Preview Subtitle for Doa


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:11,140 --> 00:00:15,140
Аз съм Уедърби!
- Какво правиш?

2
00:00:17,860 --> 00:00:20,860
Работя в лабораторията.
Казвам се Уедърби.

3
00:00:20,860 --> 00:00:23,420
Аз съм Елена.

4
00:00:23,420 --> 00:00:27,420
Знам.

5
00:00:29,580 --> 00:00:32,380
Искате ли още едно питие?
Ще ви донеса.

6
00:00:32,380 --> 00:00:35,500
Ще ви донеса още едно питие.
- Благодаря, Уелингтън.

7
00:00:35,500 --> 00:00:38,460
Всъщност се казвам Уедърби.
Това е много забавна история.

8
00:00:38,460 --> 00:00:42,460
Дядо ми имал един кон...

9
00:00:42,780 --> 00:00:45,180
Ей, Уолъби?
- Да?

10
00:00:45,180 --> 00:00:47,900
Какво правиш там?

11
00:00:47,900 --> 00:00:51,740
Дядо ми имал...

12
00:00:51,740 --> 00:00:55,740
Хайде, миличка, отпусни се.
На купон сме все пак.

13
00:00:57,100 --> 00:01:01,020
Знам, че искаш да танцуваш с мен.
- С удоволствие,...

14
00:01:01,020 --> 00:01:05,580
...но не знам как ще се справяш на
дансинга с два счупени крака.

15
00:01:12,940 --> 00:01:16,940
Какво?
Ще развалиш купона на всички ли?

16
00:01:21,740 --> 00:01:25,580
Добре! Утре при изгрев!

17
00:01:25,580 --> 00:01:29,580
Ще бъда на площада.
- Добре.

18
00:02:56,780 --> 00:03:00,780
Искаш ли да си поиграем?

19
00:03:53,580 --> 00:03:57,180
Съжалявам, че така
се заядох с теб.

20
00:03:57,180 --> 00:04:01,260
Отсега нататък оставям на теб
печеленето на наградата.

21
00:04:07,020 --> 00:04:10,460
Оценявам това.

22
00:04:10,460 --> 00:04:13,420
Нанороботите работеха извънредно
за този двубой,

23
00:04:13,420 --> 00:04:16,300
но ти беше прав за Тина.

24
00:04:16,300 --> 00:04:19,660
Трябва да призная, че не
очаквах толкова от нея.

25
00:04:19,660 --> 00:04:22,780
Остава битката
между Елена и Кристи.

26
00:04:22,780 --> 00:04:25,660
Коя е вашата фаворитка,
г-н Уедърби?

27
00:04:25,660 --> 00:04:29,660
Елена. Страхотна е.

28
00:04:34,060 --> 00:04:38,060
Беше прав.
Има още една татуировка.

29
00:04:41,500 --> 00:04:44,300
Искам първо да се разберем.

30
00:04:44,300 --> 00:04:48,300
Искам половината.
А ако спечеля,

31
00:04:48,300 --> 00:04:50,700
ще задържа и парите от наградата.

32
00:04:50,700 --> 00:04:54,700
Разбира се.

33
00:07:15,260 --> 00:07:19,260
Нека ти покажа нещо.

34
00:07:22,540 --> 00:07:26,540
Много умно.

35
00:07:27,020 --> 00:07:29,740
Сейфът е в главата на Буда.

36
00:07:29,740 --> 00:07:33,740
Сега само трябва да
измислим как да влезем.

37
00:07:37,020 --> 00:07:41,020
Останахме само четиримата.
Но къде е Хаябуса.

38
00:07:41,260 --> 00:07:44,460
Не съм го виждала от вчера.

39
00:07:44,460 --> 00:07:48,460
Да отидем да го потърсим.
- Не, ще отида сама.

40
00:07:48,460 --> 00:07:52,460
Искам да дойда и аз.
- Казах "не". Той не означава нищо за теб.

41
00:07:52,780 --> 00:07:56,780
Не е съвсем така... Нали се сещаш?
Двамата с него...

42
00:07:56,780 --> 00:08:00,140
Искаш да кажеш...
- Само веднъж.

43
00:08:00,220 --> 00:08:03,980
Беше много закъсал.

44
00:08:03,980 --> 00:08:06,700
Шегувам се.

45
00:08:06,700 --> 00:08:10,700
Хайде, Кристи.

46
00:08:12,220 --> 00:08:15,500
Към втория етаж.
След мен.

47
00:08:15,500 --> 00:08:20,300
Уедърби, вземи си почивен ден. Трябва да
се погрижа за една недовършена работа.

48
00:08:30,300 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles