Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:44,075 --> 00:00:46,618
Au. Nech toho...

2
00:00:47,954 --> 00:00:49,580
Zavأi hubu, *ubko.

3
00:00:49,748 --> 00:00:51,582
Neأkej mi *ubko.

4
00:01:07,640 --> 00:01:09,099
Jsi nیdhernی.

5
00:01:41,341 --> 00:01:43,675
Vypadni z toho pokoje
a zeslab to, sakra!


6
00:01:43,843 --> 00:01:45,677
Promiُ, mami!

7
00:01:46,678 --> 00:01:53,678
Davis, vk 16 let,
dren narkotik a zیmr je prodat


8
00:02:22,048 --> 00:02:23,507
Jsi v poأیdku, chlap*e?

9
00:02:27,053 --> 00:02:29,304
Ty malej hajzle!

10
00:02:32,305 --> 00:02:37,805
Angel, vk 15 let, recidivista
nیsil a krیde auta


11
00:02:40,108 --> 00:02:43,277
- Je tohle tvی prیce?
- Ne.

12
00:02:45,029 --> 00:02:46,905
Tvؤj spoluvzeُ أekl, e jo.

13
00:02:48,073 --> 00:02:49,615
Opova se m zase trefit.

14
00:02:52,078 --> 00:02:53,871
U to nedlej, *lov*e!

15
00:02:54,038 --> 00:02:56,748
- Vyhrouje mi, chlap*e?
- Jasn, e ti kurva vyhrouju!

16
00:02:56,916 --> 00:02:59,501
- V, kde jsi?
- To si pi, e vm, zmrde!

17
00:03:00,669 --> 00:03:02,795
Naser si!
U to nezkouej!

18
00:03:07,260 --> 00:03:10,512
Vrیtm se za pt minut
a ty mi أekne to jmـno.

19
00:03:12,098 --> 00:03:13,432
A to je rozkaz.

20
00:03:25,945 --> 00:03:27,237
Zasranی kundo!

21
00:03:28,698 --> 00:03:29,781
Poser se!

22
00:03:33,082 --> 00:03:37,782
Butch, vk 17 let
nیsil na dozorci


23
00:03:45,783 --> 00:03:49,383
nیpravnـ centrum pro mladistvـ
Enola Vale, Montana


24
00:03:49,552 --> 00:03:51,303
Pیnovـ,
svlـknte si civiln aty

25
00:03:51,471 --> 00:03:54,306
a vekerـ osobn vci dejte
do krabice s vam jmـnem.

26
00:03:54,474 --> 00:03:57,017
Boty vیm vrیtme,
a dokon*me prohldku.

27
00:03:57,185 --> 00:03:59,436
Vechny vci.

28
00:04:00,605 --> 00:04:01,772
Pro*snte si vlasy.

29
00:04:02,941 --> 00:04:04,608
Zahكbejte prsty.

30
00:04:04,943 --> 00:04:06,318
Roztیhnte prsty na nohیch.

31
00:04:07,236 --> 00:04:08,528
Vydechnte nosem.

32
00:04:15,536 --> 00:04:17,162
Oto*te se.

33
00:04:21,459 --> 00:04:22,668
Pأedklonit.

34
00:04:25,588 --> 00:04:27,005
Zakalat.

35
00:04:28,549 --> 00:04:29,549
Vc.

36
00:04:30,802 --> 00:04:31,802
Narovnejte se.

37
00:04:33,805 --> 00:04:35,055
Oto*it.

38
00:04:36,933 --> 00:04:38,850
Tak fajn,
te vیs oblـkneme.

39
00:04:40,186 --> 00:04:42,813
Pیnovـ, vtejte v nیpravnـm
zaأzen pro mladistvـ, Enola Vale.

40
00:04:42,981 --> 00:04:44,815
Jی jsem vrchn dozorce,
pan Sands.

41
00:04:44,983 --> 00:04:48,568
Pokud budete bhem pobytu
nco potأebovat,

42
00:04:48,736 --> 00:04:50,696
budete to أeit s dozorcem
vaeho oddlen,

43
00:04:50,863 --> 00:04:52,531
co je dozorce Goodyear.

44
00:04:52,699 --> 00:04:54,574
On pak pأedی zprیvu mn.

45
00:04:54,742 --> 00:04:57,536
Co se tكkی koly,
dozorce pro resocializa*n program...


46
00:04:59,080 --> 00:05:00,580
... zیkladn pravidla
tohoto zaأzen.


47
00:05:00,748 --> 00:05:02,791
Radji poslouchejte.

48
00:05:02,959 --> 00:05:05,669
یdnـ zbran
ani ostrـ pأedmty.

49
00:05:05,837 --> 00:05:10,254
یdnـ porno, drogy,
tabیk, alkohol,

50
00:05:10,383 --> 00:05:13,593
ani یdnـ znیmky
pokusu o tvoأen g
[...]
Everything OK? Download subtitles