Preview Subtitle for Kama Sutra


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:12,188 --> 00:02:14,059
eljela bih da mogu biti kao ona.

2
00:02:14,123 --> 00:02:15,960
Ja takoer.

3
00:02:16,025 --> 00:02:18,459
Ali ti si slukinja, Maya.

4
00:02:19,595 --> 00:02:20,986
Moram ii.
Ona e me cekati.

5
00:02:21,030 --> 00:02:21,792
A ja?

6
00:02:21,898 --> 00:02:22,694
Ti ne moe ii,

7
00:02:22,799 --> 00:02:25,664
kad doem, sve u ti ispriati.

8
00:02:39,782 --> 00:02:41,909
Pa... KAMASUTRA,

9
00:02:42,018 --> 00:02:45,317
je najvea kniga o ljubavi
ikad napisana.

10
00:02:45,421 --> 00:02:47,218
KAMA znai...

11
00:02:47,323 --> 00:02:48,654
LJUBAV.

12
00:02:48,758 --> 00:02:50,253
a SUTRA znai?

13
00:02:50,360 --> 00:02:51,857
LEKCIJE?

14
00:02:51,961 --> 00:02:53,553
Vrlo dobro.

15
00:02:53,663 --> 00:02:55,153
Dakle, ovdje imamo.

16
00:02:55,264 --> 00:02:56,891
LEKCIJE O LJUBAVI.

17
00:02:56,999 --> 00:02:58,822
Prastara knjiga o
OVJEKU I ENI

18
00:02:58,868 --> 00:03:01,632
i njihovim odnosima kroz zajedniki ivot.

19
00:03:01,738 --> 00:03:04,070
A sad... zato mi to uimo,

20
00:03:04,173 --> 00:03:05,697
pitate se,

21
00:03:05,808 --> 00:03:06,467
kada je to napisano,

22
00:03:06,576 --> 00:03:09,704
prije vie stotina godina?

23
00:03:09,812 --> 00:03:13,145
Zato to je ljubav puna znakova
i misterije, danas...

24
00:03:13,249 --> 00:03:15,376
kao to je bila i onda.

25
00:03:15,485 --> 00:03:17,009
KAMASUTRA nas ui,

26
00:03:17,120 --> 00:03:19,492
mnogim nainima uporabe
naeg tijela u ljubavi.

27
00:03:19,555 --> 00:03:21,523
Takoer nas ui,

28
00:03:21,624 --> 00:03:22,955
da su putevi ljubavi,

29
00:03:23,059 --> 00:03:24,651
mnogo dublji.

30
00:03:24,761 --> 00:03:26,558
Naravno, takoer nam govori,

31
00:03:26,662 --> 00:03:28,942
da moramo da nauimo da pravilno
koristimo nasa tijela.

32
00:03:28,998 --> 00:03:32,024
Pa... podignite vae haljine,

33
00:03:32,135 --> 00:03:33,466
i pogledajte vasa...

34
00:03:34,403 --> 00:03:35,927
stopala.

35
00:03:36,038 --> 00:03:37,232
Pojedinci ne obraaju panju

36
00:03:37,340 --> 00:03:39,831
stopalima ili prstima,

37
00:03:39,942 --> 00:03:42,103
ali vjerujte mi na rije...

38
00:03:42,979 --> 00:03:46,039
ako dotaknete prste ili stopalo

39
00:03:46,149 --> 00:03:48,447
na odreeni nain...

40
00:03:48,551 --> 00:03:51,584
to moe donijeti veliko
zadovoljstvo vaem voljenom.

41
00:04:07,804 --> 00:04:08,634
Maya...

42
00:04:14,377 --> 00:04:16,607
Maya, jesi li to ti?

43
00:04:18,815 --> 00:04:20,612
Masi, zato ja uvijek oblaim

44
00:04:20,716 --> 00:04:22,081
Tarinu staru odjeu

45
00:04:22,185 --> 00:04:24,244
kad ona nikad ne oblai moju?

46
00:04:24,353 --> 00:04:26,344
to sam to uinila u prolom ivotu

47
00:04:26,455 --> 00:04:29,652
da naslijedim tebe
od tvoje lude majke?

48
00:04:29,759 --> 00:04:32,557
Samo zato to su Tara i Biki
pili iz mojih grudi,

49
00:04:32,662 --> 00:04:34,289
dopustili su ti
da se igra s njom.

50
00:04:34,397 --> 00:04:36,831
Pa to ako si se kupala
s Tarom?

51
00:04:36,933 --> 00:04:39,993
To ne znai da i ti
moe postati maharani.

52
00:04:40,102 --> 00:04:42,263
Budi zadovoljna to su ti dopustili
da se igra sa njom.

53
00:04:46,409 --> 00:04:47,273
Maya.

[...]
Everything OK? Download subtitles