Preview Subtitle for 420


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,933 --> 00:00:04,232
"Izgleda, jedino 쉞o se danas via"

2
00:00:04,403 --> 00:00:07,566
"To su nasilje u filmovima i seks na TV-u"

3
00:00:07,607 --> 00:00:10,974
"Ali gde su one dobre,
staromodne vrednosti"

4
00:00:11,077 --> 00:00:13,841
"na koje smo se nekad oslanjali?"

5
00:00:14,313 --> 00:00:17,111
"Srea 쉞o je tu porodini tip"

6
00:00:17,516 --> 00:00:20,781
"Srea 쉞o je tu ovek
쉞o zasigurno ume"

7
00:00:20,886 --> 00:00:22,376
"sve one stvari 쉞o nas"

8
00:00:22,488 --> 00:00:24,115
"zasmeju i rasplau"

9
00:00:24,223 --> 00:00:29,755
"On je porodini tip"

10
00:00:29,918 --> 00:00:32,384
420

11
00:00:39,005 --> 00:00:42,801
- Hej, Kvegmajer.
- Piter, doite ti i momci do moje kue.

12
00:00:42,802 --> 00:00:45,731
- Pijemo. Za쉞o? - Samo doite.
Hou ne쉞o da vam poka엁m.


13
00:00:45,773 --> 00:00:48,648
Dobro. Hajde, momci,
idemo do Kvegmajera.

14
00:00:48,664 --> 00:00:51,156
Saekaj. Moram prvo u WC.

15
00:00:52,656 --> 00:00:53,756
Okej, hajdemo.

16
00:00:56,098 --> 00:00:58,720
Najzad! Hajde, hajde, uite.

17
00:00:59,361 --> 00:01:01,605
Pa, o emu se radi?
emu tolika frka?

18
00:01:01,688 --> 00:01:02,788
Pogledaj.

19
00:01:04,529 --> 00:01:05,596
To je maka.

20
00:01:05,597 --> 00:01:08,148
Da, danas sam ga nabavio.
Zove se D엁jms.

21
00:01:08,149 --> 00:01:09,822
Zar nije ne쉞o najslae 쉞o ste videli?

22
00:01:10,023 --> 00:01:11,823
Zdravo, D엁jms.

23
00:01:12,174 --> 00:01:14,316
O, bo엁!

24
00:01:14,317 --> 00:01:17,257
Gle, kad mu poe쉋m pozadi,
digne stra엖jicu u vis.

25
00:01:18,143 --> 00:01:21,358
O, o, uzleteli smo. Uzleteli smo.

26
00:01:22,370 --> 00:01:24,127
Doi ovamo, D엁jms.

27
00:01:25,070 --> 00:01:28,553
- 둻a mi radimo?
- Kvegmajer, otkad ti voli make?

28
00:01:28,601 --> 00:01:32,801
Otkad sam na쉆o ovog mali쉟
ispod kue. Da vam ka엁m:

29
00:01:32,802 --> 00:01:36,407
sad shvatam za쉞o su
faraoni obo얷vali ove 엍votinje.

30
00:01:36,588 --> 00:01:39,032
Vidi, D엗. Stie prijatelje.

31
00:01:39,819 --> 00:01:41,158
O, izvini.

32
00:01:41,159 --> 00:01:43,226
Zna... Zna 쉞a?
U redu je, Kvegmajer.

33
00:01:43,227 --> 00:01:45,196
I tako ne oseam tu nogu.

34
00:01:51,556 --> 00:01:52,719
Okej, evo ga, D엁jms.

35
00:01:52,720 --> 00:01:54,147
Evo onog dela
o kom sam ti govorio.

36
00:01:56,794 --> 00:01:58,630
Ti si jedan od njih.

37
00:02:02,224 --> 00:02:04,172
Mrzim Kvegmajera u poslednje vreme.

38
00:02:04,173 --> 00:02:07,198
I ja. Taj maak mu je
potpuno izmenio linost.

39
00:02:07,205 --> 00:02:10,009
Da, kao kad sam svratio
do njegove kue pre neki dan.

40
00:02:11,957 --> 00:02:12,913
Ko je to?

41
00:02:12,914 --> 00:02:16,146
Ja sam, Kvegmajer. 럆lim
da pozajmim tvoju kosilicu.

42
00:02:16,147 --> 00:02:18,482
Kvegmajer nije kui.
Tu sam samo ja, D엁jms.

43
00:02:18,583 --> 00:02:23,085
- Treba da uvam kuu.
- Hajde, Kvegmajer. Ovde ima 97 stepeni.

44
00:02:23,086 --> 00:02:24,365
Mi smo dva odrasla oveka.

45
00:02:24,366 --> 00:02:27,024
Prodaje li konac? Jer ja volim konac.

46
00:02:27,025 --> 00:02:29,082
Ne, 엁lim da pozajmim tvoju kosilicu.

47
00:02:29,258 --> 00:02:32,959
- Mislim da Kvegmajer ne bi odobrio to.
- Ma hajde!

48

[...]
Everything OK? Download subtitles