Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,200 --> 00:00:28,840
NEPRISTOJNI LJUDI

2
00:00:57,280 --> 00:01:00,560
Grafiti u WC-u osvajaju
nove knjievne vrhunce.

3
00:01:01,040 --> 00:01:04,080
Koji je najnoviji?
- "Vest Hem je peško".

4
00:01:05,720 --> 00:01:08,960
Ne znam zašto dolazimo ovamo.
Više bi mi prijao vinski bar.

5
00:01:09,240 --> 00:01:12,000
Ovo je lokalni pab.
- Imamo i lokalnu banku sperme,

6
00:01:12,120 --> 00:01:13,720
pa ne idem tamo da pijem.
- Šta mu je?

7
00:01:15,600 --> 00:01:18,200
Devojka ne govori s njim.
- Kai svima!

8
00:01:18,440 --> 00:01:23,080
Stavi na teletekst! -Lese,
devojka ne govori s Garijem!

9
00:01:23,360 --> 00:01:25,720
I viğa se s drugim.
- I viğa se s drugim!

10
00:01:25,840 --> 00:01:27,520
Uæuti!

11
00:01:27,920 --> 00:01:31,000
Zvao si je? -Da.
Javlja se njena majka.

12
00:01:31,440 --> 00:01:34,160
Pokušao sam da se predstavim
kao njena drugarica Duli,

13
00:01:34,240 --> 00:01:36,480
ali zakazao mi je
njen izgovor.

14
00:01:36,720 --> 00:01:39,760
Zašto ne odeš u urgentno da
tamo poprièaš s njom? -Ma ne.

15
00:01:40,240 --> 00:01:42,760
Tamo moeš da gledaš
sjajne povrede.

16
00:01:44,800 --> 00:01:47,640
Rešio sam da panju
preusmerim na Debru.

17
00:01:48,560 --> 00:01:51,160
Rekao sam ti
da sam ja zaljubljen u nju.

18
00:01:51,400 --> 00:01:54,280
Svima govoriš da si zaljubljen
u nju. I Lesu si to rekao.

19
00:01:58,080 --> 00:02:02,720
Bio sam pripit. -Imaš
seksualnih problema s devojkom?

20
00:02:02,960 --> 00:02:05,680
Boe saèuvaj!
To je samo mali nesporazum!

21
00:02:07,040 --> 00:02:09,960
Imam ja jednu knjigu.
Mogu da ti je pozajmim.

22
00:02:10,200 --> 00:02:11,800
Nije to seksualni problem,
Lese.

23
00:02:11,840 --> 00:02:12,600
Lese.

24
00:02:12,680 --> 00:02:15,080
U pitanju je
samo mali nesporazum.

25
00:02:15,800 --> 00:02:18,560
Da platimo nekome
da mu izvadi lezde?

26
00:02:18,880 --> 00:02:21,400
Ako neæe da ih stavi
u teglu kod kase,

27
00:02:21,520 --> 00:02:24,440
kao što je uradio s uènom
kesom kad su mu je izvadili.

28
00:02:24,480 --> 00:02:27,360
To je bila uèna kesa?
Umalo da je naruèim uz meze.

29
00:02:29,880 --> 00:02:34,200
Slušaj, ne dii ruke od Doroti.
- Zašto? Stalno se svağamo.

30
00:02:36,360 --> 00:02:39,200
Vi ste kao Elizabet Tejlor
i Rièard Barton, zar ne?

31
00:02:39,440 --> 00:02:42,000
Samo što niste tako zgodni.
- Baš ti hvala.

32
00:02:42,240 --> 00:02:44,920
Niti tako zanimljivi.
- Ne. Meğu nama je svršeno.

33
00:02:45,240 --> 00:02:47,880
Ako ona moe da se baci
u naruèje hirurgu za kolena,

34
00:02:47,960 --> 00:02:50,800
mogu i ja. Druge ene
samo èekaju da se pojavim.

35
00:02:52,560 --> 00:02:54,640
Ovde ih oèito nema.

36
00:02:55,040 --> 00:02:58,480
Videli ste šta sam u klonji
napisao o Vest Hemu?

37
00:02:59,800 --> 00:03:01,880
Dobar štos, Lese.

38
00:03:02,920 --> 00:03:06,080
Ti ne umeš da zavodiš ene.
- Kako to?

39
00:03:06,840 --> 00:03:11,080
Na studijama si pokušavao
da ih zadiviš pernicom.

40
00:03:12,120 --> 00:03:14,240
To je bila divna pernica!

41
00:03:14,480 --> 00:03:16,960
Na urkama bi im prišao
i rekao:

42
00:03:17,200 --> 00:03:20,800
"Dobro veèe, lepojko, koliko
bodova si imala na maturskom?"

43
00:03:25,680 --> 00:03:28,040
D
[...]
Everything OK? Download subtitles