Preview Subtitle for Detained


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:15,724 --> 00:00:18,769
Kapetane?

2
00:03:02,432 --> 00:03:06,228
Koliko? - Vidio sam bar 30.

3
00:03:06,270 --> 00:03:10,274
Ovo je mjesto veliko.
Moda ih je i vie.

4
00:03:10,357 --> 00:03:15,237
Zna li tko je napao atl?
- Nisam stigao dobro pogledati.

5
00:03:19,283 --> 00:03:24,913
O*itanja s druge strane mjeseca
moda su dolazila sa spirale.

6
00:03:39,178 --> 00:03:41,930
Vidim zid visok oko 5 m.

7
00:03:42,014 --> 00:03:45,684
Okruuje cijelu zgradu.

8
00:03:45,767 --> 00:03:49,688
Moda vidim i straarski
toranj. Nisam siguran.

9
00:03:49,771 --> 00:03:51,690
Vidi li koga?

10
00:03:54,193 --> 00:03:56,528
Ne.

11
00:04:00,157 --> 00:04:02,826
Idemo u etnju?

12
00:04:09,082 --> 00:04:11,502
Vi ste novi.

13
00:04:15,547 --> 00:04:19,593
Zato smo ovdje?
- Zato je itko od nas ovdje?

14
00:05:04,221 --> 00:05:06,265
Za mnom.

15
00:05:25,701 --> 00:05:29,162
Hvala, bojni*e.

16
00:05:30,414 --> 00:05:32,749
Sjednite, molim vas.

17
00:05:36,336 --> 00:05:41,425
Shva«am da ste uzrujani. Popodne
vam je bilo teko. - Najblae re*eno.

18
00:05:41,466 --> 00:05:47,681
Zbog posla nisam stigao prije
razgovarati s vama. Ispri*avam se.

19
00:05:47,764 --> 00:05:50,559
Ne dolaze nam
*esto kapetani brodova.

20
00:05:50,601 --> 00:05:53,562
Jonathan Archer. - Tako je.

21
00:05:53,645 --> 00:06:00,027
Vi ste Travis Mayweather.
- A vi? - Pukovnik Grat.

22
00:06:00,152 --> 00:06:06,742
Vi zapovijedate? - Pregledao
sam vau bazu podataka.

23
00:06:06,825 --> 00:06:11,955
Znam da ste s planeta Zemlje i
da sluite na brodu Enterprise.

24
00:06:12,080 --> 00:06:15,918
Ali ne znam to ste
radili u naoj vojnoj zoni.

25
00:06:18,003 --> 00:06:24,343
Vojnoj zoni? - Morali ste je
otkriti u orbiti drugog mjeseca.

26
00:06:24,426 --> 00:06:32,601
O*itali smo neto *udno,
ali nismo znali odakle.

27
00:06:32,684 --> 00:06:34,686
Bili smo znatieljni.

28
00:06:34,770 --> 00:06:42,903
Mogli ste poginuti. Sre«om,
patrolni brod nije raznio atl.

29
00:06:42,986 --> 00:06:48,575
Trebali biste postaviti
upozorenje. - Prenijet «u to.

30
00:06:48,659 --> 00:06:55,290
Gdje smo sad? - U logoru daleko
od mjesta gdje smo vas nali.

31
00:06:55,332 --> 00:07:00,295
Svi koji uَu u vae podru*je
zavre na ovakvu mjestu?

32
00:07:00,462 --> 00:07:04,466
Ratujemo s vrstom
koja moe mijenjati izgled.

33
00:07:04,508 --> 00:07:06,802
Morali smo provjeriti da niste uljezi.

34
00:07:06,969 --> 00:07:10,180
Ako mislite da smo
Sulibani, vjerujte da nismo.

35
00:07:10,264 --> 00:07:15,143
Znam. Provjerili smo va DNK.

36
00:07:15,269 --> 00:07:21,358
Imali ste posla s
Kabalom? - Naalost.

37
00:07:21,441 --> 00:07:25,445
Onda znate za geneti*ka
poboljanja i opasnosti.

38
00:07:25,529 --> 00:07:29,491
Iz prve ruke. - Nadam se
da niste imali previe rtava.

39
00:07:29,533 --> 00:07:34,413
Zasad smo imali sre«u.

40
00:07:34,496 --> 00:07:40,544
elimo se vratiti na brod. Ako
nas odvedete do atla, oti«i «emo.

41
00:07:40,627 --> 00:07:45,090
Ne smijem vas pustiti.
Imamo stroge propise.

42
00:07:45,174 --> 00:07:49,344
Morat «ete pred
suca na Tandaru 1.

43
00:07:49,469 --> 00:07:54,892
Ali sasluanje «e biti kratko. Re«i
«u mu da je rije* o nesporazumu.

44
00:07:55,01
[...]
Everything OK? Download subtitles