Preview Subtitle for Dororo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,900 --> 00:00:05,200
Изоставен и изгорен...

2
00:00:07,100 --> 00:00:09,600
и изгубен на всичкото отгоре...
Душите би трябвало

3
00:00:09,700 --> 00:00:11,800
да напуснат света на живите след
смъртта, освен ако не са загубени.

4
00:00:13,100 --> 00:00:17,500
Твоите родители трябва да са
били наистина добри родители.

5
00:00:20,000 --> 00:00:22,100
Ами... Да.

6
00:00:25,600 --> 00:00:28,100
Ти...

7
00:00:28,400 --> 00:00:32,000
Наистина ли искаш тялото си, толкова
силно?

8
00:00:34,500 --> 00:00:38,400
Тялото направено от кръвта
на майка ти и баща ти?

9
00:00:40,100 --> 00:00:41,800
Ти знаеш ли, когато си върнеш тялото,
може би ще можеш

10
00:00:41,900 --> 00:00:43,465
да се върнеш към истинския си...

11
00:00:43,500 --> 00:00:47,100
Родителят, който ме е отгледал е
единствения родител, който имам!

12
00:00:48,900 --> 00:00:51,800
Каза ми го по-рано...

13
00:00:52,700 --> 00:00:54,500
Тогава защо...

14
00:00:54,600 --> 00:00:56,900
Аз ще ти го дам ако го желаеш.

15
00:00:57,000 --> 00:01:00,500
След като победя всички демони.

16
00:01:00,700 --> 00:01:04,200
Ти искаш да отмъстиш за родителите си,
нали?

17
00:01:04,700 --> 00:01:08,600
С този инструмент изкован
за отмъщение.

18
00:01:12,800 --> 00:01:14,300
Ха!

19
00:01:14,400 --> 00:01:19,500
Ако вече си го разбрал, тогава побързай
и отивай да унищожиш демоните!

20
00:01:23,600 --> 00:01:26,400
Няма ли да ходиш на работа?

21
00:01:27,900 --> 00:01:30,800
Разбира се, че ще отида,
но след като се наспя добре!

22
00:01:31,600 --> 00:01:33,200
Задник!

23
00:01:33,800 --> 00:01:35,700
Мъжът е по-добър.

24
00:01:35,735 --> 00:01:37,565
Той е много човечен.

25
00:01:37,600 --> 00:01:39,965
Но неговото тяло е трудно за смилане.

26
00:01:40,000 --> 00:01:44,200
Какво? Но не ти ли се струва,
че жената е мръсна и мирише?

27
00:01:44,235 --> 00:01:45,965
Ще бъде добре ако я измием.

28
00:01:46,000 --> 00:01:48,065
Да изсипем ли малко гореща вода
върху нея?

29
00:01:48,100 --> 00:01:52,900
Сигурен съм, че няма
да се отрази зле на вкуса и.

30
00:02:42,100 --> 00:02:45,100
Какво?
Какво става?!

31
00:02:52,200 --> 00:02:56,200
Защо по дяволите направи това?
Влезе ми в устата!

32
00:02:57,300 --> 00:02:59,300
Ти...

33
00:03:00,000 --> 00:03:01,700
Хей!

34
00:03:19,300 --> 00:03:22,100
Какво е това? Таен изход?

35
00:03:22,600 --> 00:03:26,300
Ти просто отиде на лов за съкровища.

36
00:03:28,100 --> 00:03:30,700
Чакай! Идиот такъв!

37
00:03:51,200 --> 00:03:53,265
Кокали...

38
00:03:53,300 --> 00:03:57,800
Тези са човешки...
Детски кости!

39
00:04:00,100 --> 00:04:03,700
Хей, тук има нещо по-шокиращо.

40
00:04:07,600 --> 00:04:10,400
Какво по дяволите са тези!

41
00:04:11,900 --> 00:04:16,100
Яйца на... Чудовища?

42
00:04:22,100 --> 00:04:26,000
Вятърт стига до тук!

43
00:04:31,600 --> 00:04:33,700
Насам.

44
00:04:58,900 --> 00:05:02,100
Какво става тук?!

45
00:05:18,100 --> 00:05:20,400
Какво означава това?

46
00:05:21,100 --> 00:05:22,665
Този храм...

47
00:05:22,700 --> 00:05:26,800
Е бил тяхното място за хранене.
- Място за хранене?

48
00:05:26,835 --> 00:05:29,700
Жена му е демон.

49
00:05:30,600 --> 00:05:34,400
Предопределено е този демон
да се разбира добре с хор
[...]
Everything OK? Download subtitles