857
HaloΠ

4
00Ψ03Ψ23,937 --> 00Ψ03Ψ25,529
Ovako. RazumeΠ

5
00Ψ03Ψ25,705 --> 00Ψ03Ψ28,230
Samo se opusti. Bie ti ok.

6
00Ψ03Ψ28,408 --> 00Ψ03Ψ29,932
OkΠ

7
00Ψ03Ψ39,419 --> 00Ψ03Ψ41,319
Tvoja "mama zmaj".

8
00Ψ03Ψ42,589 --> 00Ψ03Ψ44,022
HaloΠ

9
00Ψ05Ψ46,446 --> 00Ψ05Ψ47,970
Ba je kreten.

10
00Ψ05Ψ48,147 --> 00Ψ05Ψ51,605
Majka mi je umrla, a on ne eli
da ja prisustvujem sahrani.

11
00Ψ05Ψ52,552 --> 00Ψ05Ψ53,985
Ne nazivaj moga brata kretenom.

12
00Ψ05Ψ54,153 --> 00Ψ05Ψ55,177
Ti ga tako zove.

13
00Ψ05Ψ55,355 --> 00Ψ05Ψ57,516
Naravno. Ja sam mu sestra.

14
00Ψ05Ψ58,091 --> 00Ψ05Ψ59,991
Nije ba neki reiser.

15
00Ψ06Ψ00,159 --> 00Ψ06Ψ01,649
Znam.

16
00Ψ06Ψ02,995 --> 00Ψ06Ψ05,463
Ali, on je moj mlai brat.
ta moguΠ

17
00Ψ06Ψ05,631 --> 00Ψ06Ψ07,656
Da ga premlatimΠ

18
00Ψ06Ψ11,170 --> 00Ψ06Ψ12,865
Ok.

19
00Ψ06Ψ15,174 --> 00Ψ06Ψ17,972
Majko, zato si tako tunaΠ

20
00Ψ06Ψ18,144 --> 00Ψ06Ψ22,205
Baka je bila prava kuka.
Tretirala nas je kao govna.

21
00Ψ06Ψ22,382 --> 00Ψ06Ψ24,577
Jason, gde si nauio da tako govoriΠ

22
00Ψ06Ψ24,751 --> 00Ψ06Ψ26,275
U koli.

23
00Ψ06Ψ29,956 --> 00Ψ06Ψ31,981
Pa, baka nije bila ba tako loa.

24
00Ψ06Ψ32,158 --> 00Ψ06Ψ33,785
Ona je samo...

25
00Ψ06Ψ33,960 --> 00Ψ06Ψ36,190
Eto, ona je kineskinja.

26
00Ψ06Ψ39,966 --> 00Ψ06Ψ41,695
Mora li da izae veerasΠ

27
00Ψ06Ψ41,868 --> 00Ψ06Ψ46,100
Predstaviu celom Manhattanu,
novu mis Tajvana.

28
00Ψ06Ψ46,272 --> 00Ψ06Ψ47,796
Naa je porodica oaloena...

29
00Ψ06Ψ47,974 --> 00Ψ06Ψ50,943
Dragi, ja ne idem sa tobom sutra.

30
00Ψ06Ψ51,110 --> 00Ψ06Ψ52,702
Cindy.

31
00Ψ06Ψ54,480 --> 00Ψ06Ψ56,175
Majka mi je umrla.

32
00Ψ06Ψ57,083 --> 00Ψ07Ψ01,110
A tvoja kerka ima predstavu u petak. PrioritetΠ

33
00Ψ07Ψ01,287 --> 00Ψ07Ψ03,084
Vidi, mislio sam da bismo mogli,
kao porodica...

34
00Ψ07Ψ03,256 --> 00Ψ07Ψ06,157
Da se pretvaramo da smo voleli
"enu Zmaja"Π

35
00Ψ07Ψ08,127 --> 00Ψ07Ψ12,530
Ovako, otii emo nakon to Emily
zavri svoj recital.

36
00Ψ07Ψ21,674 --> 00Ψ07Ψ25,906
Kad smo ve kod toga,hoe li i
tvoja ljubavnica sa nama u SeattleΠ

37
00Ψ07Ψ26,078 --> 00Ψ07Ψ28,069
Jane, jel' takoΠ

38
00Ψ07Ψ34,921 --> 00Ψ07Ψ37,253
Kako je baka umrlaΠ

39
00Ψ07Ψ38,324 --> 00Ψ07Ψ40,189
Oh, Emily...

40
00Ψ07Ψ47,400 --> 00Ψ07Ψ49,493
Drago mi je to ste svi
odluili da doete.

41
00Ψ07Ψ51,804 --> 00Ψ07Ψ54,238
Vaa majka imala je samo jedan zahtevΨ

42
00Ψ07Ψ54,774 --> 00Ψ07Ψ57,436
Tradicionalnu kinesku sahranu.

43
00Ψ08Ψ02,615 --> 00Ψ08Ψ04,082
Traje sedam dana.

44
00Ψ08Ψ04,717 --> 00Ψ08Ψ07,117
Sedam danaΠ
Nismo tako uradili, kada je otac umro.

45
00Ψ08Ψ07,286 --> 00Ψ08Ψ09,015
Otac to nije zahtevao, majka da.

46
00Ψ08Ψ09,188 --> 00Ψ08Ψ10,212
Da, ali sedam danaΠ

47
00Ψ08Ψ10,389 --> 00Ψ08Ψ13,688
U emu je problem, tvoji pacijenti
ne mogu bez silikona sedam danaΠ

48
00Ψ08Ψ13,860 --> 00Ψ08Ψ16,920
Viola, hvala ti. Uiniemo sve da majci
pruimo...

49
00Ψ08Ψ17,096 --> 00Ψ08Ψ20,031
... tradicionalnu kinesksahranu.

50
00Ψ08Ψ23,202 --> 00Ψ08Ψ25,193
Ali, kako emoΠ Mi smo Amerikanci.

51
00Ψ08Ψ25,371 --> 00Ψ08Ψ27,236
Hej, Alex i ja ak
[...]
Everything OK? Download subtitles