Preview Subtitle for Blue Balled


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:12,580 --> 00:01:13,645
Ne mo枡 da spava?

2
00:01:13,901 --> 00:01:16,068
Ne, ne mogu.

3
00:01:17,068 --> 00:01:19,434
Nedostaje ti,
zar ne?

4
00:01:19,500 --> 00:01:21,901
Vi啼 od re鑛.

5
00:01:21,967 --> 00:01:24,434
Pi啼 da bi trebalo da se zagrlimo.
Ne誦 da te grlim.

6
00:01:24,500 --> 00:01:26,034
Ne budi kreten,
Turtle.

7
00:01:26,101 --> 00:01:28,001
Samo 鑛taj tekst kao 嗾o bi Brooke.

8
00:01:28,068 --> 00:01:30,967
- Kako bi trebalo da radim to?
- Koncentri喨 se.

9
00:01:31,038 --> 00:01:33,102
Isijavaj, ispolji emocije.

10
00:01:33,162 --> 00:01:35,268
Zna, Brooke Shields
je bila prva devojka

11
00:01:35,338 --> 00:01:37,104
na koju sam se ozbiljno bio nalo枴o.

12
00:01:37,168 --> 00:01:39,768
To je romanti鈩o, Drama.
Trebalo bi da joj ka枡 to.

13
00:01:39,835 --> 00:01:41,533
Da, ruka sudbine je znala 嗾a radi

14
00:01:41,605 --> 00:01:43,333
kada ju je poslala na moja vrata.

15
00:01:43,406 --> 00:01:45,332
Ima par scena u
M.O.W.

16
00:01:45,405 --> 00:01:47,733
To nije sudbina i nisi dirkao Brooke Shields.

17
00:01:47,805 --> 00:01:51,003
Romansa na setu je sveta tradicija Hollywood-a.

18
00:01:51,065 --> 00:01:52,563
- Probudi se!
- Zar nije ona udata?

19
00:01:52,636 --> 00:01:54,661
Daa, za pisca.

20
00:01:54,737 --> 00:01:57,133
Mislim, hajde.
Ja ili pisac?

21
00:01:57,206 --> 00:01:59,103
Ok, momci, hajde da glumimo!

22
00:01:59,165 --> 00:02:01,560
Ne 枡limo da zakasnimo kod Terrance-a.

23
00:02:01,636 --> 00:02:04,161
Oh, vidi ti ovo.
E ima ponovo sjajnu frizuru.

24
00:02:04,235 --> 00:02:07,401
- Nada se da 詁 Sloan biti tamo?
- Sloan ne 枴vi sa svojim ocem.

25
00:02:07,436 --> 00:02:09,560
Ali idem na ve鐺ru sa njom ve鐺ras.

26
00:02:09,596 --> 00:02:10,041
Lepo.

27
00:02:10,068 --> 00:02:12,431
- Ne spominji to Terrance-u.
- Za嗾o, to je tajna?

28
00:02:12,517 --> 00:02:14,703
Sastajemo se sa glavnim
tvoje agencije zbog posla,

29
00:02:14,766 --> 00:02:17,763
- ne zbog mog privatnog 枴vota. Idemo.
- U redu.

30
00:02:18,106 --> 00:02:20,302
Kada si do啾o sino, Vince?

31
00:02:20,366 --> 00:02:23,260
- Daaa, sino, huh?
- 閣a je, prekr喨o sam policijski 鐶s?

32
00:02:23,336 --> 00:02:26,330
Vidite, ako momci imate pitanja,
za嗾o me jednostavno ne pitate?

33
00:02:26,406 --> 00:02:29,431
Ok, 嗾a se jebote de啾va
sa tobom i Mandy?

34
00:02:29,505 --> 00:02:32,061
- Daa, 嗾a se de啾va, Vince?
- Nisam znao da vi momci brinete.

35
00:02:32,136 --> 00:02:34,433
- Hajde!
- U redu.

36
00:02:34,508 --> 00:02:36,701
Mandy je raskinula sa Chris,
sada smo nas dvoje zajedno.

37
00:02:36,766 --> 00:02:38,532
I ja sam sre訛n,
tako da ne serite vi啼.

38
00:02:38,607 --> 00:02:40,633
Sutra je njen rodjendan, i kupio
sam joj ne嗾o specijalno.

39
00:02:40,708 --> 00:02:43,160
Pro嗟o je 24 鐶sa.
Mislim da 詁 i cve詁 poslu枴ti.

40
00:02:43,238 --> 00:02:45,700
Trebao si da po鈩e da se zabavlja
sa njom slede詁 nedelje, brate.

41
00:02:45,768 --> 00:02:47,463
I tako sa鑾va sebi novce.

42
00:02:47,538 --> 00:02:49,900
Se訛m se da sam
raskinuo sa Stacy Laruzso

43
00:02:49,966 --> 00:02:51,761
nedelju dana pre dana zaljubljenih.

44
00:02:51,836 --> 00:02:53,333
I vratio joj se nedelju posle.

45
00:02:53,405 --> 00
[...]
Everything OK? Download subtitles