Preview Subtitle for Dominion Prequel To The Exorcist


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,679 --> 00:01:00,079
Ja sam Obersturmfuhrer
Rolf Kessel iz SS-a.

2
00:01:00,240 --> 00:01:01,880
A ovo je jedan
od mojih ljudi.

3
00:01:02,320 --> 00:01:05,078
Pronaஞுli smo ga u jarku sa
kuhinjskim no௱em u leட்ima.

4
00:01:05,599 --> 00:01:07,400
Ubio ga je
neko od vas.

5
00:01:08,078 --> 00:01:11,280
Videli ste da se nemaழூke snage
povlaழூe i to vam je dalo nadu.

6
00:01:12,438 --> 00:01:13,680
Ne bi trebalo.

7
00:01:14,040 --> 00:01:17,718
Ko je odgovoran za ovo?

8
00:01:18,840 --> 00:01:20,680
Vi, oழூe.

9
00:01:27,280 --> 00:01:29,159
Kako se zovete?
Otac Merrin.

10
00:01:29,319 --> 00:01:31,400
Otac Merrin.
Ovi vam se ljudi ispovedaju?

11
00:01:31,680 --> 00:01:34,040
Da. - Recite onda ko
je odgovoran.

12
00:01:34,200 --> 00:01:36,239
Niko odavde to nije
uழூinio, poruழூniழூe.

13
00:01:36,400 --> 00:01:38,078
Oni za to
nisu sposobni.

14
00:01:38,280 --> 00:01:41,280
Oழூe, morate mi pomoலூi
s ovime.

15
00:01:41,438 --> 00:01:43,799
Ali kako?
- Treba mi neko.

16
00:01:44,040 --> 00:01:45,760
Razumete?

17
00:01:45,920 --> 00:01:49,000
Meட்u njima sigurno postoji neko ko
tuழூe ௱enu ili decu.

18
00:01:49,159 --> 00:01:50,438
Lopov, mo௱da?

19
00:01:50,599 --> 00:01:53,159
Svaki grad ima nekoga bez koga
se mo௱e. Poka௱ite mi ko je taj.

20
00:01:53,560 --> 00:01:55,480
Ovde nema ubica.

21
00:01:59,560 --> 00:02:01,358
Imam dobre vesti
za sve vas.

22
00:02:01,519 --> 00:02:05,159
Svi ste nedu௱ni. Vaஞு sveஞுtenik
mi je tako rekao.

23
00:02:05,319 --> 00:02:08,280
Ubica bez sumnje ழூeka u
zasedi negde u okolini...

24
00:02:08,479 --> 00:02:12,038
...da bi udario na sledeலூu
jedinicu nemaழூkih vojnika.

25
00:02:12,877 --> 00:02:17,520
Streljaலூu
desetoro od vas...

26
00:02:17,680 --> 00:02:20,960
...u nadi da mu mo௱emo pokazati
posledice onoga...

27
00:02:21,479 --> 00:02:24,960
...ஞுto je uழூinio.

28
00:02:26,280 --> 00:02:28,598
Radne ruke.
- Poljoprivrednik.

29
00:02:28,758 --> 00:02:30,758
Odliழூno.
Ne!

30
00:02:30,960 --> 00:02:33,400
Poழூeலூemo sa vama!
- Stanite!

31
00:02:35,919 --> 00:02:39,280
Imate primedbi, oழூe?
- Za Bo௱ije ime, ne mo௱ete tako!

32
00:02:41,479 --> 00:02:42,800
Izaberite.

33
00:02:44,717 --> 00:02:47,080
ஸ்ta? - Ovde stoji
vaஞுe stado.

34
00:02:47,240 --> 00:02:49,680
௩ivite s njima. Onda
vi izaberite.

35
00:02:51,360 --> 00:02:52,680
Neலூu.

36
00:02:53,240 --> 00:02:56,560
Dajte mi desetoro od njih ili
லூu ih pobiti sve.

37
00:02:56,717 --> 00:02:59,000
Muஞுkarce, ௱ene i decu.

38
00:03:02,157 --> 00:03:04,877
Ubijte mene.
- Imate pet sekundi.

39
00:03:05,240 --> 00:03:07,877
Ne mogu.
- ஸ்ta ne mo௱ete?

40
00:03:08,080 --> 00:03:09,680
Odaberite ko லூe
biti ௱rtvovan?

41
00:03:09,840 --> 00:03:13,520
Povest je puna sveஞுtenika koji su
trebali da uழூine i manje od toga.

42
00:03:13,877 --> 00:03:16,240
Poழூinjete da me
iritirate, oழூe.

43
00:03:27,560 --> 00:03:28,919
Ovo je zato ஞுto ste
dopustili da ழூekam.

44
00:03:29,560 --> 00:03:32,199
Joஞு uvek ழூekam
deset imena.

45
00:03:32,840 --> 00:03:35,437
ஸ்ta radite, oழூe?
Molite se?

46
00:03:36,240 --> 00:03:38,038
Bogu?

47
00:03:40,318 --> 00:03:42,960
U redu je, oழூe.
Dopustiலூu vam da molite.

48
00:03:43,919 --> 00:03:45,877
Jer znam neஞுto.

49
00:03:46,360 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles