Preview Subtitle for Star Trek New Voyages


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:16,200 --> 00:00:18,270
OFFICERSMÄSSEN

2
00:00:18,480 --> 00:00:23,270
FLOTTBASEN FORD ISLAND
Pearl Harbor, 6 december 1941

3
00:01:15,840 --> 00:01:20,038
Liz Eddington är på lyran.
Där är hon.

4
00:01:28,480 --> 00:01:30,038
Är du glad?

5
00:02:27,920 --> 00:02:29,911
Nu räcker det.

6
00:02:30,120 --> 00:02:36,798
- Låt Paul ta hand om sin fru själv.
- Han är på skjutövning ute till havs.

7
00:03:00,560 --> 00:03:02,516
Spela nåt annat.

8
00:03:03,480 --> 00:03:08,110
- Tack och lov...!
- Varför slutade de?

9
00:03:08,320 --> 00:03:11,357
- Kom, de har sett tillräckligt.
- Jag vill inte.

10
00:03:11,560 --> 00:03:13,471
- Kom.
- Vill inte!

11
00:03:13,680 --> 00:03:16,752
Det är bara tråkmånsar här,
vi sticker.

12
00:03:16,960 --> 00:03:21,875
- Vi borde skjutsa hem henne.
- Mac, jag vill dansa en sista dans.

13
00:03:22,080 --> 00:03:26,915
- Hon fick ju sällskap av en officer.
- Vad ska hennes make säga?

14
00:03:27,120 --> 00:03:32,558
Han vet hurdan Liz är.
Vill han ha det så, är det hans ensak.

15
00:03:32,760 --> 00:03:35,149
- Jag älskar dig.
- Va?

16
00:03:36,720 --> 00:03:40,315
- Jag sa att jag älskar dig.
- Varför?

17
00:03:40,520 --> 00:03:42,078
Glöm det.

18
00:03:49,040 --> 00:03:52,749
Om du har lugnat ner dig,
kan vi gå nu.

19
00:03:52,960 --> 00:03:59,718
- Jag vet inte om jag vill.
- Du ska ju tjänstgöra i morgon bitti.

20
00:03:59,920 --> 00:04:03,151
- Löjtnant J.G. McConnel.
- Ja?

21
00:04:03,360 --> 00:04:07,433
Du ska leka fartygschef
klockan sex i morgon bitti.

22
00:04:24,680 --> 00:04:25,954
Liz!

23
00:05:07,000 --> 00:05:09,798
Hoppa i, det är toppen!

24
00:05:11,560 --> 00:05:13,357
Kom då!

25
00:06:05,600 --> 00:06:07,591
Jag är vaken, Leary.

26
00:06:07,800 --> 00:06:12,191
Säg åt min sekond
att äta frukost med mig i min hytt.

27
00:06:12,400 --> 00:06:13,913
Leary?

28
00:06:19,400 --> 00:06:23,279
- Bacon och ägg, tack.
- Uppfattat.

29
00:06:44,840 --> 00:06:46,114
Eddington!

30
00:06:50,640 --> 00:06:52,437
Vakna, Paul.

31
00:06:54,080 --> 00:06:58,312
Samtliga pjäser
ska vara bemannade 08.30.

32
00:06:58,520 --> 00:07:00,954
Pricka mig då.

33
00:07:01,160 --> 00:07:05,312
Din tjänsteförteckning
är redan fullklottrad.

34
00:07:05,520 --> 00:07:09,672
En bock till, så kan du
säga ajöss till marinen.

35
00:07:09,880 --> 00:07:12,713
Det vore inte mer än rätt.

36
00:07:12,920 --> 00:07:16,959
Jag är lika sliten
som din gamla kryssare.

37
00:07:17,160 --> 00:07:20,436
Vi vet var skon klämmer båda två.

38
00:07:20,640 --> 00:07:23,279
Det hjälper inte med sprit.

39
00:07:25,720 --> 00:07:29,429
- Vad vet du om det?
- Jag provade en gång.

40
00:07:29,640 --> 00:07:33,235
Du? Självaste "Klippan"?

41
00:07:33,440 --> 00:07:35,795
Jag tror dig inte.

42
00:07:36,000 --> 00:07:39,993
Jag måste tydligen
säga åt dig på skarpen.

43
00:07:40,200 --> 00:07:44,751
Ta dig i kragen
eller packa dig härifrån.

44
00:07:46,040 --> 00:07:48,315
Jag begär förflyttning.

45
00:07:48,520 --> 00:07:53,275
Du har redan fått förflyttning
en gång, från marinflyget.

46
00:07:53,480 --> 00:07:58,110
- Du får nog inte fler chanser.
- Det skiter jag i.

47
00:07:58,320 --> 00:08:02,836
Det var inte det
[...]
Everything OK? Download subtitles