Preview Subtitle for Mof Hitch Cd1


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,000 --> 00:00:31,310
.:ѕревод: ѕепи:.
.:“айминг: FrOzOnE:.
.:–едакци¤: SnOwBoArDiStA:.

2
00:00:31,315 --> 00:00:33,865
Columbia Pictures
ѕредстав¤

3
00:00:41,505 --> 00:00:42,849
ќсновни правила:

4
00:00:42,849 --> 00:00:45,058
Ќико¤ жена не се
събужда казвайки:

5
00:00:45,058 --> 00:00:48,418
√осподи, очаквам че н¤ма да ми се
подкос¤т краката днес.

6
00:00:48,419 --> 00:00:51,219
”ил —мит и ≈ва ћендес

7
00:00:51,299 --> 00:00:52,931
Ќо т¤ може и да каже.

8
00:00:53,027 --> 00:00:55,716
“ова е много лошо
време за мен.

9
00:00:57,924 --> 00:00:59,844
»ли нещо като:

10
00:01:00,036 --> 00:01:01,860
јз просто имам нужда
от повече м¤сто.

11
00:01:02,725 --> 00:01:05,413
»ли моето предпочитано е:

12
00:01:05,413 --> 00:01:08,294
сега съм много заета с мо¤та кариера.

13
00:01:10,790 --> 00:01:12,326
ѕов¤рвах те ли?

14
00:01:12,422 --> 00:01:13,766
» т¤ също.

15
00:01:13,766 --> 00:01:15,111
» знаеш ли защо?

16
00:01:15,111 --> 00:01:16,839
«ащото т¤ те лъже.

17
00:01:16,839 --> 00:01:18,087
≈то за това.

18
00:01:18,087 --> 00:01:19,335
–азбра ли?

19
00:01:19,335 --> 00:01:20,583
Ћъже.

20
00:01:21,352 --> 00:01:23,175
Ќе са добри времена за не¤.

21
00:01:23,175 --> 00:01:24,903
“¤ н¤ма нужда от м¤сто.

22
00:01:24,903 --> 00:01:27,208
“¤ може наистина да е заета със
сво¤та кариера.

23
00:01:27,208 --> 00:01:28,839
»ли това което на истина
иска да каже е...

24
00:01:28,839 --> 00:01:30,569
ћахни се от мен веднага.

25
00:01:30,665 --> 00:01:32,296
ј най-веро¤тно...

26
00:01:32,392 --> 00:01:34,024
ќпитай по-здраво, глупако.

27
00:01:36,713 --> 00:01:37,865
 ое е в¤рното?

28
00:01:37,961 --> 00:01:42,665
60% от човешкото сподел¤не
не е словесно.

29
00:01:42,665 --> 00:01:44,394
“елесни езици.

30
00:01:44,490 --> 00:01:46,794
30% е физическото състо¤ние.

31
00:01:46,794 --> 00:01:52,267
“ова означава , че 90% от това
което казвате, не излиза от устата.

32
00:01:58,892 --> 00:02:03,596
–азбира се, че т¤ ще те излъже,
т¤ е добър човек, не иска да те нарани.

33
00:02:03,596 --> 00:02:05,901
 акво повече да каже?
“¤ даже не те познава.

34
00:02:05,901 --> 00:02:07,725
ќще.

35
00:02:10,029 --> 00:02:13,005
«а щастие, истината е че
като всички нас

36
00:02:13,005 --> 00:02:16,655
дори една красива жена не знае
какво иска, докато не го види.

37
00:02:17,615 --> 00:02:18,958
» тук е където аз се включвам.

38
00:02:18,958 --> 00:02:21,359
ћо¤та работа е да и
отвор¤ очите.

39
00:02:21,359 --> 00:02:22,415
“оби!

40
00:02:22,415 --> 00:02:24,624
ќ, √осподи!

41
00:02:28,559 --> 00:02:30,193
“ова ли е което търсехте?

42
00:02:30,193 --> 00:02:32,112
ќсновни правила.

43
00:02:32,208 --> 00:02:34,610
Ќ¤ма значени какво,
къде или кой.

44
00:02:34,706 --> 00:02:38,160
¬секи мъж има шанса да има
вс¤ка жена в краката си.

45
00:02:38,160 --> 00:02:40,562
“ой само има нужда
от правилни¤ инструмент.

46
00:02:40,563 --> 00:02:41,323


47
00:02:41,323 --> 00:02:42,083
’»

48
00:02:42,083 --> 00:02:42,843
’»“

49
00:02:42,843 --> 00:02:43,602
’»“„

50
00:02:49,011 --> 00:02:51,411
“и не можеш да използваш това
което н¤маш.

51
00:02:51,411 --> 00:02:54,483
јко си срамежлив,
[...]
Everything OK? Download subtitles