Preview Subtitle for Lilo Stitch


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,895 --> 00:00:23,857
√Ћј¬≈Ќ ўјЅ Ќј √јЋј “»„≈— ј“ј
‘≈ƒ≈–ј÷»я, ѕЋјЌ≈“ј “”–ќ

2
00:00:30,658 --> 00:00:37,162
- ѕрочетете обвинението.
- ƒ-р ƒжъмба ƒжукиба, водещ

3
00:00:37,412 --> 00:00:40,958
учен в сферата на галактическата
отбрана, изправен сте пред този съвет,

4
00:00:41,250 --> 00:00:47,630
обвинен в незаконното извършване
на генетични експерименти.

5
00:00:53,387 --> 00:00:59,142
-  акво ще кажете, докторе?
- Ќевинен съм.
ћоите експерименти са само

6
00:00:59,351 --> 00:01:03,564
теоретични. »зц¤ло в рамките на закона.
- »маме основание да в¤рваме,

7
00:01:03,897 --> 00:01:09,711
че сте създал нещо...
- —ъздал?! “ова би било

8
00:01:09,862 --> 00:01:15,617
безотговорно и неетично.
Ќикога, ама никога, не бих...

8
00:01:16,862 --> 00:01:17,617
...направил повече от един.

9
00:01:25,878 --> 00:01:34,844
-  аквo е тава чудовище?
- „удовище?! “ова пред ¬ас
е екземпл¤р от нов вид.

10
00:01:35,052 --> 00:01:42,977
Ќарекъл съм го ≈ксперимент 6-2-6.
Ќепробиваем, неу¤звим и е способен

11
00:01:43,157 --> 00:01:48,150
да мисли по-бързо и от супер-компютър.
¬ижда в тъмнината и може да премества

12
00:01:48,400 --> 00:01:51,153
предмети, 3000 пъти
по-големи от него!

13
00:01:51,403 --> 00:01:56,116
≈динственото му желание е
да унищожава всичко,
до което се докосне!

14
00:01:58,243 --> 00:02:02,347
- «начи е чудовище.
- —ъвсем малко.
- “ова е подигравка с природата

15
00:02:02,497 --> 00:02:06,543
и тр¤бва да бъде унищожено!
- ”спокойте се, капитан √анту.

16
00:02:06,793 --> 00:02:12,674
ћоже да има н¤какви причини.
≈ксперимент 6-2-6, дай ни н¤какъв

17
00:02:12,925 --> 00:02:15,552
знак, че разбираш нещо
от това, което става тук.

18
00:02:16,094 --> 00:02:20,599
ѕокажи ни, че има нещо
добро в тебе.

19
00:02:30,651 --> 00:02:35,239
-  олко грубо!
- Ќе съм го учил на това.

20
00:02:35,989 --> 00:02:42,877
- јрестувайте този луд учен!
- ѕредпочитам да ме наричате зъл гений!

21
00:02:43,069 --> 00:02:48,948
- ј що се отнас¤ до това
отвратително създание, то е
плод на един болен мозък.

22
00:02:49,157 --> 00:02:56,876
“о н¤ма м¤сто между нас.
 апитан √анту, отведете го.
- — най-гол¤мо удоволствие.

23
00:02:58,762 --> 00:03:00,472
«ј“¬ќ–Ќ»„≈— » “–јЌ—ѕќ–“

24
00:03:18,699 --> 00:03:25,080
- Ќеудобно ли ти е? ƒобре!
—ъветът те осъди на изгнание

25
00:03:25,455 --> 00:03:31,394
на пуст астероид. ќтпусни се
и се наслаждавай на пътуването.
» не си прави илюзии!

26
00:03:31,586 --> 00:03:36,925
“ези пушки са прогрмирани с генетични¤
ти код и н¤ма да стрел¤т по никого другиго,

27
00:03:37,217 --> 00:03:41,346
освен по теб.
јх, ти...

28
00:03:41,597 --> 00:03:47,436
- ћоже ли да ¬и напомн¤, че сте на служба.
- «атворете бързо!

29
00:03:56,028 --> 00:03:57,654
ѕълен напред.

30
00:04:01,892 --> 00:04:05,162
»зглежда ли ви инфектирано?

31
00:04:33,899 --> 00:04:36,276
“ихо бе...

32
00:04:38,946 --> 00:04:43,821
- —трелба! ¬ затворническата клетка!
- ќтвори канала.
 акво става там?

33
00:04:51,250 --> 00:04:54,211
- »зб¤гал е, на палуба —!
- јларма! ќтцепете палубата!

34
00:05:02,803 --> 00:05:08,538
ќхрана! Ќа изход 7!
—трел¤й на месо!
ѕовтар¤м, стрел¤й на месо!

35
00:05:09,101 --> 00:05:10,102
≈то го!

36
00:05:15,274 --> 00:05:18,402
- ќхраната до главната палуба.
¬лезна във вентилационната система.

37
00:05:21,738 --> 00:05:24,740
- ќтива към захранването!
ѕрокл¤тие!

38
00:05:27,703 --> 00:05:31,874
-  акво беше това?
- ћисл¤, че
[...]
Everything OK? Download subtitles