Preview Subtitle for Dolls


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:57,907 --> 00:01:02,397
јЌ“”–ј∆
03x04 - Guys And Dolls

2
00:01:25,543 --> 00:01:27,533
я да те вид¤ сега, шибан¤ко.

3
00:01:30,734 --> 00:01:32,400
 ой е починал?

4
00:01:32,467 --> 00:01:34,958
Ќикой, все още.  акво?

5
00:01:35,018 --> 00:01:37,034
ћай този път те събудих, јри?

6
00:01:37,101 --> 00:01:39,234
Ќе, но събуди жена ми и децата, глупако.

7
00:01:39,301 --> 00:01:41,773
ƒано е нещо важно.
ƒа не са арестували ¬ини?

8
00:01:41,833 --> 00:01:43,039
- “ака ли е?
- Ќе.

9
00:01:43,040 --> 00:01:44,909
“огава какво, по д¤волите,
искаш, путко такава?

10
00:01:44,966 --> 00:01:47,072
- —ъжал¤вам за семейството ти, ¤сно?
- √овори.

11
00:01:47,132 --> 00:01:49,398
ѕонеделник сутрин е, филма
на ¬ини е най-добри¤ в страната,

12
00:01:49,502 --> 00:01:51,161
вече е официално, а ти ни обеща оферти.

13
00:01:51,232 --> 00:01:52,804
ќ, оферти ще има.

14
00:01:52,865 --> 00:01:55,761
≈лате в офиса ми в 11:30
и ще разберете всичко което искате.

15
00:01:55,837 --> 00:01:57,661
- „удесно.
- », ≈рик...

16
00:01:57,736 --> 00:02:00,530
тр¤бва да станеш доста по-рано,
за да ме събудиш.

17
00:02:00,608 --> 00:02:02,603
ƒа, да, да.

18
00:02:02,666 --> 00:02:04,701
"ѕутко"?

19
00:02:07,248 --> 00:02:08,541
«а къде си се разбързал?

20
00:02:08,638 --> 00:02:10,263
Ќе тр¤бва да закъсн¤ваш
за срещата с јри, братле.

21
00:02:10,326 --> 00:02:12,403
- Ќе и във важен ден като днешни¤.
- Ќаистина, ¬ин,

22
00:02:12,468 --> 00:02:14,750
ще се прескачат да ти предлагат роли.

23
00:02:14,816 --> 00:02:16,503
Ќе тр¤бва да пропускаш момента.
 ачвай се в колата.

24
00:02:16,597 --> 00:02:18,402
- «атвори вратата.
- ѕали колата,  остенурка.

25
00:02:18,465 --> 00:02:19,492
ƒа вървим.

26
00:02:19,527 --> 00:02:20,660
≈й, чекиджии, чакайте.

27
00:02:20,735 --> 00:02:23,202
- ћамка му!
- —ега разбирам.

28
00:02:23,268 --> 00:02:25,970
“ова означава ли, че всъщност н¤ма
да се прескачат с оферти за мен?

29
00:02:26,076 --> 00:02:27,512
 остенурка, навън.

30
00:02:30,927 --> 00:02:32,792
 ога ще свърши този кошмар?

31
00:02:32,857 --> 00:02:34,860
Ќ¤ма да свърши, така че
започвай да свикваш.

32
00:02:34,935 --> 00:02:36,733
—ъжал¤вам, шефе, успах се.

33
00:02:36,805 --> 00:02:38,861
- Ќакъде сме?  ъм агенци¤та на евреина?
- ≈й, ƒом,

34
00:02:38,935 --> 00:02:40,493
тук не се говори така.

35
00:02:40,556 --> 00:02:42,811
 акво? ƒа не са забранили
думата "евреин"?

36
00:02:47,505 --> 00:02:50,263
явно не харесваш начина ми
на държане, ≈рик.

37
00:02:50,508 --> 00:02:53,003
ѕросто се опитвам да ти спест¤
нови проблеми, ƒом.

38
00:02:53,065 --> 00:02:56,960
 акви проблеми? Ќе съм стари¤ глупчо.
¬ече съм нови¤ ƒом.

39
00:02:57,035 --> 00:02:59,162
Ѕ¤х реабилитиран от щата Ќю …орк.

40
00:02:59,236 --> 00:03:01,932
“е пов¤рваха в мен, така че и ти
би тр¤бвало да го направиш.

41
00:03:02,005 --> 00:03:03,932
—тига бе, ¬ини, вече правиш големи пари.

42
00:03:04,007 --> 00:03:05,880
Ќе можа ли да купиш на
момчето си ц¤ла тениска?

43
00:03:05,976 --> 00:03:08,173
- Ќа мен ли говориш бе, чекиджи¤?
- —покойно, ƒом.

44
00:03:08,267 --> 00:03:10,953
ѕросто не искам да превъзбуждаш
мо¤ човек. “ой си пада по лоши момчета.

45
00:03:11,048 --> 00:03:12,663
Ќали така, Ћойд
[...]
Everything OK? Download subtitles