Preview Subtitle for Halloween 1978


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:55,880 --> 00:01:57,632
ћинавайте.

2
00:02:17,360 --> 00:02:19,445
¬сички метални обекти в индикатора.

3
00:02:21,489 --> 00:02:22,866
÷ел на визитата

4
00:02:23,783 --> 00:02:26,619
ƒа вземем пациент и да го преместим.

5
00:02:27,163 --> 00:02:28,746
«акъсн¤вате.
- ƒа.

6
00:02:28,955 --> 00:02:30,791
“р¤бва да сте на път.
- ƒа.

7
00:02:30,916 --> 00:02:32,877
√ол¤ма вече, а?
- Ќаправо.

8
00:02:33,002 --> 00:02:35,503
ўе ви заведа долу.
- ƒобре.

9
00:02:35,628 --> 00:02:37,254
ѕусни ги.
- ƒобре.

10
00:02:42,886 --> 00:02:45,304
«а първи път ли сте тук?
- ƒано да е за последен.

11
00:02:45,430 --> 00:02:47,975
Ќикога не се свиква с лицата тук.

12
00:02:52,646 --> 00:02:54,105
»сусе!

13
00:02:55,607 --> 00:02:58,275
»сус н¤ма нищо общо с това м¤сто.

14
00:02:59,276 --> 00:03:00,277
’айде.

15
00:03:09,871 --> 00:03:13,458
“ук обществото захвърл¤
най-ужасните си кошмари.

16
00:03:17,212 --> 00:03:18,421
» този който тр¤бва да приберете...

17
00:03:19,172 --> 00:03:21,885
—амо като си помисл¤ за него
и настръхвам.

18
00:03:22,218 --> 00:03:24,427
ѕреди десетилие в навечерието на ’елоуйн...

19
00:03:24,552 --> 00:03:27,514
“ой убил 16 човека...
даже повече.

20
00:03:27,639 --> 00:03:28,972
ќпитвайки се да докопа сестра си.

21
00:03:29,683 --> 00:03:31,267
ѕочти усп¤л.

22
00:03:31,476 --> 00:03:33,687
Ќо имало н¤какъв доктор...

23
00:03:33,812 --> 00:03:35,938
«астрел¤л го... 6 пъти.

24
00:03:36,231 --> 00:03:37,859
» го подпалил.

25
00:03:37,982 --> 00:03:40,068
» двамата замалко да изгор¤т до смърт.

26
00:03:40,569 --> 00:03:44,281
ћдам, ще се радвам то¤ да го махнете.
ќпределено!

27
00:03:48,785 --> 00:03:50,328
ƒобре дошли в ада.

28
00:03:54,123 --> 00:03:55,417
ƒокторе?
- ƒа?

29
00:03:55,543 --> 00:03:57,587
≈кипът за преместването е тук.

30
00:04:01,716 --> 00:04:03,592
«а отделението —мит?
- ƒа.

31
00:04:03,717 --> 00:04:06,470
јз съм д-р ’офман, ћедицински администратор.

32
00:04:06,595 --> 00:04:08,847
ѕриготвен ли е?
- √отов е.

33
00:04:09,097 --> 00:04:10,516
 ой ще се подпише?

34
00:04:10,808 --> 00:04:11,685
јз.

35
00:04:12,143 --> 00:04:13,309
Ќавън.

36
00:04:13,476 --> 00:04:14,727
ѕроверете го.

37
00:04:49,512 --> 00:04:51,766
ћислех, че д-р Ћумис ще е тук.

38
00:04:51,890 --> 00:04:54,435
ћайкъл ћайерс е все още негов пациент.

39
00:04:54,559 --> 00:04:56,938
≈, ако д-р Ћумис си водеше бележки щеше да е тук.

40
00:04:57,063 --> 00:05:00,649
«а щастое позици¤та му е повече церемониална
ќтколкото медицинска.

41
00:05:00,775 --> 00:05:02,403
» след като ћайерс го н¤ма...

42
00:05:02,775 --> 00:05:05,653
Ќад¤вам се, че ще се премести или...

43
00:05:05,779 --> 00:05:07,407
пенсионира...

44
00:05:09,574 --> 00:05:11,035
или умре.

45
00:05:15,039 --> 00:05:17,415
ƒобре, да го преместим.

46
00:05:28,760 --> 00:05:29,720
¬нимавай.

47
00:05:29,970 --> 00:05:30,930
јз хващам тук.

48
00:05:31,304 --> 00:05:36,769
¬ече със успокоение мога да кажа, че ћайкъл ћайерс е във ваши ръце.
- ћдам. ћай се радваш, че си го взимаме.

49
00:05:38,938 --> 00:05:41,149
√отово.
- ƒа тръгваме.

50
00:05:42,482 --> 00:05:43,274
Ћека нощ докторе.

51
00:05:43,400 --> 00:05:44,944
 арайте внимателно.

52
00:06:15,140 --
[...]
Everything OK? Download subtitles