Preview Subtitle for Beanstalk


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,200 --> 00:00:05,500
Prevod Gaca62

2
00:00:11,074 --> 00:00:16,995
DŽEK I STABLJIKA PASULJA
ISTINITA PRIČA

3
00:00:30,721 --> 00:00:33,882
Bio jednom jedan...

4
00:00:35,401 --> 00:00:40,882
Da, znam da zvuči kao bajka,
kao neka pričica za decu.

5
00:00:43,361 --> 00:00:48,080
Ali, šta ako to u stvari
i nije bajka?

6
00:00:48,120 --> 00:00:52,440
Šta ako je to istinita priča?

7
00:01:06,801 --> 00:01:09,601
Ovo jeste istinita priča,

8
00:01:09,641 --> 00:01:13,880
zagrnuta plaštom bajke.

9
00:01:14,922 --> 00:01:20,161
Teško je poverovati,
ali istina nas zove...

10
00:01:20,481 --> 00:01:23,720
vrebajući ispod zemlje
po kojoj hodamo.

11
00:01:24,800 --> 00:01:27,562
Istina, toliko tajanstvena,

12
00:01:27,602 --> 00:01:30,641
toliko opasna...

13
00:01:30,682 --> 00:01:34,001
da bi istorija morala
biti ponovo napisana...

14
00:01:35,242 --> 00:01:37,401
i tako je bajka rođena.

15
00:01:46,681 --> 00:01:49,602
Gresi naših očeva...

16
00:01:49,642 --> 00:01:52,642
čekaju da budu okajani...

17
00:01:53,481 --> 00:01:56,601
već vekovima.

18
00:02:08,602 --> 00:02:11,402
Hej, Leo! Dođi ovamo!
Dođi da vidiš nešto.

19
00:02:13,241 --> 00:02:16,683
Šta je to?
- Mislim da je koska. - Koska?

20
00:02:22,602 --> 00:02:24,600
Ovde ih ima još! Dođite.

21
00:02:49,042 --> 00:02:51,481
Iskopasmo nekog dinosaurusa.

22
00:02:51,522 --> 00:02:57,281
Ovolika gušterčina bi mogla da smaže
auto, kuću i moju staru majku pride...

23
00:02:57,320 --> 00:03:00,481
u jednom, velikom zalogaju!

24
00:03:04,361 --> 00:03:06,521
Pazi na taj kabl!

25
00:03:07,600 --> 00:03:09,601
Donesi merdevine!

26
00:03:14,441 --> 00:03:17,640
Vadi ih odatle!
Brže sa tim merdevinama!

27
00:03:24,002 --> 00:03:29,522
Otvaranjem groba oslobodili
su veoma moćne sile.

28
00:03:31,121 --> 00:03:33,561
Zar ih ne osećaš?

29
00:04:04,602 --> 00:04:08,881
Leti, sine moj.
Leti, sve do zvezda.

30
00:04:11,561 --> 00:04:14,281
Sve do zvezda.

31
00:04:16,601 --> 00:04:18,643
Leti, Jack.

32
00:04:22,800 --> 00:04:26,322
Trkamo se do kuće, Jack.
Trči koliko te noge noes.

33
00:04:29,322 --> 00:04:31,561
Brže, Jackie!

34
00:04:40,041 --> 00:04:42,041
Jackie!
- Tata!

35
00:04:47,642 --> 00:04:49,962
Dobro jutro, gospodine.

36
00:04:50,002 --> 00:04:52,440
Opet košmari?

37
00:04:52,480 --> 00:04:56,521
Dobro jutro, Dušane.
- Vaši faksovi koji su stigli tokom noći.

38
00:04:56,562 --> 00:05:00,443
Kafa ili proteini?
- Kafu, molim.

39
00:05:00,482 --> 00:05:03,082
Hitno - poverljivo.
Obustavljena izgradnja kasina.


40
00:05:03,122 --> 00:05:06,482
Doktor Newman
je javio da dolazi.

41
00:05:06,521 --> 00:05:11,201
Ipak ću, onda, proteine.
Još jedna kontrola?

42
00:05:11,241 --> 00:05:15,284
Šta više hoće ti iz osiguranja?
- Samo hoće da budu sasvim sigurni.

43
00:05:15,324 --> 00:05:19,322
Znaš šta mi se sviđa kod tebe?
- Ne, gospodine.

44
00:05:19,362 --> 00:05:24,361
Ne znam ni ja. - Stvarno
imate divan smisao za humor.

45
00:05:32,162 --> 00:05:35,481
Tvoje srce čujem da je ovde,
ali su ti misli negde daleko.

46
00:05:35,522 --> 00:05:38,921
Hej, doco, na šta vam liči
onaj tamo oblak?

47
00:05:39,681 --> 00:05:42,920
Vidite li oči... usta?

48
00:05:43,840 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles