Preview Subtitle for Star Trek New Voyages


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,480 --> 00:00:18,550
OFFlCERSMÄSSEN

2
00:00:18,760 --> 00:00:23,550
FLOTTBASEN FORD lSLAND
Pearl Harbor, 6 december 1 941

3
00:01:16,120 --> 00:01:20,318
Liz Eddington är på lyran.
Där är hon.

4
00:01:28,760 --> 00:01:30,318
Är du glad?

5
00:02:28,200 --> 00:02:30,191
Nu räcker det.

6
00:02:30,400 --> 00:02:37,078
- Låt Paul ta hand om sin fru själv.
- Han är på skjutövning ute till havs.

7
00:03:00,840 --> 00:03:02,796
Spela nåt annat.

8
00:03:03,760 --> 00:03:08,390
- Tack och lov... !
- Varför slutade de?

9
00:03:08,600 --> 00:03:11,637
- Kom, de har sett tillräckligt.
- Jag vill inte.

10
00:03:11,840 --> 00:03:13,751
- Kom.
- Vill inte!

11
00:03:13,960 --> 00:03:17,032
Det är bara tråkmånsar här,
vi sticker.

12
00:03:17,240 --> 00:03:22,155
- Vi borde skjutsa hem henne.
- Mac, jag vill dansa en sista dans.

13
00:03:22,360 --> 00:03:27,195
- Hon fick ju sällskap av en officer.
- Vad ska hennes make säga?

14
00:03:27,400 --> 00:03:32,838
Han vet hurdan Liz är.
Vill han ha det så, är det hans ensak.

15
00:03:33,040 --> 00:03:35,429
- Jag älskar dig.
- Va?

16
00:03:37,000 --> 00:03:40,595
- Jag sa att jag älskar dig.
- Varför?

17
00:03:40,800 --> 00:03:42,358
Glöm det.

18
00:03:49,320 --> 00:03:53,029
Om du har lugnat ner dig,
kan vi gå nu.

19
00:03:53,240 --> 00:03:59,998
- Jag vet inte om jag vill.
- Du ska ju tjänstgöra i morgon bitti.

20
00:04:00,200 --> 00:04:03,431
- Löjtnant J.G. McConnel.
- Ja?

21
00:04:03,640 --> 00:04:07,713
Du ska leka fartygschef
klockan sex i morgon bitti.

22
00:04:24,960 --> 00:04:26,234
Liz!

23
00:05:07,280 --> 00:05:10,078
Hoppa i, det är toppen!

24
00:05:11,840 --> 00:05:13,637
Kom då!

25
00:06:05,880 --> 00:06:07,871
Jag är vaken, Leary.

26
00:06:08,080 --> 00:06:12,471
Säg åt min sekond
att äta frukost med mig i min hytt.

27
00:06:12,680 --> 00:06:14,193
Leary?

28
00:06:19,680 --> 00:06:23,559
- Bacon och ägg, tack.
- Uppfattat.

29
00:06:45,120 --> 00:06:46,394
Eddington!

30
00:06:50,920 --> 00:06:52,717
Vakna, Paul.

31
00:06:54,360 --> 00:06:58,592
Samtliga pjäser
ska vara bemannade 08.30.

32
00:06:58,800 --> 00:07:01,234
Pricka mig då.

33
00:07:01,440 --> 00:07:05,592
Din tjänsteförteckning
är redan fullklottrad.

34
00:07:05,800 --> 00:07:09,952
En bock till, så kan du
säga ajöss till marinen.

35
00:07:10,160 --> 00:07:12,993
Det vore inte mer än rätt.

36
00:07:13,200 --> 00:07:17,239
Jag är lika sliten
som din gamla kryssare.

37
00:07:17,440 --> 00:07:20,716
Vi vet var skon klämmer båda två.

38
00:07:20,920 --> 00:07:23,559
Det hjälper inte med sprit.

39
00:07:26,000 --> 00:07:29,709
- Vad vet du om det?
- Jag provade en gång.

40
00:07:29,920 --> 00:07:33,515
Du? Självaste ''Klippan''?

41
00:07:33,720 --> 00:07:36,075
Jag tror dig inte.

42
00:07:36,280 --> 00:07:40,273
Jag måste tydligen
säga åt dig på skarpen.

43
00:07:40,480 --> 00:07:45,031
Ta dig i kragen
eller packa dig härifrån.

44
00:07:46,320 --> 00:07:48,595
Jag begär förflyttning.

45
00:07:48,800 --> 00:07:53,555
Du har redan fått förflyttning
en gång, från marinflyget.

46
00:07:53,760 --> 00:07:58,390
- Du får nog inte fler chanser.
- Det skiter jag i.

47
00:07:58,600 --> 00:08:03,116
Det var inte det sva
[...]
Everything OK? Download subtitles