Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,412 --> 00:00:07,247
Tror ni att det finns en stad
i Missouri som heter Sample?

2
00:00:07,412 --> 00:00:13,408
Och när man kör in i stan står det
en skylt: "Ni har kommit till Sample" .

3
00:00:17,492 --> 00:00:22,646
- Hur gick det med Pete?
- Ni kommer inte att tro era öron.

4
00:00:22,812 --> 00:00:25,451
Ursäkta oss...

5
00:00:27,172 --> 00:00:33,088
- Det är lite trångt. Skulle vi...?
- Kan ni maka på er?

6
00:00:33,252 --> 00:00:35,925
Maka på, bara.

7
00:00:36,092 --> 00:00:40,005
Så jag är hemma hos honom...

8
00:00:40,172 --> 00:00:43,608
Vad är det för fel på mig?

9
00:00:43,772 --> 00:00:48,402
Jag misstänker att min fru
ligger med sin gynekolog.

10
00:00:51,852 --> 00:00:54,810
- Varför tror du det?
- Han har ju fritt tillträde.

11
00:00:56,812 --> 00:01:02,762
- Det är en känsla jag har...
- Som när man bowlar i lånade skor?

12
00:01:03,572 --> 00:01:06,405
Så du gick hem till Pete?

13
00:01:06,572 --> 00:01:11,168
Varför händer detta mig?
Det kanske beror på mitt sår.

14
00:01:12,932 --> 00:01:16,368
- Har det inte läkt än?
- Det varar nåt fruktansvärt.

15
00:01:16,532 --> 00:01:20,241
Kan ni skicka grädden?

16
00:01:22,772 --> 00:01:26,242
Det blir ett hårt slag för dig,
men jag vill berätta det själv.

17
00:01:26,412 --> 00:01:29,165
- Det är jag som ligger med din fru.
- Så du är gynekologen?

18
00:01:29,332 --> 00:01:31,163
Vi försöker prata i fred.

19
00:01:33,572 --> 00:01:38,930
Kan jag få en servett? Hit med den!

20
00:01:39,092 --> 00:01:45,850
Nu får det vara nog. Du är inte
längre min vän! Det är slut!

21
00:01:46,012 --> 00:01:50,164
Du är ett riktigt svin.
Låt mig vara i fred!

22
00:01:59,252 --> 00:02:02,927
Vad var det du skulle berätta?

23
00:02:03,092 --> 00:02:06,129
Jag har ingen aning.

24
00:02:06,292 --> 00:02:08,362
VÄNNER
Den med den ultimate boxningsmästaren

25
00:02:08,532 --> 00:02:09,521
Swedish Translation by
Översättning: Helen Hellgren

26
00:02:09,692 --> 00:02:10,681
Swedish Subtitles Adapted by
Bearbetning: GELULA & CO., INC.

27
00:02:53,132 --> 00:02:58,047
Vad var det Pete ville berätta, Mon?
Eller ska jag säga "mrs Becker"?

28
00:02:58,932 --> 00:03:03,403
- Behåll ditt eget namn, ta inte hans.
- Han friade inte.

29
00:03:03,572 --> 00:03:05,847
Då ska du absolut inte ta hans namn.

30
00:03:07,492 --> 00:03:12,612
Han ville säga att han ska ställa upp
i nån "Ultimate Fighting-tävling" .

31
00:03:14,212 --> 00:03:17,807
- Vad är det?
- Som fribrottning, ungefär.

32
00:03:18,972 --> 00:03:21,805
Fast utan deras fåniga dräkter.

33
00:03:21,972 --> 00:03:26,762
- Det är inte på låtsas. Det är rått.
- Reglerna är...

34
00:03:26,932 --> 00:03:29,207
Det finns inga regler!

35
00:03:29,372 --> 00:03:35,129
- Kan man bitas och dra folk i håret?
- Allt är tillåtet, utom fiskkroken.

36
00:03:35,292 --> 00:03:36,964
Vad är det?

37
00:03:40,132 --> 00:03:45,331
Tack. Det hade varit svårt att
beskriva. Vad smakade det där?

38
00:03:45,492 --> 00:03:49,371
Jag är helt ren.
Jag har precis badat ankan.

39
00:03:52,492 --> 00:03:58,647
Skönt att ha er i mitt lag.
Hoppas att ni vill samarbeta.

40
00:03:58,812 --> 00:04:03,806
Nu tar vi dem. Och kom ihåg:
Det finns inga "jag" i ett lag!

41
00:04:03,972 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles