Preview Subtitle for Company Man


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,792 --> 00:00:02,294
U prolim epizodama...

2
00:01:15,933 --> 00:01:17,517
Dosta mi je ovoga!

3
00:01:17,935 --> 00:01:18,894
Ne, ne, ne!

4
00:01:18,936 --> 00:01:21,021
Ne«u raznijeti psa!

5
00:01:21,438 --> 00:01:23,732
Nebih ozlijedio...

6
00:01:23,815 --> 00:01:26,443
G. Muggles, ne?
Da, zna to?

7
00:01:26,443 --> 00:01:28,244
Ako eli povrijediti ovog tipa,
to bi bio pravi na*in.

8
00:01:28,245 --> 00:01:30,404
Ovdje ima vie slika tog psa
nego njegove djece.

9
00:01:31,907 --> 00:01:35,035
Ne misli valjda da je
toliko glup i/ili nemaran...

10
00:01:35,035 --> 00:01:36,703
...da ostavi dokaze u ku«i.

11
00:01:36,703 --> 00:01:38,497
Pa, upravo je bio napadnut od FBI-a.

12
00:01:38,538 --> 00:01:40,207
Nismo mogli dobiti nalog za ku«u.

13
00:01:40,207 --> 00:01:45,003
Tako da u slu*aju da ipak
je malo nemaran ili glup,

14
00:01:45,003 --> 00:01:45,921
elim malo pogledati uokolo.

15
00:01:45,921 --> 00:01:47,297
Zna*i krademo mu ra*unalo?

16
00:01:47,339 --> 00:01:49,424
eli sjediti ovdje cijeli dan
i pregledavati datoteke?

17
00:01:49,424 --> 00:01:50,217
Ja ne.

18
00:01:50,217 --> 00:01:52,135
Ako ne pronaَemo neto
na njegovu ra*unalu,

19
00:01:52,135 --> 00:01:54,221
postoji jo jedno mjesto
gdje moemo pogledati.

20
00:01:54,513 --> 00:01:55,806
U njegovu glavu!

21
00:01:55,806 --> 00:01:56,598
Planiram i to.

22
00:01:56,640 --> 00:01:57,933
Uhvatit «emo kurvinog sina

23
00:01:57,933 --> 00:01:59,518
u njegovoj tvornici papira.

24
00:01:59,643 --> 00:02:00,727
Da vidimo kako mu se to sviَa.

25
00:02:10,320 --> 00:02:11,530
Moda da ih uhvatimo ovdje.

26
00:02:11,530 --> 00:02:13,240
O, Boe.
Sa svojom obitelji je.

27
00:02:14,032 --> 00:02:15,409
Obitelj je prili*no dobar motivator.

28
00:02:15,409 --> 00:02:16,910
Ne, ne.
Ne elim taoce.

29
00:02:16,910 --> 00:02:18,412
Uhvatit «emo ga u tvornici papira.

30
00:02:18,412 --> 00:02:19,621
Ne, ne, ne.
To je bio plan A.

31
00:02:19,621 --> 00:02:20,831
Plan B je puno bolji.

32
00:02:20,831 --> 00:02:23,417
Nema plana B.
Odlazimo...odmah!

33
00:02:23,542 --> 00:02:25,043
Koliko puta «e ga pustiti

34
00:02:25,043 --> 00:02:26,336
kroz prste?

35
00:02:46,440 --> 00:02:47,733
Lyle, pomozi majki.

36
00:02:53,614 --> 00:02:55,115
Claire, razgovaraj sa mnom!

37
00:02:56,241 --> 00:02:57,409
Zato?

38
00:02:57,826 --> 00:03:00,120
Ho«u li se uop«e sje«ati ovog razgovora?

39
00:03:00,203 --> 00:03:01,330
Moe li tie?

40
00:03:03,540 --> 00:03:06,710
Lyle, povedi majku i
izaَi iz ku«e, odmah!

41
00:03:10,714 --> 00:03:12,341
Siguran sam da ima puno pitanja.

42
00:03:12,841 --> 00:03:13,717
Svi imamo.

43
00:03:13,926 --> 00:03:16,011
Dragi, to se dogaَa?

44
00:03:17,512 --> 00:03:20,933
Da, tata,
to se dogaَa?

45
00:03:20,933 --> 00:03:22,017
Ostani smiren.

46
00:03:22,643 --> 00:03:23,310
Da.

47
00:03:24,227 --> 00:03:25,812
Svi budimo smireni.

48
00:03:26,939 --> 00:03:29,524
Uredu, svi smireno,
nitko ne«e biti ozlijeَen.

49
00:03:29,608 --> 00:03:31,735
Ovo je policajac
Parkman iz LAPD.

50
00:03:31,735 --> 00:03:34,237
Ne vie, zahvaljuju«i tebi.

51
00:03:34,237 --> 00:03:35,405

to elite od mene?

52
00:03:35,906 --> 00:03
[...]
Everything OK? Download subtitles