Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,763 --> 00:00:27,722
NEPRISTOJNI LJUDI

2
00:01:13,977 --> 00:01:17,522
Debra, zdravo! Izvoli.
- Hvala. Ne mogu dugo.

3
00:01:19,301 --> 00:01:22,359

ta ti je, Dermote? Obi*no
me jo pre ulaska u kuhinju

4
00:01:22,612 --> 00:01:24,428
dvaput pita da izaَemo.

5
00:01:25,434 --> 00:01:28,680
Danas su me otpustili.
- Ijao! Zato?

6
00:01:29,643 --> 00:01:31,697
Posvaَao sam se s muterijom.

7
00:01:32,131 --> 00:01:34,679
Da se zbog toga otputa
osoblje, meni niko ne bi ostao.

8
00:01:35,172 --> 00:01:38,261
Nismo se samo svaَali. Drao
sam ga naglava*ke za noge

9
00:01:38,579 --> 00:01:41,024
dok nije prestao
da me zove "smrad".

10
00:01:41,645 --> 00:01:43,547
To je bilo neko dete, zar ne?
- Da.

11
00:01:44,634 --> 00:01:48,129
Neka deca umeju strano da
uvrede na Odeljenju igra*aka.

12
00:01:48,943 --> 00:01:51,242
Ja bih te samo upozorila.

13
00:01:51,606 --> 00:01:54,029
Ve« sam dobio
pismeno upozorenje

14
00:01:54,287 --> 00:01:56,921
to sam nekome rekao
da je zakrljali drek.

15
00:01:57,169 --> 00:01:59,110
Moda ne treba
da radi s decom!

16
00:01:59,382 --> 00:02:02,104
To sam rekao jednoj starici
na Odeljenju porcelana.

17
00:02:02,477 --> 00:02:05,471
Moda ne treba
da radi s ljudskim bi«ima.

18
00:02:06,715 --> 00:02:10,368
Moe li ti da me zaposli
u restoranu? - Ne znam ba.

19
00:02:11,304 --> 00:02:13,072
Rekla si da ima manjak ljudi.

20
00:02:13,460 --> 00:02:16,023
Ti ljude dri naglava*ke
za noge! - Ne«u vie.

21
00:02:18,446 --> 00:02:21,091
Jesi li nekad radio
kao konobar? - Da!

22
00:02:21,333 --> 00:02:25,447
Gde? - U jednom restoran*i«u
u
kotskoj. Vie ne postoji.

23
00:02:26,855 --> 00:02:30,578
Pa, moemo da probamo.
- Divno!

24
00:02:32,018 --> 00:02:34,408
چak i nisam morao
da obla*im svoje sre«ne ga«ice

25
00:02:34,776 --> 00:02:37,455
za razgovor za posao!
- Skloni mu lice s vrata!

26
00:02:37,748 --> 00:02:40,522
Ovo je na *arobni trenutak!
- Moj nije!

27
00:02:40,813 --> 00:02:43,160
Spusti je, Dermote,
pravi budalu od sebe.

28
00:02:43,423 --> 00:02:45,447
Dala mi je posao.
- Zar ti ve« nema posao?

29
00:02:45,759 --> 00:02:48,619
Postao sam tehnoloki viak.
- Nisi. Tebe uvek otpuste.

30
00:02:48,939 --> 00:02:51,120
Zdravo, Gari!
Prijatan dan na poslu?

31
00:02:51,396 --> 00:02:53,441
Uobi*ajen.
Dord mi je pokazivao

32
00:02:53,703 --> 00:02:56,232
kako se od spajalica
pravi maketa vetrenja*e,

33
00:02:56,438 --> 00:02:59,237
Anteja je dobila nervni slom,
sre«om na pauzi za ru*ak,

34
00:02:59,486 --> 00:03:02,461
a ja sam napunio aktovku
vo«nim jogurtom.

35
00:03:06,560 --> 00:03:09,414
Od banane? Moj omiljeni.

36
00:03:15,107 --> 00:03:19,888
Moram da idem. Molila bih vas
da sklonite neke stvari iz upe

37
00:03:20,254 --> 00:03:23,354
i napravite mesta za moje.
- Vai. Koje?

38
00:03:24,144 --> 00:03:27,798
Kosilica, alat...
- Batenska oprema?

39
00:03:28,392 --> 00:03:32,476
Da, Dermote. Kako ti kosi
travu? - Mi je spljeskamo.

40
00:03:33,957 --> 00:03:36,777
Izgleda da je
prestala da raste.

41
00:03:41,849 --> 00:03:44,114
Kako si ubedio Debru
da ti da posao?

42
00:03:44,516 --> 00:03:47,617
Rekao sam joj da imam iskustva.
- Ima li ga? - Jo ne.

43
00:03:48,059 --
[...]
Everything OK? Download subtitles