Preview Subtitle for Ghost Of Mars


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:07,299 --> 00:00:09,217
-  ъде е влака?
- Ќе знам

2
00:00:09,301 --> 00:00:11,470
Ќе знаеш?  акво по д¤волите
тр¤бва да значи това?

3
00:00:11,511 --> 00:00:13,472
Ћейтенант Ѕалард до влака, обадете се.

4
00:00:13,513 --> 00:00:16,308
ѕлан A се прецака. »маш ли план Ѕ?

5
00:00:16,349 --> 00:00:18,685
ƒа. —ъщи¤ е като A.

6
00:00:18,810 --> 00:00:21,480
ј ти да имаш н¤какви други идеи?

7
00:00:21,605 --> 00:00:23,732
ƒа. “ова което тр¤бваше да
направим от самото начало.

8
00:00:25,400 --> 00:00:26,776
ѕо д¤волите!

9
00:00:27,027 --> 00:00:29,029
’айде, безмозъчни копелета!

10
00:01:10,237 --> 00:01:13,031
- «а 2-ри път ти спас¤вам живота.
- —татистика ли си водиш.

11
00:01:44,604 --> 00:01:46,523
ƒжерико, граната!

12
00:02:32,986 --> 00:02:34,905
’айде, човече. —тавай. ƒвижи се.

13
00:02:37,991 --> 00:02:38,909
ѕо д¤волите.

14
00:03:14,194 --> 00:03:15,153
ќтвори тази врата.

15
00:03:28,667 --> 00:03:32,796
«аключихме вратата,
и сержант ƒжерико разби ключалката.

16
00:03:33,713 --> 00:03:37,217
Ќе можеха да отвор¤т вратата отвън,
затова б¤хме в безопасност...

17
00:03:37,300 --> 00:03:38,718
временно.

18
00:03:40,929 --> 00:03:42,889
¬земи радиото.
ќпитай се да се свържеш с влака.

19
00:03:45,851 --> 00:03:47,269
 ъде е брат ти?

20
00:03:50,438 --> 00:03:53,024
- Ќе усп¤.
- Ѕожичко.

21
00:04:04,077 --> 00:04:06,037
”но ти е бил брат?

22
00:04:07,539 --> 00:04:08,707
ƒа.

23
00:04:48,788 --> 00:04:50,332
¬иж го.

24
00:04:50,457 --> 00:04:53,502
 аквото и да има в него,
доста време чака, за да излезе.

25
00:04:54,336 --> 00:04:57,631
Ќе разбирам устройството им,
как се движат.

26
00:04:57,714 --> 00:04:59,257
—игурно е в¤търа.

27
00:04:59,299 --> 00:05:01,134
ƒа.

28
00:05:01,176 --> 00:05:02,761
ƒа, в¤търа ги носи.

29
00:05:02,803 --> 00:05:04,638
» щом т¤лото в което са умре...

30
00:05:04,721 --> 00:05:08,767
се нос¤т по железопътните линии
от град на град, от човек на човек.

31
00:05:09,768 --> 00:05:12,395
 акво прекрасно творение.

32
00:05:12,479 --> 00:05:15,565
Ќападат всички които се опитват
да застрашат планетата им.

33
00:05:21,404 --> 00:05:23,532
 акво вид¤ на ƒъкър –идж?

34
00:05:29,454 --> 00:05:32,374
Ѕ¤х в мините когато об¤виха почивката.

35
00:05:33,500 --> 00:05:37,212
Ѕеше част 740,
"научно забележима находка. "

36
00:05:51,143 --> 00:05:54,646
740 е за абсолютно
всичко намерено на ћарс.

37
00:05:54,771 --> 00:05:58,692
Ѕиологичен организъм,
воден басейн, такива работи.

38
00:06:03,196 --> 00:06:06,992
—лед като взривихме планината,
открихме вход.

39
00:06:07,033 --> 00:06:10,412
Ѕеше тунел направен в скалите.

40
00:06:10,495 --> 00:06:13,373
Ѕил е скрит под външните части от векове...

41
00:06:13,415 --> 00:06:16,877
но не беше направен от човек.

42
00:07:08,137 --> 00:07:09,806
»сусе!

43
00:07:12,558 --> 00:07:15,436
-  акво беше това по д¤волите?
- Ќе знам

44
00:07:26,447 --> 00:07:28,366
ƒа се махаме оттук!

45
00:07:43,506 --> 00:07:45,883
јз б¤х.

46
00:07:45,967 --> 00:07:48,928
јз отворих кути¤та на ѕандора.
јз ги пуснах.

47
00:07:49,554 --> 00:07:51,139
—вързах се с влака.

48
00:07:51,222 --> 00:07:53,808
Ќа около 3 клика северно от града са.

49
00:07:53,891 --> 00:07:55,935
-  азаха,
[...]
Everything OK? Download subtitles