Preview Subtitle for Devil S Brigade


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:03:32,075 --> 00:03:34,444
дОБРО ЙУТРО, Г-ДИНЕ ПУКОЖНИЕ фРЕДЕРИК.

2
00:03:34,444 --> 00:03:38,437
мАЛО СМО ЗАКАСНИЛИ, ГОСПОДИНЕ.
мОЕТЕ ЛИ ДА ПОУРИТЕ, МОЛИМ жАС?

3
00:03:39,649 --> 00:03:41,685
сАЖЕЗНИЦИ СУ БИЛИ У НЕЖОЛЙИ...

4
00:03:41,685 --> 00:03:45,655
...КАО И ЙА, ТОГ ЛЕТА 1942.
КАДА САМ СТИГАО У еНГЛЕСКУ...

5
00:03:45,655 --> 00:03:48,625
...ЗБОГ, БИО САМ СИГУРАН, УЗАЛУДНОГ ПОСЛА.

6
00:03:48,625 --> 00:03:52,229
дОАО САМ ИЗ жАИНГТОНА ДА ОБЙАСНИМ
ЗБОГ ЕГА СЕ АМЕРИКА ЖОЙСКА СНАНО ПРОТИЖИ...

7
00:03:52,229 --> 00:03:55,865
...ЙЕДНОМ ОД ОМИЛЙЕНИХ ПРОЙЕКАТА
ЛОРДА мАУНТБАТЕНА.

8
00:03:55,865 --> 00:03:59,858
нАПИСАО САМ КРИТИКИ ИЗЖЕТАЙ ЗА ЖОЙСКУ,
МИСЛИО САМ, НА ПРОСТОМ еНГЛЕСКОМ ЙЕЗИКУ.

9
00:04:00,070 --> 00:04:04,063
зБУНЙИЖАЛО МЕ ЙЕ И УЗРУЙАЖАЛО ТО СУ МЕ ПОСЛАЛИ ДА
ПРЕЕМ 4000 МИЛЙА ДА БИХ ТО ПОНОЖО РЕКАО...

10
00:04:05,675 --> 00:04:08,778
...ЛИНО ЛОРДУ мАУТНБАТЕНУ.

11
00:04:08,778 --> 00:04:11,248
нИСТЕ ДО САДА КОМАНДОЖАЛИ У БОРБИ?

12
00:04:11,248 --> 00:04:15,241
- нЕ, ГОСПОДИНЕ.
- нЕМАТЕ БОРБЕНОГ ИСКУСТЖА?

13
00:04:15,585 --> 00:04:18,555
нЕ, ГОСПОДИНЕ.

14
00:04:18,555 --> 00:04:20,190
зБОГ КАКЖИХ ТО ПОСЕБНИХ ЗНАНЙА...

15
00:04:20,190 --> 00:04:22,993
...ТАКО ДОГМАТСКИ
ОСУУЙЕТЕ НА ПЛАН?

16
00:04:22,993 --> 00:04:25,161
пРЕДЛАЕТЕ ДА ЗА ЕТИРИ МЕСЕЦА...

17
00:04:25,161 --> 00:04:27,731
...САСТАЖИМО ЙЕДИНИЦУ, ПОЛОЖИНОМ ОД кАНААНА А ПОЛОЖИНОМ ОД аМЕРИКАНАЦА...

18
00:04:27,731 --> 00:04:31,268
...И ДА ИХ ИЗБАЦИМО У нОРЖЕКУ
УСРЕД ЗИМЕ.

19
00:04:31,268 --> 00:04:34,004
иМАТЕ НОЖУ МАИНУ ЗА СНЕГ.

20
00:04:34,004 --> 00:04:36,239
кАКЖЕ ЕТЕ ОФИЦИРЕ И ЛЙУДЕ
ОКУПИТИ?

21
00:04:36,239 --> 00:04:38,608
кАКО Е БИТИ ОБУЕНИ,
ОРГАНИЗОЖАНИ И ОПРЕМЛЙЕНИ?

22
00:04:38,608 --> 00:04:40,143
тО СЕ У жАЕМ ПЛАНУ НЕ КАЕ.

23
00:04:40,143 --> 00:04:42,779
и ТО ЙЕ НАЙЖАНИЙЕ,
КАДА ИХ ПРЕБАЦИТЕ ТАМО...

24
00:04:42,779 --> 00:04:44,681
...КАКО ЕТЕ ДА ИХ ИЗЖУЕТЕ?

25
00:04:44,681 --> 00:04:46,783
тО НИЙЕ ОБЕЗБЕЕНО.

26
00:04:46,783 --> 00:04:49,319
сЖЕСНИ СМО ПРОБЛЕМА,
ПУКОЖНИЕ.

27
00:04:49,319 --> 00:04:51,988
иПАК, НАСТАЖЛЙАМО СА ПРОЙЕКТОМ.

28
00:04:51,988 --> 00:04:54,991
аКО СТЕ ЖЕ ДОНЕЛИ ОДЛУКУ,
ТА ЙА РАДИМ ОЖДЕ?

29
00:04:54,991 --> 00:04:58,984
- хЖАЛА жАМ, ПУКОЖНИЕ.
- хАЙДЕМО, бОБЕ.

30
00:05:09,773 --> 00:05:12,909
гОСПОДО, МИСЛИМ ДА СМО ПРОНАЛИ
НАЕГ КОМАНДАНТА.

31
00:05:14,844
аКО ПРИХЖАТИ.

32
00:05:14,844 --> 00:05:18,837
жИЕ ЙЕ ЖЕРОЖАТНО
ДА Е жАМ ТО ЗАЖРЛЙАИТИ У ЛИЦЕ.

33
00:05:19,749 --> 00:05:23,742
дА СЕ КЛАДИМО?

34
00:05:33,296 --> 00:05:37,289
зНАИ, НАПУСТИЛИ СТЕ жАИНГТОН ЗБОГ ОЖОГА,
ПУКОЖНИЕ?

35
00:06:25,281 --> 00:06:29,274
нЕ МРДАЙТЕ, ПУКОЖНИЕ.

36
00:06:36,159 --> 00:06:38,728
зАТО СИ, ДОАЖОЛА, МОРАО ДА ГА УБИЙЕ?

37
00:06:38,728 --> 00:06:42,721
зНАТЕ, НИЙЕ НАМ СЕ БА ДОПАЛО
ДА ЕКАМО ДА УМРЕ ОД ГЛАДИ.

38
00:06:42,966 --> 00:06:44,100
сЛУАЙ, КАПЕТАНЕ.

39
00:06:44,100 --> 00:06:47,203
тАКЖО ПАМЕТОЖАНЙЕ
НЕ ПРОЛАЗИ ДОБРО КОД МЕНЕ.

40
00:06:47,203 --> 00:06:51,196
сАМО СЕ УЗДРИ ОД ТАКЖЕ ПРИЕ.

41
00:06:54,210 --> 00:06:57,714
пУКОЖНИК фРЕДЕРИК. мАЙОР кЛИФ бРИКЕР,
ГОСПОДИНЕ.

42
00:06:57,714 --> 00:07:00,250
пОЕО САМ ДА САКУПЛЙАМ ЗМИЙЕ,
ЙУЕ САМ УХЖАТИО ЙЕДНУ.

43
00:07:00,250 --> 00:07:03,720
д
[...]
Everything OK? Download subtitles