Preview Subtitle for Worth


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,808 --> 00:00:34,902
I tako, većina
vašeg ulaganja u...

2
00:00:34,944 --> 00:00:38,744
"Kart Atak" će otići u
početne troškove izgradnje.

3
00:00:38,781 --> 00:00:41,682
Procenat koji će vam biti
vraćen nazad u vidu zarade

4
00:00:41,718 --> 00:00:44,084
se nalazi u knjižici koju
sam vam dao ranije.

5
00:00:44,120 --> 00:00:47,988
Prevashodno u odeljcima
A2, D5 i E15,

6
00:00:48,024 --> 00:00:51,585
a onda i u dodatnim
odeljcima 9, 11 i 12.

7
00:00:53,629 --> 00:00:56,962
Slušajte, znam da sam vas
zasuo sa gomilom brojeva

8
00:00:56,999 --> 00:00:58,967
i to može da deluje malo zbunjujuće.

9
00:00:59,001 --> 00:01:01,629
Dajte da vam to
pokažem na primeru

10
00:01:01,671 --> 00:01:04,105
da lakše shvatite
o čemu pričamo.

11
00:01:04,140 --> 00:01:06,199
Voltere, mi smo spremni.

12
00:01:10,513 --> 00:01:12,174
Oh, moj.

13
00:01:12,215 --> 00:01:15,616
Moj partner, Volter, nosi
naš prototip trkačke opreme.

14
00:01:15,651 --> 00:01:17,243
To je standardna tema
za sve zaposlene.

15
00:01:17,286 --> 00:01:20,585
- Kul.
- To je samo prototip.

16
00:01:20,623 --> 00:01:22,454
Prava uniforma će biti
otporna na vatru,

17
00:01:22,492 --> 00:01:25,017
što je odlično, zar ne?

18
00:01:25,061 --> 00:01:27,325
Jer se ti pušiš, prijatelju. Tss-ss!

19
00:01:29,665 --> 00:01:31,758
Pa, da rezimiramo,

20
00:01:31,801 --> 00:01:35,134
"Kart Atak" je mnogo više
od obične karting linije.

21
00:01:35,171 --> 00:01:37,298
To je kao kad porodica
deli kupu sladoleda

22
00:01:37,340 --> 00:01:39,740
u našem prepunom snek baru.

23
00:01:39,776 --> 00:01:41,801
To je sigurno i bezbedno mesto

24
00:01:41,844 --> 00:01:44,210
za vašu decu da igraju
najnovije video igrice.

25
00:01:44,247 --> 00:01:48,183
To je bar "Micva" u jednoj
od naših verskih soba.

26
00:01:48,217 --> 00:01:51,983
- Ali pre svega, to je...
- Zabavno!

27
00:01:52,021 --> 00:01:53,989
Nadamo se da ćete
vi biti sledeći koji će

28
00:01:54,023 --> 00:01:56,287
isprobati "Kart Atak"!
Hvala.

29
00:01:59,796 --> 00:02:01,855
To je bilo odlično, momci.

30
00:02:01,898 --> 00:02:03,866
Hvala, hvala.

31
00:02:03,900 --> 00:02:06,528
Koristio sam i mašinu za
maglu za Volterov ulazak,

32
00:02:06,569 --> 00:02:08,662
ali smatrao sam da je
ovo intiman ambijent...

33
00:02:08,704 --> 00:02:11,002
Ne, bilo je sjajno.
Hvala.

34
00:02:11,040 --> 00:02:13,838
Pa, možemo li samo
da popričamo na kratko?

35
00:02:13,876 --> 00:02:15,844
Da, idite i popričajte.

36
00:02:15,878 --> 00:02:17,846
Ja ću ovde da
"rasturam" opremu.

37
00:02:17,880 --> 00:02:19,871
U redu.

38
00:02:22,118 --> 00:02:25,485
- Pa, šta misliš?
- Bilo je odlično.

39
00:02:25,521 --> 00:02:29,048
- Veoma profesionalno.
- Da, iznenadjena sam.

40
00:02:29,091 --> 00:02:31,389
Mislim, bili su skroz jasni.

41
00:02:31,427 --> 00:02:34,863
- Da, jesu. Znači, upadamo?
- Oh, ne!

42
00:02:37,266 --> 00:02:39,632
Zašto?

43
00:02:39,669 --> 00:02:41,569
Vidi, dušo,

44
00:02:41,604 --> 00:02:43,799
rekla sam da ću saslušati
njihovu prezentaciju i jesam,

45
00:02:43,840 --> 00:02:45,808
ali to i dalje ne menja činjenicu
da je u pitanju karting.

46
00:02:45,842 --> 00:02:48,470
Znam, ali... hajde,
o tome se i radi.

47

[...]
Everything OK? Download subtitles