Preview Subtitle for Men Behaving Badly


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,522 --> 00:00:12,325
NEPRISTOJNI LJUDI

2
00:00:59,852 --> 00:01:03,041
Bilo je sluajno.
- Sluajno si pozvao Pola Pata

3
00:01:03,482 --> 00:01:06,232
i Majru Hindi
da odsednu u mom stanu?

4
00:01:06,526 --> 00:01:09,677
Samo dok ne proe trajk
kontrolora leta. Brat mi je!

5
00:01:10,007 --> 00:01:12,459
Stavimo duek ispod stepenica
za Sadama Huseina,

6
00:01:12,743 --> 00:01:15,390
verovatno i on
eka let za Malagu!

7
00:01:15,710 --> 00:01:19,039
Tebi je bila sestriina.
- Ne odbija 17-godinjakinju

8
00:01:19,426 --> 00:01:22,759
s guzovima
kao trkakog konja!

9
00:01:24,075 --> 00:01:27,711
Odbio bi je da si uo
da te zove "uati paenik".

10
00:01:30,637 --> 00:01:33,441
Ni meni nije lako
da spavam na sofi.

11
00:01:33,754 --> 00:01:37,649
Sve mi se ini da spavam sa
enom s ogromnom stranjicom.

12
00:01:37,949 --> 00:01:41,527
Moemo li da nastavimo,
molim vas? - Sledee je...

13
00:01:42,905 --> 00:01:46,727
Vodovodne cevi.
Koliko vode im treba u kadi?

14
00:01:47,019 --> 00:01:50,618
Ti se kupa samo kad gae
ponu da ti odbacuju telo.

15
00:01:50,867 --> 00:01:54,503
Sva tela imaju svoj prirodni
miris. - Ne kao smrdljivi sir.

16
00:01:55,625 --> 00:01:59,658
Otkrio sam da gae moete
da nosite dvostruko due

17
00:01:59,933 --> 00:02:03,432
ako ih izvrnete naopako.
Kao da imate dva para.

18
00:02:07,521 --> 00:02:10,170
Hvala ti to si to
podelio s nama, Toni.

19
00:02:10,513 --> 00:02:13,640
Ja nemam novca za popravku
cevi, morae da saeka.

20
00:02:13,912 --> 00:02:18,350
Kao stanaru, dunost ti je...
- Sve biljke su moje!

21
00:02:18,616 --> 00:02:22,364
Tvoji krastavci geranijumi nisu
Semiramidini visei vrtovi!

22
00:02:22,729 --> 00:02:25,937
Ostavi je, ini sve to moe!
Nema deka da joj pomogne.

23
00:02:26,461 --> 00:02:28,892
Onda bi mogao da mi pozajmi
neto novca.

24
00:02:29,218 --> 00:02:31,419
Meni jo nije platio kiriju.
- Rekao si da ovog meseca

25
00:02:31,712 --> 00:02:35,040
ne moram ako uredim sobu!
- ljokicama oko prozora?

26
00:02:36,261 --> 00:02:39,056
Gari, smiri se malo!
- Sasvim sam miran!

27
00:02:39,700 --> 00:02:43,102
Ostavite mi malo
proklete vode!

28
00:02:46,219 --> 00:02:49,819
Kao da nije dovoljno
to su itavu no kevtali!

29
00:02:50,389 --> 00:02:53,922
U mojoj kadi prave
Nacionalnu banku sperme.

30
00:02:55,921 --> 00:02:59,096
Bar on ne odaje utisak nekoga
ko sedi na iglama.

31
00:03:00,128 --> 00:03:04,657
Napet sam! - Hvala na voenju
tako divnog kunog saveta.

32
00:03:04,952 --> 00:03:08,031
Nismo reili ko e da napie
broj kue na kanti za smee!

33
00:03:08,359 --> 00:03:12,177
Idem kui. Vidimo se sutra,
kad ti vene na elu splasnu.

34
00:03:14,913 --> 00:03:17,391
Nisam bio iritiraju, zar ne?

35
00:03:28,539 --> 00:03:32,087
Pee li se tost? - Ne.
- Ima li itarica?

36
00:03:32,894 --> 00:03:35,180
Na kaminu su.

37
00:03:37,693 --> 00:03:40,958
Imate li usa? - Nestalo.
- Naruili ste?

38
00:03:45,781 --> 00:03:48,722
Sea li se kad smo, kao
klinci, ispraznili hrkov kavez

39
00:03:49,045 --> 00:03:52,437
u mleko, pa je tata iao
na ispiranje eluca?

40
00:03:54,971 --> 00:03:58,533
Vratio nam je rekavi da su
nam pravi roditelji Velani.

41
00:04:04,578
[...]
Everything OK? Download subtitles