Preview Subtitle for Dog Pounded


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:42,475 --> 00:00:45,018
Au. Nech toho...

2
00:00:46,354 --> 00:00:47,980
Zavأi hubu, *ubko.

3
00:00:48,148 --> 00:00:49,982
Neأkej mi *ubko.

4
00:01:06,040 --> 00:01:07,499
Jsi nیdhernی.

5
00:01:39,741 --> 00:01:42,075
Vypadni z toho pokoje
a zeslab to, sakra!


6
00:01:42,243 --> 00:01:44,077
Promiُ, mami!

7
00:01:45,078 --> 00:01:52,078
Davis, vk 16 let,
dren narkotik a zیmr je prodat


8
00:02:20,448 --> 00:02:21,907
Jsi v poأیdku, chlap*e?

9
00:02:25,453 --> 00:02:27,704
Ty malej hajzle!

10
00:02:30,705 --> 00:02:36,205
Angel, vk 15 let, recidivista
nیsil a krیde auta


11
00:02:38,508 --> 00:02:41,677
- Je tohle tvی prیce?
- Ne.

12
00:02:43,429 --> 00:02:45,305
Tvؤj spoluvzeُ أekl, e jo.

13
00:02:46,473 --> 00:02:48,015
Opova se m zase trefit.

14
00:02:50,478 --> 00:02:52,271
U to nedlej, *lov*e!

15
00:02:52,438 --> 00:02:55,148
- Vyhrouje mi, chlap*e?
- Jasn, e ti kurva vyhrouju!

16
00:02:55,316 --> 00:02:57,901
- V, kde jsi?
- To si pi, e vm, zmrde!

17
00:02:59,069 --> 00:03:01,195
Naser si!
U to nezkouej!

18
00:03:05,660 --> 00:03:08,912
Vrیtm se za pt minut
a ty mi أekne to jmـno.

19
00:03:10,498 --> 00:03:11,832
A to je rozkaz.

20
00:03:24,345 --> 00:03:25,637
Zasranی kundo!

21
00:03:27,098 --> 00:03:28,181
Poser se!

22
00:03:31,482 --> 00:03:36,182
Butch, vk 17 let
nیsil na dozorci


23
00:03:44,183 --> 00:03:47,783
nیpravnـ centrum pro mladistvـ
Enola Vale, Montana


24
00:03:47,952 --> 00:03:49,703
Pیnovـ,
svlـknte si civiln aty

25
00:03:49,871 --> 00:03:52,706
a vekerـ osobn vci dejte
do krabice s vam jmـnem.

26
00:03:52,874 --> 00:03:55,417
Boty vیm vrیtme,
a dokon*me prohldku.

27
00:03:55,585 --> 00:03:57,836
Vechny vci.

28
00:03:59,005 --> 00:04:00,172
Pro*snte si vlasy.

29
00:04:01,341 --> 00:04:03,008
Zahكbejte prsty.

30
00:04:03,343 --> 00:04:04,718
Roztیhnte prsty na nohیch.

31
00:04:05,636 --> 00:04:06,928
Vydechnte nosem.

32
00:04:13,936 --> 00:04:15,562
Oto*te se.

33
00:04:19,859 --> 00:04:21,068
Pأedklonit.

34
00:04:23,988 --> 00:04:25,405
Zakalat.

35
00:04:26,949 --> 00:04:27,949
Vc.

36
00:04:29,202 --> 00:04:30,202
Narovnejte se.

37
00:04:32,205 --> 00:04:33,455
Oto*it.

38
00:04:35,333 --> 00:04:37,250
Tak fajn,
te vیs oblـkneme.

39
00:04:38,586 --> 00:04:41,213
Pیnovـ, vtejte v nیpravnـm
zaأzen pro mladistvـ, Enola Vale.

40
00:04:41,381 --> 00:04:43,215
Jی jsem vrchn dozorce,
pan Sands.

41
00:04:43,383 --> 00:04:46,968
Pokud budete bhem pobytu
nco potأebovat,

42
00:04:47,136 --> 00:04:49,096
budete to أeit s dozorcem
vaeho oddlen,

43
00:04:49,263 --> 00:04:50,931
co je dozorce Goodyear.

44
00:04:51,099 --> 00:04:52,974
On pak pأedی zprیvu mn.

45
00:04:53,142 --> 00:04:55,936
Co se tكkی koly,
dozorce pro resocializa*n program...


46
00:04:57,480 --> 00:04:58,980
... zیkladn pravidla
tohoto zaأzen.


47
00:04:59,148 --> 00:05:01,191
Radji poslouchejte.

48
00:05:01,359 --> 00:05:04,069
یdnـ zbran
ani ostrـ pأedmty.

49
00:05:04,237 --> 00:05:08,654
یdnـ porno, drogy,
tabیk, alkohol,

50
00:05:08,783 --> 00:05:11,993
ani یdnـ znیmky
pokusu o tvoأen g
[...]
Everything OK? Download subtitles