Preview Subtitle for Agreement


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:04,182 --> 00:00:05,958
Leonarde, jesi li pod tuem?

2
00:00:06,083 --> 00:00:09,095
Ne *ujem te! Pod tuem sam!

3
00:00:09,220 --> 00:00:11,230
Pitao sam te jesi li pod tuem,

4
00:00:11,355 --> 00:00:14,367
ali to je sad nebitno! -
to?

5
00:00:14,492 --> 00:00:19,205
Nebitno! Vano pretvoreno u
nevano zbog novijih dogaَaja!

6
00:00:19,330 --> 00:00:21,757
Ne *ujem te! Pod tuem sam!

7
00:00:21,882 --> 00:00:24,844
Moram presko*iti *avrljanje. Hitan slu*aj.

8
00:00:24,969 --> 00:00:26,712
Kakav hitan slu*aj?

9
00:00:26,837 --> 00:00:29,348
Matemati*ki. 2/3 soka od banane,

10
00:00:29,473 --> 00:00:31,417
1/3 mjehur.

11
00:00:31,542 --> 00:00:33,986
Mislim da to ne eli u*initi.

12
00:00:34,111 --> 00:00:35,721
Uvjeravam te da elim.

13
00:00:35,846 --> 00:00:38,324
Sheldone, nisam sam ovdje.

14
00:00:38,449 --> 00:00:40,669

to?!

15
00:00:41,286 --> 00:00:44,597
Zdravo, Sheldone. -
to ti radi tu?

16
00:00:44,722 --> 00:00:48,534
Ona ne moe biti ovdje! - Mi smo prvi
bili ovdje. Ti ne moe biti ovdje.

17
00:00:48,659 --> 00:00:51,671
Prema Cimerskom sporazumu,
paragraf 9, stavak B,

18
00:00:51,796 --> 00:00:53,406
"Pravo na privatnost u kupatilu"

19
00:00:53,531 --> 00:00:57,376
"je suspendirano u slu*aju vie sile".
A, vjeruj mi, sad sam pod utjecajem

20
00:00:57,501 --> 00:01:00,313
puno vie sile.

21
00:01:00,438 --> 00:01:02,815
Ma daj. Ne moe sa*ekati 2 minute?

22
00:01:02,940 --> 00:01:05,876
O, Leonarde, pusti *ovjeka da pia.

23
00:01:10,615 --> 00:01:13,192
Penny? Penny?

24
00:01:13,317 --> 00:01:16,261
Penny? -
to je?

25
00:01:16,386 --> 00:01:18,589
Makni se. Makni se. Makni se!

26
00:01:19,000 --> 00:01:22,074
Subtitles downloaded from www.SubsMax.com

27
00:01:39,333 --> 00:01:43,358
TEORIJA VELIKOG PRASKA 4x21
"Revizija sporazuma" - Titl by Rodjocousin

28
00:01:51,291 --> 00:01:54,398
Dr. Leonard Hofstadter,
slubeno ste optueni

29
00:01:54,523 --> 00:01:58,269
za dva krenja Cimerskog
sporazuma. Odri*ete li se

30
00:01:58,394 --> 00:02:01,155
*itanja optunice? - Da, dobro.

31
00:02:01,280 --> 00:02:05,134
Samo malo. Ne. Moj klijent se
ne odri*e *itanja optunice.

32
00:02:06,402 --> 00:02:09,405
Cool. Imam odvjetnicu.

33
00:02:10,140 --> 00:02:12,658
A i vidio sam je golu.

34
00:02:14,444 --> 00:02:17,613
Nastavite. - Dobro.

35
00:02:18,815 --> 00:02:22,493
"Prva to*ka: Na ili oko 28. travnja,"

36
00:02:22,618 --> 00:02:25,296
"optueni je svjesno i namjerno
onemogu«io"

37
00:02:25,421 --> 00:02:27,264
"pristup zajedni*kom kupatilu"

38
00:02:27,389 --> 00:02:31,177
"za vrijeme hitnog slu*aja. Naime,
stranji zubi su mi se rasklimali."

39
00:02:32,829 --> 00:02:35,306
"Druga to*ka. Optueni je prekora*io"

40
00:02:35,431 --> 00:02:37,608
"dogovorenu zauzetost tua."

41
00:02:37,733 --> 00:02:40,277
"Naime, to je smio u*initi
samo ako smo pod napadom"

42
00:02:40,402 --> 00:02:42,271
"izvanzemaljaca topivih u vodi".

43
00:02:44,074 --> 00:02:46,317
Mogu li ja vidjeti Cimerski sporazum?

44
00:02:46,442 --> 00:02:48,978
To je podosta tehni*kih izraza.

45
00:02:50,347 --> 00:02:51,864
Mislim da to mogu shvatiti.

46
00:02:52,783 --> 00:02:55,493
Najbolja u klasi, sveu*ilite Cambridge.

47
00:02:55,618 --> 00:02:57,895
Ima dozvolu za obavljanje
prakse u 3 drave.


[...]
Everything OK? Download subtitles