Preview Subtitle for 03 Jughead


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,450 --> 00:00:01,975
Ranije u Izgubljenim..

2
00:00:02,010 --> 00:00:06,210
Šta god je Ben Linus uradio
u Orhideji, to nas je odvojilo.

3
00:00:06,245 --> 00:00:10,530
-Ostrvo se kreće kroz vrijeme?
-Da. Ili ostrvo ili mi.

4
00:00:13,450 --> 00:00:17,930
Molim te da odeš na univerzitet
Oxford, tamo gdje smo se upoznali.

5
00:00:17,965 --> 00:00:22,490
-Otiđi tamo i nađi moju mamu.
Njeno ime je.. -Jesi li dobro?

6
00:00:22,570 --> 00:00:25,730
-Bio sam na ostrvu. -Otišao
si sa ostrva ima tri godine.

7
00:00:25,850 --> 00:00:29,010
Sada si na sigurnom.
To je bio samo san.

8
00:00:29,250 --> 00:00:33,770
Nije to bio san Pen.
To je bilo pamćenje.

9
00:00:47,250 --> 00:00:50,930
Efren Salonga? Efren Salonga?

10
00:00:51,090 --> 00:00:52,530
Efren Salonga?

11
00:00:55,410 --> 00:00:59,570
Efren Salonga! Efren Salonga!

12
00:01:02,010 --> 00:01:04,490
Efren Salonga!

13
00:01:05,290 --> 00:01:07,570
Efren Salonga?

14
00:01:08,170 --> 00:01:12,290
-Ko ste vi?
-Jeste li vi doktor?

15
00:01:12,490 --> 00:01:15,610
Jesam. Šta vam treba?

16
00:01:20,090 --> 00:01:23,170
-Sigurni ste da znate svoj posao?
-Jesam! -Jer ima puno krvi čovječe!

17
00:01:23,205 --> 00:01:25,890
-Koliko puno krvi?
-Eto me Penny!

18
00:01:28,210 --> 00:01:32,610
-U redu je Pen, doveo sam doktora.
-Gdje si bio? -Sve će biti u redu.

19
00:01:33,410 --> 00:01:35,330
Tako.

20
00:01:35,450 --> 00:01:40,090
Samo diši Penny, dobro?
Diši. Diši.

21
00:01:40,130 --> 00:01:43,770
-Ne mogu disati. -Dobro ti ide.
Sada ćeš biti dobro.

22
00:01:43,930 --> 00:01:48,050
-Samo budi jaka sada, važi?
-Neka izađe. -Molim te budi jaka.

23
00:01:49,850 --> 00:01:53,055
-Izdrži, izdrži.
-Ne mogu!

24
00:01:53,090 --> 00:01:56,410
-Da, možeš Penny.
-Napni se, napni se.

25
00:01:56,570 --> 00:02:00,250
Napinji se Penny. Napni se.
Sada! Hajde Penny!

26
00:02:00,450 --> 00:02:04,770
-Tako je, izlazi. Hajde Penny!
-Napni se jače!

27
00:02:04,810 --> 00:02:06,770
Vidim mu glavu!
Vidim mu glavu!

28
00:02:06,810 --> 00:02:09,970
-Stisni još jednom!
-Vidim ga, izlazi! Izlazi Penny!

29
00:02:10,410 --> 00:02:12,610
Uspjela si!
Oh moj Bože, Penny!

30
00:02:17,490 --> 00:02:20,810
-Uspjela si.
-Uspjela si.

31
00:02:20,850 --> 00:02:26,330
-Oh moj Bože, Penny,
uspjela si. -Muško je.

32
00:02:34,838 --> 00:02:37,678
Volim te Penny, volim te.

33
00:02:38,038 --> 00:02:40,998
Predivan je, predivan.

34
00:02:41,878 --> 00:02:45,838
Oh moj Bože, predivan je.
Oh moj Bože.

35
00:02:48,038 --> 00:02:51,678
-Volim te.
-Volim i ja tebe.

36
00:02:53,438 --> 00:02:55,278
Volim te.

37
00:03:13,358 --> 00:03:17,198
Pogledaj. U onom pravcu.

38
00:03:19,118 --> 00:03:24,078
Iza toga što vidiš se nalazi ostrvo.
To je veoma posebno ostrvo.

39
00:03:25,878 --> 00:03:30,918
Davno sam otišao sa njega. Mislio
sam da ga više nikad neću vidjeti.

40
00:03:32,118 --> 00:03:36,398
Zove se Velika Britanija
i najljepši dio tog ostrva

41
00:03:36,558 --> 00:03:39,438
je Škotska, a odatle je tata.

42
00:03:39,478 --> 00:03:43,678
Tamo su planine, doline
i čudovišta u dubokim jezerima i..

43
00:03:46,998 --> 00:03:49,478
Tamo su se mama i tata

44
00:03:50,118 --> 00:03:54,478
zaljubili. -A to je i mjesto
gdje joj je
[...]
Everything OK? Download subtitles