Preview Subtitle for Jaws Srt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:23,207 --> 00:02:25,596
-Как ти беше името?
-Криси.

2
00:02:26,447 --> 00:02:28,642
-Къде отиваме?
-Да плуваме.

3
00:02:31,287 --> 00:02:34,404
По-бавно. Не мога да те стигна.

4
00:02:34,847 --> 00:02:37,884
Не съм пиян. По-бавно.

5
00:02:39,287 --> 00:02:41,164
Чакай. Идвам.

6
00:02:42,687 --> 00:02:43,961
Идвам.

7
00:02:45,047 --> 00:02:46,924
Наистина идвам.

8
00:02:48,127 --> 00:02:49,242
Чакай.

9
00:02:58,687 --> 00:02:59,961
Мога да плувам.

10
00:03:00,967 --> 00:03:03,606
Но не мога да се съблека.

11
00:03:23,007 --> 00:03:24,520
Влизай във водата.

12
00:03:24,727 --> 00:03:26,922
Спокойно.

13
00:04:11,487 --> 00:04:12,442
Помощ!

14
00:04:12,727 --> 00:04:14,365
Идвам.

15
00:04:16,927 --> 00:04:18,326
Боли!

16
00:04:24,207 --> 00:04:25,276
О, Господи!

17
00:04:35,647 --> 00:04:36,796
Помогнете!

18
00:05:06,167 --> 00:05:08,727
Защо преди слънцето
не печеше в тази стая?

19
00:05:11,967 --> 00:05:15,437
Защото купихме къщата през
есента, а сега е лято.

20
00:05:19,367 --> 00:05:21,278
Трябва да нахраним кучетата.

21
00:05:22,207 --> 00:05:23,242
Добре.

22
00:05:26,967 --> 00:05:28,446
Виждаш ли децата?

23
00:05:34,527 --> 00:05:36,358
Сигурно са в градината.

24
00:05:36,447 --> 00:05:38,403
В Амити казваме в "двора".

25
00:05:39,847 --> 00:05:43,760
Те са в "двора",
не много "далеч" от "колата".

26
00:05:46,447 --> 00:05:48,756
-Как беше?
-Все едно си от Ню Йорк.

27
00:05:50,607 --> 00:05:53,519
Мамо, ранен съм. Ухапа ме вампир.

28
00:05:53,607 --> 00:05:55,996
Бил си на люлките, нали?

29
00:05:56,087 --> 00:05:59,875
Тези люлки са опасни.
Не ходи там. Не съм ги поправил.

30
00:05:59,967 --> 00:06:01,525
Ще оживееш.

31
00:06:01,607 --> 00:06:04,201
-Не изглежда много добре.
-Ало.

32
00:06:04,287 --> 00:06:06,198
-Да.
-Мога ли да ида да плувам?

33
00:06:06,407 --> 00:06:08,125
Нека те почистя първо.

34
00:06:08,207 --> 00:06:11,244
Какво става обикновено?
Изплуват или потъват?

35
00:06:15,607 --> 00:06:18,440
Задръж ги. Ще бъда там...

36
00:06:20,207 --> 00:06:24,519
-след около 15, 20 минути.
-Подсуши я. Дай ми лейкопласт.

37
00:06:25,687 --> 00:06:27,484
Трябва да вървя.
Изчезнал е човек.

38
00:06:27,567 --> 00:06:30,320
Сезонът не е започнал.
Туристите още не са дошли.

39
00:06:33,887 --> 00:06:35,320
Слушай, шерифе,

40
00:06:35,887 --> 00:06:38,162
-ще внимаваш, нали?
-В този град?

41
00:06:38,487 --> 00:06:39,681
Здрасти, тате.

42
00:06:39,807 --> 00:06:41,718
Чакай малко. Трябва да вървя.

43
00:06:41,967 --> 00:06:44,686
-Искам да върнеш чашата!
-Ще си я получиш.

44
00:06:45,807 --> 00:06:48,446
Махни за довиждане.

45
00:07:13,287 --> 00:07:16,324
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОСТРОВ АМИТИ

46
00:07:17,167 --> 00:07:19,078
Никой не я е видял
да влиза във водата?

47
00:07:19,167 --> 00:07:22,159
Може да са я видели.
Аз се бях отнесъл.

48
00:07:23,127 --> 00:07:25,721
-Да не ви е зарязала?
-Не, сър.

49
00:07:28,127 --> 00:07:29,606
Сигурно се е удавила.

50
00:07:30,247 --> 00:07:32,477
Вижте, аз ви се обадих, нали?

51
00:07:32,887 --> 00:07:34,923
-Тукашен ли сте?
-Не. От Хартфорд.

52
00:07:35,487 --> 00:07:37,876
Уча в Тринити. Родителите ми
живеят в Гринуич.

53
00:07:37,967 --> 00:07:40,435
-Те са родени тук, така ли?
-И аз съм роден тук.

54
00:07:40,527 --> 00:07:42,563
Преместиха се,
когато татко се пенсионира.

55
00:07:42,647 --> 00:07:44,638
-Вие тукашен ли сте?
-Не. От Ню Йорк.

56
00:07:44,727 --> 00:07:46,4
[...]
Everything OK? Download subtitles