Preview Subtitle for Dororo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:12,900 --> 00:00:18,800
Субтитри: KonDra

2
00:00:19,000 --> 00:00:23,400
http:/masterstb. com

3
00:00:36,600 --> 00:00:40,500
Кантай 3048 година

4
00:00:41,400 --> 00:00:47,300
В най-източната земя на континента,

5
00:00:47,400 --> 00:00:53,300
се води война, носеща разруха.

6
00:01:17,700 --> 00:01:19,200
Хей!

7
00:01:50,700 --> 00:01:53,865
Лорд Дайго.
Лорд Дайго!

8
00:01:53,900 --> 00:01:57,200
Първо трябва да превържете раните си.
- Нямам нужда.

9
00:02:38,400 --> 00:02:42,500
Чух, че самураят направил тези
демонски статуи...

10
00:02:42,535 --> 00:02:46,500
Е умрял от ужасна смърт
скоро след това.

11
00:02:49,200 --> 00:02:51,000
Колко са там?

12
00:02:52,000 --> 00:02:55,100
Четиридесет и осем.

13
00:02:56,500 --> 00:03:02,400
Това е точното място за мен, да се
изправя срещу моята тъмна съдба.

14
00:03:07,200 --> 00:03:08,900
Главен жрецо.

15
00:03:09,100 --> 00:03:12,500
Аз ще заема това място за една нощ.

16
00:03:15,400 --> 00:03:20,700
Ще се моля свещенната светлина

17
00:03:20,800 --> 00:03:25,900
да те защитава, лорд Кагемитсу.

18
00:03:30,600 --> 00:03:35,200
Адската гробница

19
00:03:47,800 --> 00:03:50,465
Моят...

20
00:03:50,500 --> 00:03:54,465
Баща умря във войната.

21
00:03:54,500 --> 00:03:56,800
Големият и по-малкият ми братя също...

22
00:03:56,900 --> 00:04:00,200
Те загубиха животите си
във войната срещу Канаяма.

23
00:04:00,600 --> 00:04:04,800
Ако продължава така,
ние ще бъдем заличени от Канаяма.

24
00:04:04,835 --> 00:04:08,300
и нашият род, семейство Дайго ще...

25
00:04:08,335 --> 00:04:11,700
Ще бъде унищожен!

26
00:04:12,100 --> 00:04:15,800
Заради този глупав военачалник!

27
00:04:17,000 --> 00:04:21,265
Кълна се...

28
00:04:21,300 --> 00:04:25,700
да победя Канаяма със собствените си
ръце!

29
00:04:29,600 --> 00:04:32,400
Тези, които живеят в тъмнината!

30
00:04:32,435 --> 00:04:34,917
Какво е това, което искате?

31
00:04:34,952 --> 00:04:37,400
Искате ли да бъдете възродени?

32
00:04:37,600 --> 00:04:39,900
Или пък живо жертвоприношение?

33
00:04:40,200 --> 00:04:41,800
Какво искате?

34
00:04:42,600 --> 00:04:45,900
Ще ви дам каквото и да желаете.

35
00:04:46,900 --> 00:04:49,000
В замяна,

36
00:04:50,300 --> 00:04:52,900
Дайте на мен, Дайго Кагемитсу,

37
00:04:53,100 --> 00:04:56,300
силата да победя заклетия си враг!

38
00:04:57,700 --> 00:04:59,200
Не...

39
00:05:02,400 --> 00:05:04,700
Силата да управлявам света.

40
00:05:05,000 --> 00:05:07,400
Дайте ми света!

41
00:05:17,400 --> 00:05:19,600
Тялото на...

42
00:05:19,635 --> 00:05:21,517
Твоето...

43
00:05:21,552 --> 00:05:23,276
Дете.

44
00:05:23,311 --> 00:05:25,000
Моето...

45
00:05:25,900 --> 00:05:27,900
Дете?

46
00:05:30,800 --> 00:05:33,900
Ти демоне!

47
00:05:34,300 --> 00:05:39,365
Истина е, че жена ми ще роди скоро.

48
00:05:39,400 --> 00:05:42,800
Да не би да ми казвате
да го дам на вас?

49
00:05:42,835 --> 00:05:44,600
След което...

50
00:05:44,900 --> 00:05:48,600
Светът...
Ще ми бъде предаден?

51
00:05:49,500 --> 00:05:53,400
Твоето...
Дете.

52
00:05:57,200 --> 00:06:00,100
Тогава ще ви го дам.

53
00:06:02,500 --> 00:06:04,100
Моят син...

54
00:06:05,300 --> 00:06:08,300
48 части от не
[...]
Everything OK? Download subtitles