Preview Subtitle for Osiris


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:18,300 --> 00:00:22,148
Ubrzajte se, lijeni pustinjski pacovi,
imamo normu da ispunimo.

2
00:01:24,722 --> 00:01:26,398
Oglasi uzbunu!

3
00:01:34,734 --> 00:01:36,696
Ratrkaj ljude po sigurnim ku«ama.

4
00:01:37,189 --> 00:01:38,607
Prenesi Stilgaru.

5
00:01:38,951 --> 00:01:40,682
Evakuisa«emo grad sutra.

6
00:02:18,243 --> 00:02:19,301
Stani!

7
00:02:20,774 --> 00:02:22,356
Okreni se.

8
00:02:28,063 --> 00:02:29,115
Isprave.

9
00:02:34,700 --> 00:02:37,527
Reako sam isprave, ti olou...

10
00:02:57,100 --> 00:02:59,952
Postoji tunel koji vodi van grada,
u dnu stepenica.

11
00:03:04,400 --> 00:03:06,768
Neka blagoslov Muad`diba bude
sa tobom i tvojom porodicom.

12
00:03:11,230 --> 00:03:12,848
Tvoj plan je uspio, Muad`dibe.

13
00:03:13,985 --> 00:03:16,412
Sada znaju da ih moemo
napasti kako nam je volja.

14
00:03:17,900 --> 00:03:20,969
Moemo zauzeti grad za sat vremena.
- Jo nije vrijeme.

15
00:03:22,000 --> 00:03:26,202
Ali ranjivi su, Muad`dibe.
- Jo ne.

16
00:03:39,400 --> 00:03:42,427
Predvodnica je pronala
neto u haosu, Muad`dibe.

17
00:03:43,400 --> 00:03:46,373
Neto to treba da vidi.

18
00:03:55,500 --> 00:03:59,062
Postojao je tajni krematorijum
u jednoj od harkonenskih baraka.

19
00:04:02,500 --> 00:04:03,572
I ovo je sve...

20
00:04:05,200 --> 00:04:07,057
...to je ostalo od tvog oca.

21
00:04:26,898 --> 00:04:30,758
Ljudi misle da je to predznak,
znak da se naa kona*na bitka...

22
00:04:30,760 --> 00:04:32,405
...sa Harkonenima blii.

23
00:04:35,787 --> 00:04:38,018
Tvoje vizije me plae, Muad`dibe.

24
00:04:38,500 --> 00:04:40,446
I dalje ima stvari
koje su skrivene od mene.

25
00:04:41,091 --> 00:04:43,252
Mjesta na koja ne mogu da odem,
stvari koje ne mogu da vidim.

26
00:04:44,036 --> 00:04:48,121
Da li ikada brine da samo pokuavanje
viَenja budu«nosti mijenja istu?

27
00:04:50,075 --> 00:04:52,030
Jurimo ka ambisu, چani.

28
00:04:52,569 --> 00:04:54,514
Moram da vidim put
da ga zaobiَemo.

29
00:04:57,296 --> 00:04:59,974
Moda je vrijeme da ja odem.

30
00:05:03,700 --> 00:05:06,387
Predugo sam udaljena od naeg sina.

31
00:05:08,921 --> 00:05:11,768
Na*ini«emo pripreme kada
stignemo u Pe«inu Grebena.

32
00:05:13,146 --> 00:05:15,160
Bi«emo tamo nakon slede«eg napada.

33
00:05:19,100 --> 00:05:22,134
Da li «emo ikada imati mir, Muad`dibe.

34
00:05:25,068 --> 00:05:26,540
Ima«emo pobjedu.

35
00:05:28,800 --> 00:05:31,070
Oprostite, moj gospodaru.
Rekao je da odmah morate da doَete.

36
00:05:42,782 --> 00:05:45,647
Da li me smatra tolikom
budalom, de*a*e.

37
00:05:47,667 --> 00:05:49,512
Ne shvatam, Uja*e.

38
00:06:01,605 --> 00:06:05,558
Kakvu vrstu otrova si izabrao, de*a*e.
Neto bolno i sporo, pretpostavljam...

39
00:06:05,697 --> 00:06:07,508
...da bi mogao da gleda.

40
00:06:09,313 --> 00:06:13,552
Reci mi, Fejde, zato me
jednostavno nisi sam ubio?

41
00:06:14,007 --> 00:06:16,344
Imao si dovoljno prilika za to.

42
00:06:17,088 --> 00:06:20,610
Nau*io si me da moje ruke
uvijek moraju da ostanu *iste.

43
00:06:20,755 --> 00:06:22,229
Brzo de*a*e, veoma brzo.

44
00:06:23,317 --> 00:06:27,932
Ti si dobar materijal Fejde,
i mrzim da potroim dobar materijal.

45
00:06:31,982 --> 00:06:36,37
[...]
Everything OK? Download subtitles