Preview Subtitle for Jeepers Creepers 2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:51,886 --> 00:00:55,151
Svakog 23. proleća

2
00:00:57,904 --> 00:01:00,548
na 23 dana

3
00:01:02,752 --> 00:01:08,677
izlazi da jede

4
00:01:33,600 --> 00:01:38,835
Dan 22.

5
00:01:55,348 --> 00:01:56,790
Billy!

6
00:01:57,189 --> 00:02:01,785
Uradi i treći!
Ne dolazi dok ne završiš!

7
00:02:06,902 --> 00:02:08,594
Proveri i ostala dva!

8
00:02:08,594 --> 00:02:11,087
Neka budu dobro pričvršćena,
neću da budu oduvana sa prvim ...

9
00:02:11,087 --> 00:02:14,352
većim vetrom.

10
00:02:22,282 --> 00:02:24,325
Hoću,
kako da ne!

11
00:02:49,225 --> 00:02:50,267
Billy!

12
00:02:50,268 --> 00:02:52,460
Da li si se igrao sa bušilicom?!

13
00:02:52,461 --> 00:02:53,720
Ne!

14
00:02:53,722 --> 00:02:56,605
Rekao sam ti šta će se desiti
ako se zajebavaš sa ovim.

15
00:02:56,606 --> 00:02:59,490
Rekao sam da nisam!

16
00:03:05,598 --> 00:03:07,640
Uvek sam ja kriv!

17
00:03:07,642 --> 00:03:10,415
"Veliki vetar malo sutra."

18
00:03:10,803 --> 00:03:13,446
Ovde samo povetarac duva!

19
00:03:13,456 --> 00:03:15,419
Jackie!

20
00:03:17,242 --> 00:03:19,815
Ti si se zajebavao sa bušilicom?

21
00:03:19,818 --> 00:03:21,547
Nisam!

22
00:03:25,184 --> 00:03:28,787
Billy! Pederu mali.
Zašto se ne obesiš za promenu?!

23
00:03:30,099 --> 00:03:31,178
Šta sam sada napravio?!

24
00:03:31,180 --> 00:03:33,854
Davežu jedan!
Sad ću doći da te razbijem!

25
00:03:35,115 --> 00:03:36,538
Možeš misliti!

26
00:03:53,728 --> 00:03:57,996
Hajde Mac, ugrizi ga
za dupe u moje ime.

27
00:04:57,970 --> 00:04:59,663
Hoćeš li ućutatiti?

28
00:05:40,445 --> 00:05:41,445
Jackie!

29
00:05:41,917 --> 00:05:42,958
Jackie!

30
00:05:43,128 --> 00:05:44,540
Jackie!

31
00:05:46,112 --> 00:05:47,845
Jackie!

32
00:05:51,871 --> 00:05:53,290
Jackie!

33
00:06:24,060 --> 00:06:25,353
Billy!

34
00:06:28,755 --> 00:06:30,179
Gde si?!

35
00:06:30,849 --> 00:06:32,462
Billy!

36
00:06:33,873 --> 00:06:35,194
Oče!

37
00:06:35,195 --> 00:06:36,516
Billy!

38
00:06:37,636 --> 00:06:39,231
Oče!

39
00:06:41,594 --> 00:06:44,557
Pomozi mi!!

40
00:06:44,557 --> 00:06:45,558
Billy!

41
00:06:50,394 --> 00:06:51,812
Billy!

42
00:06:51,814 --> 00:06:53,227
Pomozi mi!!

43
00:06:57,715 --> 00:06:59,143
Billy!

44
00:06:59,145 --> 00:07:02,989
Zaboga!
Pomozi mi!!

45
00:07:02,991 --> 00:07:03,991
Oče!

46
00:09:04,075 --> 00:09:07,069
Dan 23.

47
00:09:11,465 --> 00:09:14,905
Koliko ćemo još dugo ovo trpeti?

48
00:09:14,906 --> 00:09:18,343
Zauvek.
Borbenih pesama nikad dosta!

49
00:09:18,353 --> 00:09:21,248
Zašto ne sediš sa svojim dragim?

50
00:09:23,230 --> 00:09:26,434
Neko mu treba reći da
smo osvojili prvenstvo!

51
00:09:26,434 --> 00:09:29,487
Imam osećaj da
nije dovoljno igrao!

52
00:09:29,487 --> 00:09:32,572
Zar ne bi trebalo
ipak da sedi sa njim?

53
00:09:32,574 --> 00:09:35,656
Kazao je da posle utakmice
mora biti sa društvom!

54
00:09:35,657 --> 00:09:37,468
Udarila mu utakmica u glavu!

55
00:09:38,690 --> 00:09:40,390
Naravno.

56
00:09:40,391 --> 00:09:42,574
Da smo izgubili,
to bi bila druga priča.

57
00:09:42,895 --> 00:09:44,216
Ne možeš ga skinuti sa mene!

58
00:10:00,247 --> 00:10:02,501
Sranje.

59
00:10:04,372 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles