Preview Subtitle for Duo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,700 --> 00:00:04,000
AnimeBGSub Team® представя

2
00:00:04,000 --> 00:00:08,000
Превод и субтитри: Ivette
Ivette@airbites.net

3
00:00:09,500 --> 00:00:13,300
Легендата за DUO

4
00:00:13,300 --> 00:00:17,300
Ти си 192-рият вампир, когото убивам.

5
00:00:18,400 --> 00:00:22,400
Но... след всички останали ти си просто една дребна риба.

6
00:00:22,600 --> 00:00:25,700
Къде си... Zeig!

7
00:00:29,200 --> 00:00:31,300
Вампир!

8
00:00:31,300 --> 00:00:32,700
Чч.. чакай!

9
00:00:32,700 --> 00:00:34,000
Моля те...

10
00:00:34,000 --> 00:00:36,200
Нн.. не ме убивай!

11
00:00:36,200 --> 00:00:40,200
Сега знам, че си вампир, не мога да те оставя жив.

12
00:00:41,700 --> 00:00:43,000
Правилно!

13
00:00:43,000 --> 00:00:46,500
Не прошепна ли 'Zeig' туко що?

14
00:00:46,500 --> 00:00:50,500
Него търсиш, нали така?

15
00:00:51,400 --> 00:00:53,000
Аз го видях.

16
00:00:53,000 --> 00:00:56,600
Неговата посока е към града на изток!

17
00:00:56,600 --> 00:00:59,300
Истина е. Повярвай ми!

18
00:00:59,300 --> 00:01:03,300
За първи път виждам вампир, който моли за живота си.

19
00:01:06,000 --> 00:01:07,500
Ще ме оставиш жив?

20
00:01:18,400 --> 00:01:22,400
Не си достатъчно достоен да живееш.

21
00:01:25,900 --> 00:01:28,600
Кръвтта...

22
00:01:28,600 --> 00:01:31,800
кръвтта на вампир!

23
00:01:31,800 --> 00:01:34,100
Моля те... дай ни твоята Пурана!

24
00:01:34,100 --> 00:01:38,100
Пурана!

25
00:01:38,100 --> 00:01:42,100
Какво си мислиш?

26
00:01:56,400 --> 00:01:58,400
Какво има?

27
00:01:58,400 --> 00:02:00,100
Хайде, не плачи.

28
00:02:00,100 --> 00:02:04,100
Кажи на батко си.

29
00:02:05,300 --> 00:02:06,400
Добре...

30
00:02:06,400 --> 00:02:10,400
тогава ще ти покажа нещо готино.

31
00:02:14,100 --> 00:02:15,400
А?

32
00:02:15,400 --> 00:02:16,900
Добре тогава.

33
00:02:16,900 --> 00:02:20,900
Ето, виж това!

34
00:02:29,100 --> 00:02:32,300
А? Невероятно, нали?

35
00:02:32,300 --> 00:02:33,800
О не!

36
00:02:33,800 --> 00:02:37,000
Прецаках се!

37
00:02:37,000 --> 00:02:40,500
Засмя се най-накрая,а?

38
00:02:40,500 --> 00:02:44,500
Изглеждаш много по-добре, когато се смееш
отколкото, когато плачеш.

39
00:02:44,800 --> 00:02:46,700
Сега, като спомена,

40
00:02:46,700 --> 00:02:50,700
не ме ли ободри Zeig така, когато бях паднал духом?

41
00:02:50,700 --> 00:02:51,000
Lisa!

42
00:02:51,900 --> 00:02:53,300
Татко!

43
00:02:56,000 --> 00:02:59,100
Изглежда, че ти дължа благодарности.

44
00:02:59,100 --> 00:03:03,100
Това момиче бяга на минутата, в който си
отделя погледа от нея.

45
00:03:09,200 --> 00:03:10,700
Татко!

46
00:03:10,700 --> 00:03:12,000
Какво не е наред?

47
00:03:12,000 --> 00:03:13,700
Той е вампир!

48
00:03:13,700 --> 00:03:15,900
Махни се!

49
00:03:15,900 --> 00:03:16,500
Lisa!

50
00:03:16,500 --> 00:03:17,700
Пурана...

51
00:03:18,000 --> 00:03:21,600
Ако мога само да взема твоята Пурана...

52
00:03:24,500 --> 00:03:28,500
Ти...

53
00:03:29,000 --> 00:03:32,300
Ако го убия тук...

54
00:03:32,300 --> 00:03:34,600
Това момиче ще остане само.

55
00:03:34,600 --> 00:03:36,900
Дай ми твоята Пурана!

56
00:03:43,000 --> 00:03:43,900
Добре ли си?

57
00:03:46,200 --> 00:03:48,100
Гос
[...]
Everything OK? Download subtitles