Preview Subtitle for Wrong Numbers


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Iz prethodnih epizoda:

2
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Sin bogate porodice je otet.

3
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
"Imamo vaeg sina"

4
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Svi bi u*inili sve da ga naَu.

5
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
- Slomi«e mi ruku!
- Reci mi ono to elim.

6
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Dok su traili Leopolda

7
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
njihova k«i je postala slede«a meta.

8
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Izbegli su tragediju.

9
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
On je pametan de*ko, tata.

10
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Leopold je pokuao da
pobegne na ulice Meksika.

11
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Pomozite!
Ja sam Leopold Cain, otet sam...

12
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
Meksiko moe da bude opasan,
mislim da je bolje da ostane sa mnom.

13
00:00:00,000 --> 00:00:02,337
Kidnapped se nastavlja:

14
00:00:03,000 --> 00:00:06,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

15
00:00:22,183 --> 00:00:26,049
- Propustili smo njegovu probu.
-
ta?

16
00:00:26,356 --> 00:00:31,325
Njegovu probu zadravanja daha.
Propustili smo.

17
00:00:33,138 --> 00:00:34,626
Oh, Boe, kako je to smeno.

18
00:00:34,662 --> 00:00:36,079
Jesam li rekla "mi"?

19
00:00:36,114 --> 00:00:38,118
To je kao onda kad se
Aubrey upisivala na koled..

20
00:00:38,163 --> 00:00:40,393
A ja sam i dalje govorila:
"Sve «emo srediti. "

21
00:00:40,578 --> 00:00:44,456
Deava se, zar ne?
Mislim, ima utisam da je sve u redu.

22
00:00:44,489 --> 00:00:48,469
S njima.
I..kad oni pobeَuju, pobeَuje i ti.

23
00:00:48,504 --> 00:00:50,134
Oni gube...

24
00:00:55,244 --> 00:00:59,019
Idu«e godine bi trebalo
da izaberemo koled.

25
00:00:59,915 --> 00:01:01,826
Da, ho«emo.

26
00:01:04,009 --> 00:01:08,608
- A sutra?
- Sutra...

27
00:01:10,809 --> 00:01:12,189
Moramo tu uraditi.

28
00:01:12,224 --> 00:01:14,404
Ako otkaemo, ljudi «e misliti
da neto nije u redu.

29
00:01:14,408 --> 00:01:16,521
Pa i nije u redu.

30
00:01:47,015 --> 00:01:48,253
Hej, Hej!

31
00:01:48,289 --> 00:01:49,660
Kurvin sin.

32
00:01:51,468 --> 00:01:53,469
- Neka spuste oruje!
- Ne pucajte!


33
00:01:53,507 --> 00:01:55,467
Smirite se svi!
Smirite se.


34
00:01:57,267 --> 00:01:59,339
Sredi«emo ovo.

35
00:01:59,381 --> 00:02:01,613
Ne, nita ne«emo
srediti!


36
00:02:10,805 --> 00:02:12,647
Oh, Boe!

37
00:02:26,783 --> 00:02:28,432
Aubrey!

38
00:02:30,516 --> 00:02:32,435
Aubrey!

39
00:02:33,743 --> 00:02:36,878
Hej, moramo da porazgovaramo
o onome no«as.

40
00:02:39,921 --> 00:02:42,935
Ne mogu da verujem
da «e to u*initi.

41
00:02:42,981 --> 00:02:45,436
Ako otkaemo, posumnja«e
da neto nije u redu.

42
00:02:45,480 --> 00:02:47,903

to «e zadatak da vratimo
Leopolda, u*initi...

43
00:02:47,948 --> 00:02:48,475
Zadatak?

44
00:02:48,520 --> 00:02:50,128
Dobro, kako bi ti rekla?

45
00:02:50,263 --> 00:02:52,285
Ne znam.
Ja bih rekla, ja bih rekla...

46
00:02:52,321 --> 00:02:54,299
U redu je, idemo duo,
idemo.

47
00:02:54,346 --> 00:02:55,332
Idemo.

48
00:02:55,377 --> 00:02:57,532
Ali to je
sve za Leopolda.

49
00:02:57,747 --> 00:03:01,250
Hm, a Alice-
Zato joj nisi rekao istinu?

50
00:03:01,669 --> 00:03:04,190
چuj, ona ima deset godi
[...]
Everything OK? Download subtitles